glowing-bear.png glowing-bear_firefox_os.png glowing-bear_android.png weechat.el.png qweechat.png