Превод:

Ово упутство описује WeeChat чет клијент и део је програма WeeChat.

Последња верзија овог документа се налази на овој страници .

1. Увод

WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) је бесплатни чет клијент, једноставан и брз, дизајниран за многе оперативне системе.

1.1. Могућности

Основне могућности програма су:

 • подржавање разне протоколе (углавном IRC)

 • разни начини повезивања са сервером (преко TLS, IPv6, прокси)

 • мали је, брз и не оптерећује систем

 • прилагођавање и проширивање помоћу додатака и скрипти

 • сагласност са IRC RFC документима 1459 , 2810 , 2811 , 2812 , 2813  и 7194 ,

 • IRC прокси и релеј за удаљене интерфејсе

 • подржавање различитих платформи (GNU/Linux, *BSD, macOS, Windows и остале)

 • 100% GPL, слободан софтвер

Листа свих могућности може да се пронађе на овој страници .

1.2. Потребно је да имате

Да бисте инсталирали програм WeeChat, потребно је да поседујете:

 • инсталиран GNU/Linux систем (са алатима компајлера за пакет изворних фајлова), или компатибилни оперативни систем

 • root привилегије (да се програм WeeChat инсталира у системски директоријум)

 • неке библиотеке (погледајте зависности)

2. Инсталација

2.1. Бинарни пакети

Бинарни пакети су доступни за многе дистрибуције, укључујући:

 • Arch Linux: pacman -S weechat

 • Cygwin (Windows): изаберите WeeChat пакете у setup.exe

 • Debian/Ubuntu (или било која Debian компатибилна дистрибуција): apt-get install weechat-curses weechat-plugins
  За најновије верзије и ноћне изградње: Debian репозиторијуми 

 • Fedora Core: dnf install weechat

 • FreeBSD: pkg install weechat

 • Gentoo: emerge weechat

 • Mandriva/RedHat (или било која RPM компатибилна дистрибуција): rpm -i /путања//до/weechat-x.y.z-1.i386.rpm

 • openSUSE: zypper in weechat

 • Sourcemage: cast weechat

 • macOS (са Homebrew ): brew install weechat (за помоћ: brew info weechat)

Још неки пакети вам могу бити од користи, као што је weechat-plugins.

За остале дистрибуције, молимо вас да погледајте своје упутство у вези начина за инсталирање.

2.2. Контејнери

Можете да изградите контејнере са WeeChat или да их инсталирате директно са Docker Hub .
За више информација, погледајте README фајл у weechat-container  репозиторијуму.

2.3. Пакет са изворним кодом

WeeChat мора да се изгради са CMake.

На macOS можете да употребите Homebrew : brew install --build-from-source weechat.

Зависности

Следећа табела приказује листу пакета који су неопходни да се изгради програм WeeChat:

Пакет (1) Верзија Могућности

C компајлер (gcc / clang)

Превођење C изворних фајлова.

cmake

≥ 3.0

Изградњу.

pkg-config

Детекција инсталираних библиотека.

libncurses-dev

Ncurses интерфејс.

libcurl4-gnutls-dev

URL пренос.

libgcrypt20-dev

Обезбеђени подаци, IRC SASL аутентификација.

libgnutls28-dev

≥ 2.2.0 (2)

IRC додатак: подршка за TLS везе, IRC SASL аутентификацију (ECDSA-NIST256P-CHALLENGE).
Relay додатак: подршка за TLS везе.

zlib1g-dev

Logger додатак: компресија ротирајућих лог фајлова (gzip).
Relay додатак: компресија порука (WeeChat → клијент) са zlib  (weechat протокол).
Script додатак: читање индекс фајла репозиторијума (gzip).

(1) Име долази из Debian GNU/Linux Bookworm дистрибуције, верзија и име могу да буду другачији у осталим дитрибуцијама.
(2) GnuTLS ≥ 3.0.21 је неопходан за IRC SASL аутентификацију механизмом ECDSA-NIST256P-CHALLENGE.

Следећа табела приказује листу пакета који нису обавезни за компајлирање програма WeeChat:

Пакет (1) Верзија Могућности

C++ компајлер (g++ / clang++)

Изградња и покретање тестова, JavaScript додатак.

gettext

Интернационализација (превод порука; основни језик је енглески).

ca-certificates

Сертификати за TLS везе.

libcjson-dev

Relay plugin: protocol "api" (HTTP REST API).

libzstd-dev

≥ 0.8.1

Logger додатак: компресија ротирајућих лог фајлова (zstandard).
Relay додатак: компресија порука (WeeChat → клијент) са Zstandard  (weechat протокол).

libaspell-dev / libenchant-dev

Spell додатак.

python3-dev

≥ 3.0

Python додатак.

libperl-dev

Perl додатак.

ruby3.1, ruby3.1-dev

≥ 1.9.1

Ruby додатак.

liblua5.4-dev

Lua додатак.

tcl-dev

≥ 8.5

Tcl додатак.

guile-3.0-dev

≥ 2.0

Guile (scheme) додатак.

libv8-dev

≤ 3.24.3

JavaScript додатак.

php-dev

≥ 7.0

PHP додатак.

libphp-embed

≥ 7.0

PHP додатак.

libxml2-dev

PHP додатак.

libargon2-dev

PHP додатак (ако је PHP ≥ 7.2).

libsodium-dev

PHP додатак (ако је PHP ≥ 7.2).

asciidoctor

≥ 1.5.4

Изградња man странице и документације.

ruby-pygments.rb

Документација изградње.

libcpputest-dev

≥ 3.4

Изградња и покретање тестова.

(1) Име долази из Debian GNU/Linux Bookworm дистрибуције, верзија и име могу да буду другачији у осталим дистрибуцијама.

Ако користите дистрибуцију базирану на Debian/Ubuntu и ако имате неке „deb-src” изворне ставке у фајлу /etc/apt/sources.list, можете инсталирати све зависности командом:

# apt-get build-dep weechat

Изградња

 • Инсталација у системске директоријуме (неопходне су root привилегије):

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ..
$ make
$ sudo make install
 • Инсталација у директоријум по жељи (на пример, у ваш почетни):

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/путања/до/директоријума
$ make
$ make install

Можете да користите опције за CMake, у формату: -DОПЦИЈА=ВРЕДНОСТ.

Листа доступних опција:

Опција Вредности Подразумевана вредност Опис

CMAKE_BUILD_TYPE

Debug, Release, RelWithDebInfo, MinSizeRel

Тип изградње: Debug (или RelWithDebInfo) се препоручује ако покрећете развојну верзију програма WeeChat.

CMAKE_INSTALL_PREFIX

директоријум

/usr/local

Директоријум у који ће се инсталирати програм WeeChat.

WEECHAT_HOME

директоријум

(празан стринг)

Подразумевани почетни директоријум када се извршава програм WeeChat.
Са празном вредности (подразумевано), подразумевано се користе XDG директоријуми. Ако није празна, за све фајлове се користи један директоријум. Вредност такође може да буде и 4 директоријума раздвојена са две тачке, у следећем редоследу: config, data, cache, runtime.

ENABLE_ALIAS

ON, OFF

ON

Компајлира Alias додатак.

ENABLE_BUFLIST

ON, OFF

ON

Компајлира Buflist додатак.

ENABLE_CHARSET

ON, OFF

ON

Компајлира Charset додатак.

ENABLE_CJSON

ON, OFF

ON

Support of JSON with cJSON  library.

ENABLE_MAN

ON, OFF

OFF

Изграђује man страницу.

ENABLE_DOC

ON, OFF

OFF

Изграђује HTML документацију.

ENABLE_DOC_INCOMPLETE

ON, OFF

OFF

Форсира изградњу документације чак и ако неки додаци нису компајлирани (не препоручује се: документација неће бити комплетна).

ENABLE_ENCHANT

ON, OFF

OFF

Компајлира Spell додатак са Enchant.

ENABLE_EXEC

ON, OFF

ON

Компајлира Exec додатак.

ENABLE_FIFO

ON, OFF

ON

Компајлира Fifo додатак.

ENABLE_FSET

ON, OFF

ON

Компајлира Fset додатак.

ENABLE_GUILE

ON, OFF

ON

Компајлира Guile додатак (Scheme).

ENABLE_HEADLESS

ON, OFF

ON

Компајлира извршни фајл без корисничког интерфејса.

ENABLE_IRC

ON, OFF

ON

Компајлира IRC додатак.

ENABLE_JAVASCRIPT

ON, OFF

OFF

Компајлира JavaScript додатак.

ENABLE_LARGEFILE

ON, OFF

ON

Подршка за велике фајлове.

ENABLE_LOGGER

ON, OFF

ON

Компајлира Logger додатак.

ENABLE_LUA

ON, OFF

ON

Компајлира Lua додатак.

ENABLE_NCURSES

ON, OFF

ON

Компајлира Ncurses интерфејс.

ENABLE_NLS

ON, OFF

ON

Укључује NLS (преводе).

ENABLE_PERL

ON, OFF

ON

Компајлира Perl додатак.

ENABLE_PHP

ON, OFF

ON

Компајлира PHP додатак.

ENABLE_PYTHON

ON, OFF

ON

Компајлира Python додатак.

ENABLE_RELAY

ON, OFF

ON

Компајлира Relay додатак.

ENABLE_RUBY

ON, OFF

ON

Компајлира Ruby додатак.

ENABLE_SCRIPT

ON, OFF

ON

Компајлира Script додатак.

ENABLE_SCRIPTS

ON, OFF

ON

Компајлира script додатке (Python, Perl, Ruby, Lua, Tcl, Guile, PHP).

ENABLE_SPELL

ON, OFF

ON

Компајлира Spell додатак.

ENABLE_TCL

ON, OFF

ON

Компајлира Tcl додатак.

ENABLE_TRIGGER

ON, OFF

ON

Компајлира Trigger додатак.

ENABLE_TYPING

ON, OFF

ON

Компајлира Typing додатак.

ENABLE_XFER

ON, OFF

ON

Компајлира Xfer додатак.

ENABLE_ZSTD

ON, OFF

ON

Укључује Zstandard  компресију.

ENABLE_TESTS

ON, OFF

OFF

Компајлира тестове.

ENABLE_CODE_COVERAGE

ON, OFF

OFF

Компајлира са опцијама за покривеност кода.
Ова опција би требало да се се користи само за тестирање, да се измери покривеност теста.

Остале команде могу да се прикажу следећом командом:

$ cmake -LA

или са Curses интерфејсом:

$ ccmake ..

Тестови

За компајлирање тестова су неопходни следећи пакети:

 • libcpputest-dev

 • C++ компајлер

Када се компајлира програм WeeChat, тестови морају да се укључе:

$ cmake .. -DENABLE_TESTS=ON

Након компајлирања могу да се покрену из директоријума у који је изграђен програм:

$ ctest -V

2.4. Git извори

Упозорење: Git извори су за напредне кориснике: можда се неће компајлирати или програм неће бити стабилан. Упозорили смо вас!

Да бисте преузели Git изворе, извршите следећу команду:

$ git clone https://github.com/weechat/weechat.git

Затим следите инструкције за пакет са изворима).

2.5. Извештавање о рушењу програма

Ако вам се програм руши, или ако желите да известите о евентуалном будућем краху програма WeeChat, потребно је да:

 • Програм компајлирате са:

  • дибаг инфо (или да инсталирате бинарни пакет са дибаг инфо),

  • чистач адресе (није обавезан).

 • Укључите core фајлове на свом систему.

 • Инсталирате gdb.

Дибаг изградња

Ако компајлирате са CMake:

$ cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug

Чистач адресе

Можете и да укључите чистач адресе, помоћу кога се програм WeeChat тренутно руши чим дође до неког проблема:

$ cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DCMAKE_C_FLAGS=-fsanitize=address -DCMAKE_CXX_FLAGS=-fsanitize=address -DCMAKE_EXE_LINKER_FLAGS=-fsanitize=address
Чистач адресе би требало да укључите само ако покушавате да откријете узрок краха, то се не препоручује за програм који се нормално користи.

Затим када се компајлира и инсталира, програм WeeChat морате покренути на следећи начин:

$ ASAN_OPTIONS="detect_odr_violation=0 log_path=asan.log" weechat

У случају краха, дневник се налази у фајлу asan.log.

Core фајлови

Да бисте укључили core фајлове, употребите опцију weechat.startup.sys_rlimit:

/set weechat.startup.sys_rlimit "core:-1"

У верзијама програма WeeChat ≤ 0.3.8, или ако желите да укључите core фајлове и пре него што се програм WeeChat покрене, употребите команду ulimit.

На пример, на Linux систему са bash командним окружењем, додајте следећу линију у свој ~/.bashrc:

ulimit -c unlimited

Или поставите макс величину:

ulimit -c 200000

Добијање дневника са gdb

Када се програм WeeChat сруши, ваш систем ће креирате core фајл или core.12345 (12345 је id процеса) ако је опција укључена. Овај фајл се креира у директоријуму из којег сте покренули програм WeeChat (то није директоријум у који је програм WeeChat инсталиран!).

На неким системима као што је Archlinux, core извештаји могу бити у неком другом директоријуму као што је /var/lib/systemd/coredump и морате да употребите команду coredumpctl да их прочитате.
За више информација, погледајте ову вики страницу .

На пример, ако је weechat инсталиран у /usr/bin/ а core фајл се налази у /home/user/, онда покрените gdb следећом командом:

gdb /usr/bin/weechat /home/user/core

Затим у gdb, употребите команду bt full којом се приказује дневник. Видећете нешто слично овоме:

(gdb) set logging file /tmp/crash.txt
(gdb) set logging on
Copying output to /tmp/crash.txt.
(gdb) bt full
#0 0x00007f9dfb04a465 in raise () from /lib/libc.so.6
#1 0x00007f9dfb04b8e6 in abort () from /lib/libc.so.6
#2 0x0000000000437f66 in weechat_shutdown (return_code=1, crash=1)
  at /some_path/src/core/weechat.c:351
#3 <signal handler called>
#4 0x000000000044cb24 in hook_process_timer_cb (arg_hook_process=0x254eb90,
  remaining_calls=<value optimized out>) at /some_path/src/core/wee-hook.c:1364
    hook_process = 0x254eb90
    status = <value optimized out>
#5 0x000000000044cc7d in hook_timer_exec ()
  at /some_path/src/core/wee-hook.c:1025
    tv_time = {tv_sec = 1272693881, tv_usec = 212665}
    ptr_hook = 0x2811f40
    next_hook = 0x0
#6 0x000000000041b5b0 in gui_main_loop ()
  at /some_path/src/gui/curses/gui-curses-main.c:319
    hook_fd_keyboard = 0x173b600
    tv_timeout = {tv_sec = 0, tv_usec = 0}
    read_fds = {fds_bits = {0 <repeats 16 times>}}
    write_fds = {fds_bits = {0 <repeats 16 times>}}
    except_fds = {fds_bits = {0 <repeats 16 times>}}
    max_fd = <value optimized out>

Овај дневник морате пријавити програмерима, и навести која акција је изазвала овај крах.

Хвала вам на помоћи!

Дибаг програма WeeChat који се извршава

Ако желите да вршите дибаг програма WeeChat који се извршава (на пример, ако изгледа да је програм WeeChat блокиран), можете употребите gdb са id процеса (замените 12345 са PID weechat процеса):

gdb /usr/bin/weechat 12345

Затим, као и у случају краха, употребите команду bt full:

(gdb) bt full

3. Покретање програма WeeChat

Ако желите да покренете програм WeeChat, задајте следећу команду:

$ weechat

Када по први пут покренете програм WeeChat, у директоријуму ~/.config/weechat се креирају подразумевани конфигурациони фајлови са подразумеваним опцијама и вредностима (погледајте Фајлови и директоријуми).

3.1. Опције командне линије

-a, --no-connect

Искључује ауто повезивање са серверима током покретања програма WeeChat.

-c, --colors

Приказује подразумеване боје у терминалу.

--daemon

Покреће програм WeeChat у позадини, као даемон (функционише само уз команду weechat-headless).

--stdout

Уместо да лог поруке уписује у фајл, приказује их на стандардни излаз (функционише само уз команду weechat-headless, није компатибилно са опцијом „--daemon”).

-d, --dir <путања>

Форсира један директоријум за све фајлове програма WeeChat (ако он не постоји, директоријум се креира). Могу да се наведу четири директоријума, раздвојених тачка зарезима (у следећем редоследу: конфигурациони фајлови, подаци, кеш, фајлови време извршавања). Ако се ова опција не наведе, користиће се променљива окружења WEECHAT_HOME (ако није празна).

-t, --temp-dir

Креира привремене почетни WeeChat директоријум и брише га када се напушта програм (није компатибилно са опцијом „-d”). + програм WeeChat аутоматски изграђује име употребом следећег шаблона: „weechat_temp_XXXXXX” (где је „XXXXXX” произвољно). Креира се у првом доступном директоријуму из следеће листе: променљива окружења „TMPDIR”, „/tmp” (може бити и неки други, зависно од оперативног система), променљива окружења „HOME”, текући директоријум. + Привремени почетни директоријум има дозволе 700 (само власник може да га чита, уписује у њега и извршава га).

-h, --help

Приказује помоћ.

-l, --license

Приказује лиценцу програма WeeChat.

-p, --no-plugin

Искључује ауто учитавање додатака.

-P, --plugins <додаци>

Током покретања програма учитавају се само наведени додаци (погледајте /help weechat.plugin.autoload). Ако се ова опција наведе, опција weechat.plugin.autoload се не користи.

-r, --run-command <команда>

Покреће команд(у/е) након покретања програма; више команди може да се раздвоји тачка запетама, а ова опција може да се наведе и више пута.

-s, --no-script

Искључује ауто учитавање скрипти.

--upgrade

Ажурира програм WeeChat користећи фајлове сесије генерисане командом /upgrade -quit.

-v, --version

Приказује верзију програма WeeChat.

додатак:опција

Опције за додатак.

Неке додатне опције су доступне само за потребе откањања грешака:

Ниједну од ових опција НЕМОЈТЕ користити у продукцији!
--no-dlclose

Након уклањања додатака из меморије, функција dlclose се не позива. Ово је корисно код алата као што је Valgrind за приказ стека додатака који се уклоне из меморије.

--no-gnutls

Не позивају се init и deinit функције библиотеке GnuTLS. Ово је корисно код алата као што је Valgrind и електричне ограде, за спречавање GnuTLS меморијских грешака.

--no-gcrypt

Не позивају се init и deinit функције библиотеке Gcrypt. Ово је корисно код алата као што је Valgrind, за спречавање Gcrypt меморијских грешака.

3.2. Променљиве окружења

У случају да су дефинисане, програм WeeChat користи неке променљиве окружења:

Име Опис

WEECHAT_HOME

WeeChat почетни директоријум (са конфигурационим фајловима, логовима, скриптама, итд.). Исто понашање као CMake опција WEECHAT_HOME.

WEECHAT_PASSPHRASE

Тајна реченица која се користи за дешифровање обезбеђених података.

WEECHAT_EXTRA_LIBDIR

Додатни директоријум из кога се учитавају додаци (из „plugins” директоријума на овој путањи).

3.3. Подршка за боје

За приказ текста у тракама и простору за чет, програм WeeChat може да користи до 32767 парова боја (ваш терминал мора да подржава 256 боја како могле да се користе у програму WeeChat).

Сагласно са вредности променљиве окружења TERM, можете имати следећа ограничења за боје у програму WeeChat:

$TERM Боја Парова

"rxvt-unicode", "xterm", …​

88

32767

"rxvt-256color", "xterm-256color", …​

256

32767

"screen"

8

64

"screen-256color"

256

32767

"tmux"

8

64

"tmux-256color"

256

32767

Ако желите да прикажете ограничења за своје окружење, покрените weechat --colors, или извршите команду /color у програму WeeChat.

Неке од препоручених вредности за TERM ако желите 256 боја:

 • под screen: screen-256color

 • под tmux: screen-256color или tmux-256color

 • ван screen/tmux: xterm-256color, rxvt-256color, putty-256color, …​

Можда ће бити потребно да инсталирате пакет „ncurses-term” како бисте могли да у TERM променљивој користите ове вредности.

Ако користите screen, можете да додате следећу линију у свој ~/.screenrc:

term screen-256color

Ако је вредност ваше TERM променљиве погрешна, а програм WeeChat се већ извршава, можете да је промените помоћу следеће две команде:

/set env TERM screen-256color
/upgrade

3.4. Фајлови и директоријуми

XDG директоријуми

WeeChat подразумевано користи XDG директоријуме (сагласно са XDG Base Directory Specification ).
Један почетни директоријум за све фајлове може да се форсира CMake опцијом WEECHAT_HOME, променљивом окружења WEECHAT_HOME или опцијом командне линије -d / --dir.

Када се не форсира један WeeChat почетни директоријум, користе се XDG директоријуми и постављају се овако:

Директоријум Подразумевана вредност Резервна вредност ако $XDG_XXX није дефинисано

config

$XDG_CONFIG_HOME/weechat

$HOME/.config/weechat

data

$XDG_DATA_HOME/weechat

$HOME/.local/share/weechat

cache

$XDG_CACHE_HOME/weechat

$HOME/.cache/weechat

runtime

$XDG_RUNTIME_DIR/weechat

Исто као cache директоријум

Конфигурациони фајлови фајлови се креирају са подразумеваним вредностима онда када по први пут покренете програм WeeChat.

WeeChat директоријуми

Ово су директоријуми програма WeeChat:

Путања (1) Опис

~/.config/weechat/

WeeChat конфигурациони фајлови: *.conf, сертификати, итд.

~/.local/share/weechat/

WeeChat фајлови података: логови, скрипте, подаци скрипти, xfer фајлови, итд.

   logs/

Лог фајлови (по један за сваки бафер).

   python/

Python скрипте.

      autoload/

Python скрипте које аутоматски учитавају при покретању (2).

   perl/

Perl скрипте.

      autoload/

Perl скрипте које се аутоматски учитавају при покретању (2).

   ruby/

Ruby скрипте.

      autoload/

Ruby скрипте које се аутоматски учитавају при покретању (2).

   lua/

Lua скрипте.

      autoload/

Lua скрипте које се аутоматски учитавају при покретању (2).

   tcl/

Tcl скрипте.

      autoload/

Tcl скрипте које се аутоматски учитавају при покретању (2).

   guile/

Guile скрипте.

      autoload/

Guile скрипте које се аутоматски учитавају при покретању (2).

   javascript/

JavaScript скрипте.

      autoload/

JavaScript скрипте које се аутоматски учитавају при покретању (2).

   php/

PHP скрипте.

      autoload/

PHP скрипте које се аутоматски учитавају при покретању (2).

~/.cache/weechat/

WeeChat кеш фајлови: кеш скрипти.

/run/user/1000/weechat/

WeeChat фајлови за време извршавања: FIFO пајп, Relay UNIX сокети.

(1) XDG директоријуми могу да буду различити зависно од ваших вредности променљивих окружења XDG_*.
(2) Овај директоријум најчешће садржи само симболички линк на скрипте у родитељском директоријуму.

WeeChat фајлови

Ово су фајлови који се налазе у почетном директоријуму програма WeeChat:

Фајл Опис Осетљиви подаци

weechat.conf

Главни WeeChat конфигурациони фајл

Могуће (пример: листа канала у сачуваном распореду бафера).

sec.conf

Конфигурациони фајл са обезбеђеним подацима

Да, врло осетљиви: овај фајл никада не сме да се дели са било ким.

plugins.conf

Конфигурациони фајл додатака

Могуће, зависно од додатака/скрипти.

alias.conf

Конфигурациони фајл за алијас додатак

Могуће, зависно од алијаса.

buflist.conf

Конфигурациони фајл за buflist додатак

Не.

charset.conf

Конфигурациони фајл за charset додатак

Не.

exec.conf

Конфигурациони фајл за exec додатак

Не.

fifo.conf

Конфигурациони фајл за fifo додатак

Не.

fset.conf

Конфигурациони фајл за fset додатак

Не.

guile.conf

Конфигурациони фајл за guile додатак

Не.

irc.conf

Конфигурациони фајл за irc додатак

Да: може да садржи лозинке за сервере, nickserv и канале (ако се не чувају у sec.conf).

javascript.conf

Конфигурациони фајл за javascript додатак

Не.

logger.conf

Конфигурациони фајл за logger додатак

Не.

lua.conf

Конфигурациони фајл за lua додатак

Не.

perl.conf

Конфигурациони фајл за perl додатак

Не.

php.conf

Конфигурациони фајл за php додатак

Не.

python.conf

Конфигурациони фајл за python додатак

Не.

relay.conf

Конфигурациони фајл за релеј додатак

Да: може да садржи лозинку за релеј и TOTP тајну (ако се не чувају у sec.conf), дозвољене IP адресе/вебсокет порекла и отворене портове.

ruby.conf

Конфигурациони фајл за ruby додатак

Не.

script.conf

Конфигурациони фајл за script додатак

Не.

tcl.conf

Конфигурациони фајл за tcl додатак

Не.

spell.conf

Конфигурациони фајл за spell додатак

Не.

trigger.conf

Конфигурациони фајл за окидач додатак

Могуће, зависно од окидача.

typing.conf

Конфигурациони фајл за typing додатак

Не.

xfer.conf

Конфигурациони фајл за xfer додатак

Не.

weechat.log

WeeChat лог фајл

Не.

Не препоручује се ручно уређивање конфигурационих фајлова јер програм WeeChat може да их упише у било које време (на пример приликом команде /quit) и јер након сваке измене морате да извршите команду /reload (уз ризик губитка осталих измена које још увек нисте сачували командом /save).
Можете да употребљавате команду /set, која врши проверу вредности и тренутно примењује измене.

4. Ажурирање

Ако се објави нова стабилна верзија програма WeeChat, онда је време да пређете на ту верзију.

Најпре морате инсталирати нову верзију програма WeeChat, или менаџером пакета, или тако што ћете га сами компајлирати, тако да су weechat бинарни фајл и све потребни фајлови на истим путањама.
Ово може да се уради и док се програм WeeChat извршава.

4.1. Команда upgrade

Програм WeeChat у месту може да поново покрене нови бинарни фајл, употребом команде /upgrade: садржаји бафера и не-TLS везе се задржавају.
Током процеса ажурирња, TLS конекције се губе и аутоматски се обнављају након ажурирања (са GnuTLS тренутно није могуће поновно учитавање TLS сесија).

Команда такође може да се употреби и када морате поново да покренете машину, на пример, да бисте ажурирали кернел или да преместите свој WeeChat на другу машину:

/upgrade -quit

Ово чува тренутно стање у *.upgrade фајлове. Након тога можете или да поново покренете машину, или да комплетне WeeChat директоријуме (config, data, cache) преместите на неку другу машину и касније покренете програм WeeChat следећом командом:

$ weechat --upgrade

4.2. Поновно покретање након ажурирања

Напомене о издању

Након ажурирања, снажно се препоручује да прочитате напомене о издању  које садржи важне информације о променама које прекидају раније понашање програма, као и ручне акције које су због тога можда неопходне.

Морате прочитати све напомене о издању издате између ваше старе (без ње) и ваше нове верзије (укључујући и њу).
На пример, ако пређете са верзије 3.0 на 3.2, морате да прочитате напомене о издању за верзије 3.1 и 3.2.

Ажурирање конфигурације

Програм WeeChat врши аутоматско ажурирање конфигурационих фајлова (*.conf):

 • нове опције се без најаве додају са својим подразумеваним вредностима

 • застареле опције се аутоматски одбацују и програм WeeChat приказује упозорење које садржи вредност прочитану из фајла.

Пример упозорења када се опција уклања:

=!= Упозорење: /home/user/.config/weechat/sec.conf, линија 15: непозната опција за одељак "crypt": passphrase_file = ""

Ово значи да је опција sec.crypt.passphrase_file уклоњена и да је њена вредност била постављена на празан стринг, што је и подразумевана вредност у претходној верзији (у овом случају нема потребе за ручном акцијом).

5. Интерфејс

5.1. Распоред екрана

Пример терминала са програмом WeeChat:

 ▼ трака „buflist”  ▼ трака „title”
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.libera │Добро дошли на #test, ово је тест канал                    │
│ weechat│12:52:27  --> | Flashy (flashcode@weechat.org) је приступио у #test  │@Flashy│
│2. #test│12:52:27  -- | Надимци #test: [@Flashy @joe +weebot peter]      │@joe  │
│3. #abc │12:52:27  -- | Канал #test: 4 надимка (2 опа, 1 глас, 1 обичан)   │+weebot│
│4. #def │12:52:27  -- | Канал је креиран у Уто Јан 27 06:30:17 2009      │peter │
│5. #ghi │12:54:15 peter | hey!                         │    │
│     │12:55:01 @joe | hello                         │    │
│     │                                    │    │
│     │                                    │    │
│     │                                    │    │
│     │                                    │    │
│     │                                    │    │
│     │                                    │    │
│     │                                    │    │
│     │                                    │    │
│     │                                    │    │
│     │                                    │    │
│     │                                    │    │
│     │                                    │    │
│     │                                    │    │
│     │                                    │    │
│     │[12:55] [5] [irc/libera] 2:#test(+n){4}* [H: 3:#abc(2,5), 5]          │
│     │[@Flashy(i)] hi peter!█                            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      ▲ траке „status” и „input”               трака „nicklist” ▲

Екран је подразумевано подељен на следеће области:

 • простор за разговор (чет) (средина екрана) са линијама разговора и за сваку линију:

  • време

  • префикс (испред „|”)

  • порука (након „|”)

 • траке око простора за разговор, подразумеване траке су:

  • buflist трака, са леве стране

  • title (насловна) трака, изнад простора за разговор

  • status (статусна) трака, испод простора за разговор

  • input (унос) трака, испод статусне траке

  • nicklist (листа надимака) трака, са десне стране

buflist трака садржи следеће подразумеване ставке:

Ставка Пример Опис

buflist

1.weechat

Листа бафера.

title трака садржи следеће подразумеване ставке:

Ставка Пример Опис

buffer_title

Добродошли у #test

Наслов бафера.

status трака садржи следеће подразумеване ставке:

Ставка Пример Опис

time

[12:55]

Време.

buffer_last_number

[5]

Број последњег бафера у листи.

buffer_plugin

[irc/libera]

Додатак текућег бафера (irc додатак може да дода име IRC сервера који бафер користи).

buffer_number

2

Број текућег бафера.

buffer_name

#test

Име текућег бафера.

buffer_modes

+n

Режими IRC канала.

buffer_nicklist_count

{4}

Број надимака у листи надимака.

buffer_zoom

!

! значи да је спојени бафер зумиран (само он се приказује), празна вредност значи да се приказују сви спојени бафери.

buffer_filter

*

Индикатор филтрирања: * значи да су неке линије филтриране (скривене), празна вредност значи да се приказују све линије.

scroll

-ЈОШ(50)-

Скрол индикатор, са бројем линија испод последње приказане линије.

lag

[Кашњење: 2.5]

Индикатор кашњења, у секундама (скривен је ако је кашњење мало).

hotlist

[H: 3:#abc(2,5), 5]

Листа бафера који имају активност (непрочитане поруке) (у примеру, 2 истицања и 5 непрочитаних порука на #abc, једна непрочитана порука у баферу #5).

completion

abc(2) def(5)

Листа речи за довршавање, са бројем могућих довршавања за сваку реч.

input трака садржи следеће подразумеване ставке:

Ставка Пример Опис

input_prompt

[@Flashy(i)]

Одзив за унос, за irc: надимак и режими (режим „+i” значи невидљив на серверу libera).

away

(одсутан)

Индикатор одсутности.

input_search

[Претрага линија (~ str,msg)]

Индикатор претраге (погледајте испод).

input_paste

[Да налепим 7 линија? [ctrl-y] Да [ctrl-n] Не]

Питање за корисника пре налељпивања линија.

input_text

ћао петре!

Текст уноса.

Постоје два режима претраге:

 • претрага у линијама, на пример [Претрага линија (~ str,msg)], са следећим информацијама:

  • ~: не прави се разлика у величини слова

  • ==: прави се разлика у величини слова

  • str: стринг претраге

  • regex: претрага по регуларном изразу

  • msg: претрага у порукама

  • pre: претрага у префиксима

  • pre\|msg: претрага и у префиксима и у порукама

 • претрага по историји команди, на пример [Претрага команди (~ str,local)], са следећим информацијама:

  • ~: не прави се разлика у величини слова

  • ==: прави се разлика у величини слова

  • str: стринг претраге

  • regex: претрага по регуларном изразу

  • local: претрага по локалној историји бафера

  • global: претрага по глобалној историји.

nicklist трака садржи следеће подразумеване ставке:

Ставка Пример Опис

buffer_nicklist

@Flashy

Листа надимака на текућем баферу.

Остале доступне ставке (подразумевано се не користе у тракама):

Ставка Пример Опис

buffer_count

10

Укупан број отворених бафера.

buffer_last_number

10

Број најновијег бафера (може да се разликује од buffer_count ако је опција weechat.look.buffer_auto_renumber off).

buffer_nicklist_count_all

4

Број видљивих група и надимака у листи надимака.

buffer_nicklist_count_groups

0

Број видљивих група у листи надимака.

buffer_short_name

#test

Кратко име текућег бафера.

buflist2

1.weechat

Листа бафера, друга ставка траке (погледајте опцију buflist.look.use_items).

buflist3

1.weechat

Листа бафера, трећа ставка траке (погледајте опцију buflist.look.use_items).

buflist4

1.weechat

Листа бафера, четврта ставка траке (погледајте опцију buflist.look.use_items).

buflist5

1.weechat

Листа бафера, пета ставка траке (погледајте опцију buflist.look.use_items).

fset

buflist.look.sort: …

Помоћ у вези тренутно изабране опције у fset баферу.

irc_channel

#test

Име тренутног IRC канала.

irc_host

user@host.com

Име тренутног IRC хоста.

irc_nick

Flashy

Тренутни IRC надимак.

irc_nick_host

Flashy!user@host.com

Тренутни IRC надимак и име хоста.

irc_nick_modes

i

IRC режими са ваш надимак.

irc_nick_prefix

@

IRC префикс надимка на каналу.

mouse_status

M

Статус миша (празно ако је миш искључен).

spell_dict

fr,en

Речници за проверу правописа који се користе у текућем баферу.

spell_suggest

print,prone,prune

Правописни предлози за реч под курсором (у случају да је погрешно исписана).

tls_version

TLS1.3

TLS верзија која се користи за текући IRC сервер.

window_number

2

Број текућег прозора.

Сваки аспект распореда може да се прилагоди одговарајућом командом: /bar за прилагођавање трака, /buffer и /window за прилагођавање бафера и прозора и /layout за именовање, чување и враћање распореда екрана и придруживања прозора са баферима.

5.2. Командна линија

WeeChat командна линија (на дну прозора) вам омогућава извршавање команди или слање текста у бафер.

Синтакса

Команде почињу карактером „/”, након кога следи име команде. На пример, ако желите да видите листу свих опција:

/set

Текст који се шаље у бафер је било који текст који не почиње карактером „/”. На пример, ако у текући бафер желите да пошаљете текст здраво:

здраво

Међутим, можете да почнете са карактером „/” ако додате још један. На пример, ако у текући бафер желите да пошаљете текст /set:

//set

Кодови боја

За неке додатке као што је IRC, можете да користите кодове боја и атрибуте, као што следи (притисните Ctrl+c па слово које следи, са необавезном вредности):

Тастер Опис

Ctrl+c, b

Подебљани текст

Ctrl+c, c, xx

Текст у боји xx (погледајте листу боја испод).

Ctrl+c, c, xx, ,, yy

Текст у боји xx и позадина у yy (погледајте листу боја испод).

Ctrl+c, d, xxxxxx

Текст у боји xxxxxx (RGB као хексадецимални број, на пример, FF0000 за црвену).

Ctrl+c, d, xxxxxx, ,, yyyyyy

Текст у боји xxxxxx и позадина yyyyyy (RGB као хексадецимални број).

Ctrl+c, i

Текст у курзиву.

Ctrl+c, o

Искључивање боје и атрибута.

Ctrl+c, v

Обрнути видео (боје текста и позадине се замењују једна са другом).

Ctrl+c, _

Подвучени текст.

Исти кôд (без броја за Ctrl+c, c и Ctrl+c, d) може да се употреби за стопирање атрибута.

Кодови боја за Ctrl+c, c су:

IRC боја WeeChat боја

00

white

01

black

02

blue

03

green

04

lightred

05

red

06

magenta

07

brown

08

yellow

09

lightgreen

10

cyan

11

lightcyan

12

lightblue

13

lightmagenta

14

darkgray

15

gray

16

52

17

94

18

100

19

58

20

22

21

29

22

23

23

24

24

17

25

54

26

53

27

89

28

88

29

130

30

142

31

64

32

28

33

35

34

30

35

25

36

18

37

91

38

90

39

125

40

124

41

166

42

184

43

106

44

34

45

49

46

37

47

33

48

19

49

129

50

127

51

161

52

196

53

208

54

226

55

154

56

46

57

86

58

51

59

75

60

21

61

171

62

201

63

198

64

203

65

215

66

227

67

191

68

83

69

122

70

87

71

111

72

63

73

177

74

207

75

205

76

217

77

223

78

229

79

193

80

157

81

158

82

159

83

153

84

147

85

183

86

219

87

212

88

16

89

233

90

235

91

237

92

239

93

241

94

244

95

247

96

250

97

254

98

231

99

default

Да бисте у свом терминалу видели све доступне боје, можете да у програму WeeChat извршите /color па затим Alt+c, или да у терминалу покренете следећу команду: weechat --colors.

Пример: приказати „здраво Елена!” са „здраво” у светлоплавој боји подебљано и „Елена” у светлоцрвеној боји, подвучено:

^Cc12^Cbздраво ^Cb^Cc04^C_Елена^C_^Cc!

Тастери:

Ctrl+c c 1 2 Ctrl+c b
h e l l o Space
Ctrl+c b Ctrl+c c 0 4 Ctrl+c _
A l i c e
Ctrl+c _ Ctrl+c c
!

У irc додатку можете да ремапирате ове боје употребом опције irc.color.mirc_remap.

5.3. Бафери и прозори

бафер се састоји из броја, имена, приказаних линија (и још неких података).

Примери бафера:

 • бафер језгра (креира га програм WeeChat током покретања, не може да се затвори)

 • irc сервер (приказује поруке од сервера)

 • irc канал

 • irc приватне поруке

прозор је површина екрана која приказује бафер. Свој екран можете да изделите на више прозора (примери су испод, погледајте команду /window за више детаља).

Сваки прозор приказује један бафер. Бафер може да буде скривен (не приказује се у прозору) или да се приказује у једном или у више прозора.

Распореди екрана и придруживање бафера прозорима могу да се сачувају и обнове.

Примери

Пример хоризонталне поделе (/window splith):

                ▼ прозор #2 (бафер #4)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.libera │Welcome to #def                              │
│ weechat│12:55:12   Max | hi                       │@Flashy│
│2. #test│12:55:20 @Flashy | hi Max!                     │Max  │
│3. #abc │                                  │    │
│4. #def │                                  │    │
│5. #ghi │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │[12:55] [5] [irc/libera] 4:#def(+n){2}                   │
│     │[@Flashy]                                 │
│     │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│     │Welcome to #abc                              │
│     │12:54:15 peter | hey!                       │@Flashy│
│     │12:55:01 @joe | hello                       │@joe  │
│     │                                  │+weebot│
│     │                                  │peter │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │[12:55] [5] [irc/libera] 3:#abc(+n){4}                   │
│     │[@Flashy] hi peter!█                            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                ▲ прозор #1 (бафер #3)

Пример вертикалне поделе(/window splitv):

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.libera │Welcome to #abc           │Welcome to #def           │
│ weechat│12:54:15 peter | hey!    │@Flashy│12:55:12   Max | hi    │@Flashy│
│2. #test│12:55:01 @joe | hello    │@joe  │12:55:20 @Flashy | hi Max!  │Max  │
│3. #abc │               │+weebot│               │    │
│4. #def │               │peter │               │    │
│5. #ghi │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │[12:55] [5] [irc/libera] 3:#abc(+n) │[12:55] [5] [irc/libera] 4:#def(+n) │
│     │[@Flashy] hi peter!█         │[@Flashy]              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
         ▲ прозор #1 (бафер #3)        ▲ прозор #2 (бафер #4)

Пример вертикалне + хоризонталне поделе:

                            ▼ прозор #3 (бафер #5)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.libera │Welcome to #abc           │Welcome to #ghi           │
│ weechat│12:54:15 peter | hey!    │@Flashy│12:55:42 @Flashy | hi    │@Flashy│
│2. #test│12:55:01 @joe | hello    │@joe  │12:55:56  alex | hi Flashy │alex  │
│3. #abc │               │+weebot│               │    │
│4. #def │               │peter │               │    │
│5. #ghi │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │[12:55] [5] [irc/libera] 5:#ghi(+n) │
│     │               │    │[@Flashy]              │
│     │               │    │─────────────────────────────────────│
│     │               │    │Welcome to #def           │
│     │               │    │12:55:12   Max | hi    │@Flashy│
│     │               │    │12:55:20 @Flashy | hi Max!  │Max  │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │               │    │               │    │
│     │[12:55] [5] [irc/libera] 3:#abc(+n) │[12:55] [5] [irc/libera] 4:#def(+n) │
│     │[@Flashy] hi peter!█         │[@Flashy]              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
         ▲ прозор #1 (бафер #3)        ▲ прозор #2 (бафер #4)

Огољени приказ

Да бисте једноставно кликнули на дугачке URL адресе и бирали текст (користећи миша), можете употребити посебан приказ који се зове „огољени приказ”.

Огољени приказ има следеће особине:

 • Приказује само садржај текућег бафера: нема ни подељених прозора ни трака (нема наслова, листе надимака, статуса, уноса, …​).

 • Подршка за миш програма WeeChat је искључена (ако је била укључена): миш можете да користите на исти начин као у терминалу, да кликћете на URL адресе и вршите избор текста.

 • Ncurses се не користи, тако да се URL адресе не секу на крају линије.

Подразумевани тастер којим се укључује огољени приказ је Alt+l (L), и истим тастером се напушта (или као што је подразумевано, било шта што мења унос ће изазвати напуштање огољеног приказа, погледајте опцију weechat.look.bare_display_exit_on_input).

Формат приказа времена може да се прилагоди опцијом weechat.look.bare_display_time_format.

Огољени приказ може да се укључи на неко одређено време командом /window.

Ако програм WeeChat изгледа на следећи начин:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.libera │Добродошли на #abc                             │
│ weechat│12:52:27  --> | Flashy (flashcode@weechat.org) је приступио у #abc │@Flashy│
│2. #test│12:52:27  -- | Надимци #abc: [@Flashy @joe +weebot peter]     │@joe  │
│3. #abc │12:52:27  -- | Канал #abc: 4 надимка (2 опа, 1 глас, 1 обични)  │+weebot│
│4. #def │12:52:27  -- | Канал је креиран у Уто Јан 27 06:30:17 2009    │peter │
│5. #ghi │12:54:15 peter | hey!                        │    │
│     │12:55:01 @joe | peter: hook_process: https://weechat.org/files/doc │    │
│     │        | /weechat/devel/weechat_plugin_api.en.html#_weechat │    │
│     │        | _hook_process                   │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │                                  │    │
│     │[12:55] [5] [irc/libera] 3:#abc(+n){4}                   │
│     │[@Flashy(i)] hi peter!█                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Екран у огољеном приказу ће изгледати овако:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│                                           │
│12:52 --> Flashy (flashcode@weechat.org) је приступио у #abc             │
│12:52 -- Надимци #abc: [@Flashy @joe +weebot peter]                  │
│12:52 -- Канал #abc: 4 надимка (2 опа, 1 глас, 1 обичан)               │
│12:52 -- Канал је креиран у Уто Јан 27 06:30:17 2009                 │
│12:54 <peter> hey!                                  │
│12:55 <@joe> peter: hook_process: https://weechat.org/files/doc/weechat/devel/weechat_│
│plugin_api.en.html#_weechat_hook_process                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Тако да у свом терминалу без проблема можете кликнути на URL адресу од надимка joe (наравно, ово претпоставља да ваш терминал подржава кликове на URL адресе).

5.4. Бафери

Формат линија

Линије које се приказују у форматираним баферима имају следећа поља:

Поље Приказано Опис

date/time (порука)

Да

Датум/време поруке (може бити у прошлости).

date/time (испис)

Не

Датум/време када WeeChat испише поруку.

prefix

Да

Префикс поруке, обично је надимак.

message

Да

Сама порука.

displayed

Не

Логичка: истинито ако је линија приказана, неистинито ако је линија филтрирана командом /filter.

highlight

Не

Логичка: истинито ако линија има истицање, у супротном неистинито.

tags

Са /debug tags

Ознаке придружене линији (погледајте ознаке линија).

Приказ линија може да се прилагоди многим опцијама изгледа (weechat.look.*) и опцијама боја (weechat.color.chat_*).

Ознаке линија

Програм WeeChat користи у разне сврхе ознаке у линијама:

 • истицање

 • ниво обавештавања

 • логовање

 • употреба команде /filter

Ознаке могу да се прикажу командом /debug tags (иста команда их и сакрива).

Често коришћене ознаке (листа није потпуна):

Ознака Опис

no_filter

Линија не може да буде филтрирана.

no_highlight

У линији није могуће истицање.

no_log

Линија се не уписује у лог фајл.

log0 … log9

Ниво лога за линију (погледајте /help logger).

notify_none

Линија не сме да се дода у врућу листу. (1)

notify_message

Линија је корисничка порука. (1)

notify_private

Линија је приватна порука. (1)

notify_highlight

Линија је порука са истицањем. (1)

self_msg

Порука од вас.

nick_xxx

Порука је од надимка „xxx”.

prefix_nick_ccc

Префикс је надимак у боји „ccc”.

host_xxx

Корисничко име и хост у поруци.

irc_xxx

IRC порука „xxx” (може бити команда или троцифрени број).

irc_numeric

IRC нумеричка порука.

irc_error

Грешка од IRC сервера.

irc_action

Акција од надимка (команда /me).

irc_ctcp

CTCP порука.

irc_ctcp_reply

Одговор на CTCP поруку.

irc_smart_filter

IRC порука која може да се филтрира „паметним филтером”.

away_info

Порука са информацији о одсутности.

(1) Када није присутна ниједна „notify_xxx” ознака, подразумевани ниво је „low”. Ако је присутна ознака „notify_xxx”, стварни ниво обавештавања може бити различит, на пример ако се за надимак користи максимални ниво вруће листе, ниво обавештавања може бити нижи него што је наведен у ознаци.

Локалне променљиве

У свим баферима можете да дефинишете локалне променљиве.

Локална променљива има:

 • име (стринг)

 • вредност (стринг, може бити и празан)

Локалне променљиве може да поставља програм WeeChat, додаци, скрипте, или ручно, командном линијом у баферу.

На пример, ако желите да додате локалну променљиву „completion_default_template”:

/buffer setvar completion_default_template %(my_completion)

Ако желите да видите све локалне променљиве у текућем баферу:

/buffer listvar

Ако желите да уклоните локалну променљиву „completion_default_template”:

/buffer delvar completion_default_template

Програм WeeChat и његови додаци подразумевано интерпретирају следеће променљиве:

Име Вредност Опис

away

било који стринг

Порука о одсутности на серверу, поставља је irc додатак.

channel

било који стринг

Име канала, постављају је irc/xfer додаци и дибаг бафер релеј/окидач додатака.

charset_modifier

било који стринг

Модификатор скупа карактера за серверски бафер, поставља је irc додатак.

completion_default_template

било који стринг

Подразумевани шаблон за довршавање у баферу, премошћава опцију weechat.completion.default_template.

filter

било који стринг

Филтер дефинисан у неким баферима као што су /fset, /list (irc), /server raw (irc) и /script.

host

било који стринг

Име вашег хоста (ако је познато), поставља је irc додатак.

lag

било који стринг

Кашњење у комуникацији са сервером, поставља је irc додатак.

name

било који стринг

Име бафера (пазите, ово није пуно име и није довољно за идентификацију или претрагу бафера).

nick

било који стринг

Ваш надимак, постављају је irc и xfer додаци.

no_log

1 (или неки непразни стринг)

Ако је постављена, logger додатак уопште не логује овај бафер.

plugin

било који стринг

Име додатка који је креирао бафер (core за WeeChat бафере).

script_close_cb

било који стринг

Функција повратног позива за затварање бафера коју је дефинисала скрипта.

script_close_cb_data

било који стринг

Подаци за функцију повратног позива затварања бафера коју је дефинисала скрипта.

script_input_cb

било који стринг

Функција повратног позива за унос у бафер коју је дефинисала скрипта.

script_input_cb_data

било који стринг

Подаци за функцију повратног позива за унос у бафер коју је дефинисала скрипта.

script_name

било који стринг

Име скрипте која је креирала бафер.

server

било који стринг

Име сервера, поставља је irc додатак и дибаг бафер релеј/окидач додатака.

spell_suggest

било који стринг

Неисправно написана реч и предлози (формат: „неисправна:предлози”), поставља је spell додатак.

trigger_filter

било који стринг

Филтер окидача, поставља је окидач додатак.

type

било који стринг, на пример: channel, debug, exec, option, private, relay, script, server, user, xfer

Тип бафера, поставља је програм WeeChat и многи додаци.

Спољни додаци и скрипте могу да дефинишу и користе остале локалне променљиве.

5.5. Листа бафера

Buflist додатак приказује листу бафера у ставки траке која се зове „buflist” (доступне су и четири остале ставке траке "buflist2", "buflist3", "buflist4" и "buflist5").
Подразумевана трака „buflist” са овом ставком се креира током покретања програма.

Команде

 • buflist: ставка траке са листом бафера

/buflist enable|disable|toggle
     bar
     refresh [<item>[,<item>...]]

 enable: укључује buflist
disable: искључује buflist
 toggle: пребацује стање buflist
  bar: додаје „buflist” траку
refresh: форсира освежавање неких ставки траке (ако није наведена ниједна ставка, све употребљене ставке се освежавају, сагласно са опцијом buflist.look.use_items)

Линије са баферима се приказују употребом израчунавања стринга (погледајте /help eval за формат), са следећим опцијама:
 - buflist.look.display_conditions: услови под којима се бафер приказује у листи
 - buflist.format.buffer: формат за бафер који није текући бафер
 - buflist.format.buffer_current: формат за текући бафер

У овим опцијама је могуће коришћење следећих променљивих:
 - подаци ставке траке (погледајте hdata „bar_item” у документацији API за комплетну листу), на пример:
  - ${bar_item.name}
 - подаци о прозору, у коме се трака приказује (не постоји прозор у кореним тракама, погледајте hdata „window” у документацији API за комплетну листу), на пример:
  - ${window.number}
  - ${window.buffer.full_name}
 - подаци о баферу (погледајте hdata „buffer” у API документацији за комплетну листу), на пример:
  - ${buffer.number}
  - ${buffer.name}
  - ${buffer.full_name}
  - ${buffer.short_name}
  - ${buffer.nicklist_nicks_count}
 - irc_server: подаци о IRC серверу, дефинисани су само за IRC бафер (погледајте hdata „irc_server” у документацији API)
 - irc_channel: подаци о IRC каналу, дефинисани су само за бафер IRC канала (погледајте hdata „irc_channel” у документацији API)
 - buflist додаје још неке променљиве како би се олакшала употреба:
  - ${format_buffer}: израчуната вредност опције buflist.format.buffer; ово може да се користи у опцији buflist.format.buffer_current да би се, на пример, променила само боја позадине
  - ${current_buffer}: логичка вредност („0” или „1”), „1” ако је ово текући бафер; може да се користи у услову: ${if:${current_buffer}?...:...}
  - ${merged}: логичка вредност („0” или „1”), „1” ако је бафер спојен са барем још једним другим бафером; може да се користи у услову: ${if:${merged}?...:...}
  - ${format_number}: увучени број са граничником (израчуната вредност опције buflist.format.number)
  - ${number}: увучени број, на пример „1” ако постоји између 10 и 99 бафера; заспојене бафере, ова променљива се поставља на број првог бафера и размаке за наредне бафере са под истим бројем
  - ${number2}: увучени број, на пример „ 1” ако постоји између 10 и 99 бафера
  - ${number_displayed}: „1” ако се број приказује, у супротном „0”
  - ${indent}: увлачење за име (бафери канала и приватни бафери се увлаче) (израчуната вредност опције buflist.format.indent)
  - ${format_nick_prefix}: обојени префикс надимка за канал (израчуната вредност опције buflist.format.nick_prefix)
  - ${color_nick_prefix}: боја префикса надимка за канал (постављена је само ако је опција buflist.look.nick_prefix укључена)
  - ${nick_prefix}: префикс надимка за канал (постављена је само ако је опција buflist.look.nick_prefix укључена)
  - ${format_name}: форматирано име (израчуната вредност опције buflist.format.name)
  - ${name}: кратко име (ако је постављено), има вредност имена ако није постављено
  - ${color_hotlist}: боја која зависи од највишег нивоа бафера у врућој листи (израчуната вредност опције buflist.format.hotlist_xxx где је xxx ниво)
  - ${format_hotlist}: форматирана врућа листа (израчуната вредност опције buflist.format.hotlist)
  - ${hotlist}: сирова врућа листа
  - ${hotlist_priority}: „none”, „low”, „message”, „private” или „highlight”
  - ${hotlist_priority_number}: -1 = none, 0 = low, 1 = message, 2 = private, 3 = highlight
  - ${format_lag}: кашњење за бафер IRC сервера, празна у случају да нема кашњења (израчуната вредност опције buflist.format.lag)
  - ${format_tls_version}: индикатор TLS верзије за серверски бафер, празно за канале (резултат израчунавања опције buflist.format.tls_version)

Опције

Одељци у фајлу buflist.conf:

Одељак Команда за контролу Опис

format

/set buflist.format.*

Формати који се користе за приказ листе бафера.

look

/set buflist.look.*

Изглед и осећај.

Опције:

 • buflist.format.buffer

  • опис: формат сваке линије са бафером (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist); пример: стандардни формат за ставку траке „buflist” и само број бафера за број између великих заграда или за остале ставке траке („buflist2” до „buflist5”): „${if:${bar_item.name}==buflist?${format_number}${indent}${format_nick_prefix}${color_hotlist}${format_name}:[${number}]}”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${format_number}${indent}${format_nick_prefix}${color_hotlist}${format_name}"

 • buflist.format.buffer_current

  • опис: формат линије са текућим бафером (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${color:,17}${format_buffer}"

 • buflist.format.hotlist

  • опис: формат вруће листе (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: " ${color:green}(${hotlist}${color:green})"

 • buflist.format.hotlist_highlight

  • опис: формат за бафер са „highlight” нивоом вруће листе (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${color:magenta}"

 • buflist.format.hotlist_low

  • опис: формат за бафер са „low” нивоом врућ листе (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${color:white}"

 • buflist.format.hotlist_message

  • опис: формат за бафер са „message” нивоом вруће листе (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${color:brown}"

 • buflist.format.hotlist_none

  • опис: формат за бафер који се не налази у врућој листи (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${color:default}"

 • buflist.format.hotlist_private

  • опис: формат за бафер са „private” нивоом вруће листе (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${color:green}"

 • buflist.format.hotlist_separator

  • опис: граничник за бројеве у врућој листи (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${color:default},"

 • buflist.format.indent

  • опис: стринг који се приказује за увлачење канала, приватних бафера и листе бафера (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: " "

 • buflist.format.lag

  • опис: формат за кашњење у баферу IRC сервера (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: " ${color:green}[${color:brown}${lag}${color:green}]"

 • buflist.format.name

  • опис: формат за име бафера (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${name}"

 • buflist.format.nick_prefix

  • опис: формат за префикс надимка на каналу (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${color_nick_prefix}${nick_prefix}"

 • buflist.format.number

  • опис: формат за број бафера, ${number} је увучено број (напомена: садржај се извршава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${color:green}${number}${if:${number_displayed}?.: }"

 • buflist.format.tls_version

  • опис: формат за TLS верзију у баферу IRC сервера (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: " ${color:default}(${if:${tls_version}==TLS1.3?${color:green}:${if:${tls_version}==TLS1.2?${color:yellow}:${color:red}}}${translate:${tls_version}}${color:default})"

 • buflist.look.add_newline

  • опис: додаје прелом линије између приказаних бафера, тако да се сваки бафер приказује на одвојеној линији (препоручено); ако је искључено, преломи редова морају ручно да се додају у формате са „${\n}”, и више нису могуће акције мишем

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • buflist.look.auto_scroll

  • опис: аутоматски скролује листу бафера тако да се текући бафер увек приказује (ово функционише само са траком на левој/десној позицији са „vertical” испуном); ова вредност је проценат линија које се приказује испред текућег бафера када се скролује (-1 = искључује скроловање); на пример, 50 значи да је текући бафер након скроловања у средини траке, 0 значи на врху траке, а 100 на дну

  • тип: целобројна

  • вредности: -1 .. 100

  • подразумевана вредност: 50

 • buflist.look.display_conditions

  • опис: услови под којима се бафер приказује (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help buflist); на пример, ако желите да сакријете серверске бафере онда када су спојени са основним бафером: „${buffer.hidden}==0 && ((${type}!=server && ${buffer.full_name}!=core.weechat) || ${buffer.active}==1)”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${buffer.hidden}==0"

 • buflist.look.enabled

  • опис: enable buflist; препроручује се да се уместо простог скривања траке употреби ова опција јер она уклања и неке интерне куке које више нису потребне када трака сакрије; такође можете да употребите и команду „/buflist toggle” или подразумевани тастер alt+shift+b

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • buflist.look.mouse_jump_visited_buffer

  • опис: ако је укључена, кликови левим/десним тастером миша на линију са текућим бафером врши скок на претходни/наредни посећени бафер

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • buflist.look.mouse_move_buffer

  • опис: ако је укључено, гестикулација мишем (превлачење и испуштање) померају бафере у листи

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • buflist.look.mouse_wheel

  • опис: ако је укључено, померање точкића миша горе/доле врши скок на претходни/наредни бафер у листи

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • buflist.look.nick_prefix

  • опис: враћа префикс надимка и његову боју из листе надимака тако да у формату може да се користи ${nick_prefix}; ово може да буде споро у баферима са доста надимака у листи надимака, тако да је ова опција подразумевано искључена

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • buflist.look.nick_prefix_empty

  • опис: када је укључен префикс надимка, у случају да за бафер није дефинисан префикс надимка, приказује се размак

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • buflist.look.signals_refresh

  • опис: листа додатних сигнала који се каче раздвојених запетама и окида освежавање листе бафера; ово може да буде корисно ако се у форматима употребљавају неке кориснички дефинисане променљиве којима је неоходно специфично освежавање

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • buflist.look.sort

  • опис: листа поља по којима се сортирају бафери, раздвојена запетама; свако поље је hdata променљива бафера („var”), hdata променљива IRC сервера („irc_server.var”) или hdata променљива IRC канала („irc_channel.var”); испред поља може да се користи карактер „-” чиме се обрће редослед, а за поређење које не прави разлику у величини слова, може да се користи карактер „~”; примери: „-~short_name” за поређење које не води рачуна о величини слова и обрнуто сортирање по кратком имену бафера, „-hotlist.priority,hotlist.creation_time.tv_sec,number,-active” за сортирање као врућа листа, па онда према броју бафера за бафере без активности (напомена: садржај се израчунава, пре него што се издели у поља, али у то време је „bar_item” једина променљива која може да се користи, како би се направила разлика између различитих ставки листе бафера, на пример „${bar_item.name}”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "number,-active"

 • buflist.look.use_items

  • опис: број buflist ставки траке које могу да се користе; имена ставки су: „buflist”, „buflist2”, „buflist3”, „buflist4” и „buflist5”; будите пажљиви, употреба више од једне ставке траке успорава приказ листе бафера

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 5

  • подразумевана вредност: 1

5.6. Режим курсора

Режим курсора вам омогућава да курсор слободно померате по целом екрану, у чет површини и тракама, тако да на одређеној опцији можете да обављате акције.
У режим курсора можете да уђете било командом /cursor, било средњим кликом (потребно је да миш буде укључен тастером Alt+m или командом /mouse enable).

Типична употреба је за цитирање порука (чет површина) или интеракција са надимцима (трака листе надимака).

За листу акција које можете да извршите у овом режим погледајте погледајте команду /cursor и везивања тастера у контексту курсора.

6. Тастерске пречице

WeeChat нуди доста подразумеваних тастерских пречица, наведених у следећим поглављима.
Оне могу да се промене и нове могу да се дефинишу командом /key.

6.1. Командна линија

Померање курсора

Тастер Опис Команда


Shift+
Ctrl+b

Одлазак на претходни карактер у командној линији.

/input move_previous_char


Shift+
Ctrl+f

Одлазак на наредни карактер у командној линији.

/input move_next_char

Shift+

Одлазак на претходну линију.

/input move_previous_line

Shift+

Одлазак на наредну линију.

/input move_next_line

Ctrl+
Alt+b

Одлазак на претходну реч у командној линији.

/input move_previous_word

Ctrl+
Alt+f

Одлазак на наредну реч у командној линији.

/input move_next_word

Home
Ctrl+a

Одлазак на почетак текуће линије.

/input move_beginning_of_line

Shift+Home

Одлазак на почетак командне линије.

/input move_beginning_of_input

End
Ctrl+e

Одлазак на крај текуће линије.

/input move_end_of_line

Shift+End

Одлазак на крај командне линије.

/input move_end_of_input

Уређивање

Тастер Опис Команда

Del
Ctrl+d

Брисање наредног карактера у командној линији.

/input delete_next_char

Backspace
Ctrl+h

Брисање претходног карактера у командној линији.

/input delete_previous_char

Ctrl+k

Брисање од курсора до краја текуће линије (обрисани стринг се копира у интерни клипборд).

/input delete_end_of_line

Alt+Ctrl+k

Брисање од курсора до краја командне линије (обрисани стринг се копира у интерни клипборд).

/input delete_end_of_input

Ctrl+t

Транспозиција карактера.

/input transpose_chars

Ctrl+u

Брисање од курсора до почетка текуће линије (обрисани стринг се копира у интерни клипборд).

/input delete_beginning_of_line

Alt+Ctrl+u

Брисање од курсора до почетка командне линије (обрисани стринг се копира у интерни клипборд).

/input delete_beginning_of_input

Alt+Backspace

Брисање претходне речи командне линије (обрисани стринг се копира у интерни клипборд).

/input delete_previous_word

Ctrl+w

Брисање претходне речи командне линије до празног простора (обрисани стринг се копира у интерни клипборд).

/input delete_previous_word_whitespace

Ctrl+y

Налепљивање садржаја интерног клипборда.

/input clipboard_paste

Ctrl+_

Поништавање последње акције у командној линији.

/input undo

Alt+_

Враћање последње поништене акције у командној линији.

/input redo

Tab

Довршавање команде или надимка (Tab поново: проналажење наредног довршавања).

/input complete_next

Shift+Tab

Без довршавања: обављање парцијалног довршавања, са довршавањем на чекању: довршавање са претходно пронађеним појмом.

/input complete_previous

Enter
Ctrl+j
Ctrl+m

Извршавање команде или слање поруке (у режиму претраге: заустављање претраге).

/input return

Alt+Enter

Умеће прелом реда.

/input insert \n

Alt+d

Брисање наредне речи у командној линији (обрисани стринг се копира у интерни клипборд).

/input delete_next_word

Alt+k

Хвата тастер и умеће његов кôд (и комадну везану за њега, ако постоји таква пречица) у командну линију.

/input grab_key_command

Alt+r

Брисање текуће линије.

/input delete_line

Alt+R

Брисање комплетне командне линије.

/input delete_input

Кодови боја

Тастер Опис Команда

Ctrl+c, b

Уметање кода за подебљани текст.

/input insert \x02

Ctrl+c, c

Уметање кода за обојени текст.

/input insert \x03

Ctrl+c, d

Уметање кода за обојени текст (RGB боја, као хексадецимални број).

/input insert \x04

Ctrl+c, i

Уметање кода за текст у курзиву.

/input insert \x1D

Ctrl+c, o

Уметање кода за ресет боје.

/input insert \x0F

Ctrl+c, v

Уметање кода за обрнуту боју.

/input insert \x16

Ctrl+c, _

Уметање кода за подвучени текст.

/input insert \x1F

Историја команди

Тастер Опис Команда

Позив претходне команде/поруке (у режиму претраге: претрага навише).

/input history_previous

Позив наредне команде/поруке (у режиму претраге: претрага наниже).

/input history_next

Ctrl+

Позив претходне команде/поруке у глобалној историји (заједничкој за све бафере).

/input history_global_previous

Ctrl+

Позив наредне команде/поруке у глобалној историји (заједничкој за све бафере).

/input history_global_next

Систем

Тастер Опис Команда

Ctrl+z

Суспендује WeeChat процес.

/sys suspend

6.2. Бафери

Тастер Опис Команда

Ctrl+r

Претрага текста у историји команди (погледајте тастери за контекст „histsearch”).

/input search_history

Ctrl+s

Претрага текста у линијама бафера (погледајте тастери за контекст „search”).

/input search_text_here

Ctrl+x

Мења текући бафер ако су бафери спојени са истим бројем, на пример, прелазак на други IRC сервер бафер.

/buffer switch

Alt+x

Зум на спојени бафер (Alt+x поново: приказује све спојене бафере).

/buffer zoom

PgUp

Скролује навише једну страну у историји бафера.

/window page_up

PgDn

Скролује наниже једну страну у историји бафера.

/window page_down

Alt+PgUp

Скролује навише неколико линија у историји бафера.

/window scroll_up

Alt+PgDn

Скролује наниже неколико линија у историји бафера.

/window scroll_down

Alt+Home

Скролује на врх бафера.

/window scroll_top

Alt+End

Скролује на дно бафера.

/window scroll_bottom

Alt+
Alt+
Ctrl+p
F5

Пребацивање на претходни бафер.

/buffer -1

Alt+
Alt+
Ctrl+n
F6

Пребацивање на наредни бафер.

/buffer +1

Alt+j, Alt+f

Пребацивање на први бафер.

/buffer -

Alt+j, Alt+l (L)

Пребацивање на последњи бафер.

/buffer +

Alt+j, Alt+r

Пребацивање на сирови IRC бафер.

/server raw

Alt+j, Alt+s

пребацивање на бафер IRC сервера.

/server jump

Alt+0…​9

Пребацивање на бафер према броју (0 = 10).

/buffer *N

Alt+j, 01…​99

Пребацивање на бафер према броју.

/buffer *NN

Alt+n

Скроловање до наредног истицања.

/window scroll_next_highlight

Alt+p

Скроловање на претходно истицање.

/window scroll_previous_highlight

Alt+u

Скроловање на прву непрочитану линију у баферу.

/window scroll_unread

Alt+Shift+U

Поставља маркер непрочитано за све бафере.

/allbuf /buffer set unread

Alt+<

Прелаз на претходни бафер у листи посећених бафера.

/buffer jump prev_visited

Alt+>

Прелаз на наредни бафер у листи посећених бафера.

/buffer jump next_visited

Alt+/

Прелаз на последње приказани бафер.

/buffer jump last_displayed

6.3. Прозори

Тастер Опис Команда

Ctrl+l (L)

Поново исцртава цео прозор.

/window refresh

Alt+l (L)

Пребацивање активности огољеног приказа.

/window bare

F7

Пребацивање на претходни прозор.

/window -1

F8

Пребацивање на наредни прозор.

/window +1

Alt+w, Alt+

Прелаз на прозор изнад.

/window up

Alt+w, Alt+

Прелаз на прозор испод.

/window down

Alt+w, Alt+

Прелаз на прозор са леве стране.

/window left

Alt+w, Alt+

Прелаз на прозор са десне стране.

/window right

Alt+w, Alt+b

Уједначавање величине свих прозора.

/window balance

Alt+w, Alt+s

Замена бафера два прозора.

/window swap

Alt+z

Зум на текући прозор (Alt+z поново: враћање почетног стања прозора, пре зумирања).

/window zoom

6.4. Траке

Тастер Опис Команда

F1
Ctrl+F1

Скролује навише једну страну листе бафера.

/bar scroll buflist * -100%

F2
Ctrl+F2

Скролује наниже једну страну листе бафера.

/bar scroll buflist * +100%

Alt+F1

Скок на почетак листе бафера.

/bar scroll buflist * b

Alt+F2

Скок на крај листе бафера.

/bar scroll buflist * e

F9

Скролује наслов бафера у лево.

/bar scroll title * -30%

F10

Скролује наслов бафера у десно.

/bar scroll title * +30%

F11
Ctrl+F11

Скролује једну страну навише у листи надимака.

/bar scroll nicklist * -100%

F12
Ctrl+F12

Скролује једну страну наниже у листи надимака.

/bar scroll nicklist * +100%

Alt+F11

Скок на почетак листе надимака.

/bar scroll nicklist * b

Alt+F12

Скок на крај листе надимака.

/bar scroll nicklist * e

Alt+Shift+B

Пребацивање активности листе бафера.

/buflist toggle

Alt+Shift+N

Пребацивање видљивости траке листе надимака.

/bar toggle nicklist

6.5. Врућа листа

Тастер Опис Команда

Alt+a

Пребацивање на следећи бафер у коме има активности (са приоритетом: истицање, порука, остало).

/buffer jump smart

Alt+h, Alt+c

Брисање вруће листе (обавештења о активности у баферима).

/hotlist clear

Alt+h, Alt+m

Уклањање текућег бафера из вруће листе.

/hotlist remove

Alt+h, Alt+r

Враћање најновије вруће листе уклоњене из текућег бафера.

/hotlist restore

Alt+h, Alt+Shift+R

Враћање најновије вруће листе уклоњене из свих бафера.

/hotlist restore -all

6.6. Тастери преклопници

Тастер Опис Команда

Alt+m

Пребацивање активности миша.

/mouse toggle

Alt+s

Пребацује стање активности модула за проверу правописа.

/mute spell toggle

Alt+=

Пребацивање активности филтера.

/filter toggle

Alt+-

Пребацивање активности филтера у текућем баферу.

/filter toggle @

6.7. Контекст претраге

Следећи тастери се користе у контексту „search” (када се притисне Ctrl+s за претрагу текста у линијама бафера).

Тастер Опис Команда

Ctrl+x

Пребацивање типа претраге: стринг (подраз.), регуларни израз.

/input search_switch_regex

Alt+c

Пребацивање разликовања величине слова у претраци.

/input search_switch_case

Tab

Пребацивање претраге у: порукама (подраз.), префиксима, префиксима + порукама.

/input search_switch_where

Ctrl+r

Претрага претходне линије.

/input search_previous

Ctrl+s

Претрага наредне линије.

/input search_next

Enter
Ctrl+j
Ctrl+m

Заустављање претраге на текућој позицији.

/input search_stop_here

Ctrl+q

Заустављање претраге и ресетовање скрола на стање пре почетка претраге текста.

/input search_stop

6.8. Контекст претраге историје

Следећи тастери се користе у контексту „histsearch” (када се притисне Ctrl+r за претрагу текста у историји команди).

Тастер Опис Команда

Ctrl+x

Пребацивање типа претраге: стринг (подраз.), регуларни израз.

/input search_switch_regex

Alt+c

Пребацивање разликовања величине слова у претраци.

/input search_switch_case

Tab

Пребацивање претраге по: локалној историји бафера (подразумевано), глобалној историји.

/input search_switch_where

Ctrl+r

Претрага по претходним (старијим) ставкама историје.

/input search_previous

Ctrl+s

Претрага по наредним (новијим) ставкама историје.

/input search_next

Enter
Ctrl+j
Ctrl+m

Заустављање претраге и употреба пронађеног улаза.

/input search_stop_here

Ctrl+o

Извршавање команде пронађене у историји и уметање наредне у командну линију.

/input history_use_get_next

Ctrl+q

Заустављање претраге и враћање улаза на почетну вредност.

/input search_stop

6.9. Контекст курсора

Ови тастери се користе у „cursor” контексту (слободно померање курсора по екрану), погледајте Режим курсора.

Тастер Површина Опис Команда

-

Помера курсор једну линију навише.

/cursor move up

-

Помера курсор једну линију наниже.

/cursor move down

-

Помера курсор једну колони у лево.

/cursor move left

-

Помера курсор једну колону у десно.

/cursor move right

Alt+

-

Помера курсор на прву линију површине.

/cursor move edge_top

Alt+

-

Помера курсор на последњу линију површине.

/cursor move edge_bottom

Alt+

-

Помера курсор на прву колону површине.

/cursor move edge_left

Alt+

-

Помера курсор на последњу колону површине.

/cursor move edge_right

Alt+Home

-

Помера курсор на горњи леви угао површине.

/cursor move top_left

Alt+End

-

Помера курсор на доњи десни угао површине.

/cursor move bottom_right

Alt+Shift+

-

Помера курсор једну површину навише.

/cursor move area_up

Alt+Shift+

-

Помера курсор једну површину наниже.

/cursor move area_down

Alt+Shift+

-

Помера курсор једну површину у лево.

/cursor move area_left

Alt+Shift+

-

Помера курсор једну површину у десно.

/cursor move area_right

m

чет

Цитирање поруке.

hsignal:chat_quote_message;/cursor stop

l

чет

Цитирање фокусиране линије.

hsignal:chat_quote_focused_line;/cursor stop

q

чет

Цитирање префикса + поруке.

hsignal:chat_quote_prefix_message;/cursor stop

Q

чет

Цитирање времена + префикса + поруке.

hsignal:chat_quote_time_prefix_message;/cursor stop

b

листа надимака

Забрањује надимак.

/window ${_window_number};/ban ${nick}

k

листа надимака

Избацује надимак.

/window ${_window_number};/kick ${nick}

K

листа надимака

Избацује и забрањује надимак.

/window ${_window_number};/kickban ${nick}

q

листа надимака

Отвара упит са надимком.

/window ${_window_number};/query ${nick};/cursor stop

w

листа надимака

Извршава whois над надимком.

/window ${_window_number};/whois ${nick}

Enter
Ctrl+j
Ctrl+m

-

Зауставља режим померања курсора

/cursor stop

6.10. Миш

Следеће акције мишем су доступне само ако је миш укључен тастером Alt+m (команда: /mouse toggle).

Тастер/Точкић (1) Гестикулација Површина Опис Команда

■ □ □

-

чет

Пребацивање на прозор.

/window ${_window_number}

■ □ □

лево

чет

Пребацивање на претходни бафер.

/window ${_window_number};/buffer +1

■ □ □

десно

чет

Пребацивање на наредни бафер.

/window ${_window_number};/buffer +1

■ □ □

лево (дуго)

чет

Пребацивање на први бафер.

/window ${_window_number};/buffer 1

■ □ □

десно (дуго)

чет

Пребацивање на последњи бафер.

/window ${_window_number};/buffer +

-

чет

Скролује навише неколико линија у историји бафера.

/window scroll_up -window ${_window_number}

-

чет

Скролује наниже неколико линија у историји бафера.

/window scroll_down -window ${_window_number}

Ctrl+

-

чет

Скролује хоризонтално у лево.

/window scroll_horiz -window ${_window_number} -10%

Ctrl+

-

чет

Скролује хоризонтално у десно.

/window scroll_horiz -window ${_window_number} +10%

-

чет: fset бафер

Помера за пет линија навише у fset баферу.

/fset -up 5

-

чет: fset бафер

Помера за пет линија наниже у fset баферу.

/fset -down 5

■ □ □

-

чет: fset бафер

Бира линију у fset баферу.

/window ${_window_number};/fset -go ${fset_option_index}

□ □ ■

-

чет: fset бафер

Пребацује логичку вредност (on/off) или уређује вредност опције.

hsignal:fset_mouse

□ □ ■

лево

чет: fset бафер

Умањује вредност за цео број/боју/набрајање, поставља/надовезује вредност за остале типове.

hsignal:fset_mouse

□ □ ■

десно

чет: fset бафер

Увећава вредност за цео број/боју/набрајање, поставља/надовезује вредност за остале типове.

hsignal:fset_mouse

□ □ ■

горе / доле

чет: fset бафер

Маркира/уклања маркер са више опција.

hsignal:fset_mouse

-

чет: /list бафер

Помера за пет линија навише у /list баферу.

/list -up 5

-

чет: /list бафер

Помера за пет линија наниже у /list баферу.

/list -down 5

■ □ □

-

чет: /list бафер

Бира линију у /list баферу.

/window ${_window_number};/list -go ${_chat_line_y}

□ □ ■

-

чет: /list бафер

Приступа IRC каналу на изабраној линији.

hsignal:irc_list_mouse

-

чет: script бафер

Помера за пет линија навише у script баферу.

/script -up 5

-

чет: script бафер

Помера за пет линија наниже у script баферу.

/script -down 5

■ □ □

-

чет: script бафер

Бира линију у script баферу.

/script -go ${_chat_line_y}

□ □ ■

-

чет: script бафер

Инсталира/уклања скрипту.

/script -go ${_chat_line_y};/script installremove -q ${script_name_with_extension}

■ □ □

горе / лево

листа бафера

Помера бафер на нижи број.

Signal buflist_mouse.

■ □ □

доле / десно

листа бафера

Помера бафер на виши број.

Signal buflist_mouse.

■ □ □

-

листа бафера

Пребацивање на бафер (претходно посећени багер ако је бафер текући).

Signal buflist_mouse.

□ □ ■

-

листа бафера

Пребацивање на наредни посећени бафер ако је бафер текући.

Signal buflist_mouse.

Ctrl+

-

листа бафера

Пребацивање на претходни бафер.

Signal buflist_mouse.

Ctrl+

-

листа бафера

Пребацивање на наредни бафер.

Signal buflist_mouse.

■ □ □

горе

листа надимака

Скроловање једне стране навише у листи надимака.

/bar scroll nicklist ${_window_number} -100%

■ □ □

доле

листа надимака

Скроловање једне стране наниже у листи надимака.

/bar scroll nicklist ${_window_number} +100%

■ □ □

горе (дуго)

листа надимака

Скок на почетак листе надимака.

/bar scroll nicklist ${_window_number} b

■ □ □

доле (дуго)

листа надимака

Скок на крај листе надимака.

/bar scroll nicklist ${_window_number} e

■ □ □

-

листа надимака

Отварање упита са надимком.

/window ${_window_number};/query ${nick}

□ □ ■

-

листа надимака

Извршавање whois над надимком.

/window ${_window_number};/whois ${nick}

■ □ □

лево

листа надимака

Избацивање надимка.

/window ${_window_number};/kick ${nick}

■ □ □

лево (дуго)

листа надимака

Избацивање и забрана надимка.

/window ${_window_number};/kickban ${nick}

□ □ ■

лево

листа надимака

Забрана надимка.

/window ${_window_number};/ban ${nick}

□ □ ■

-

унос

Хвата догађај миша и умеће његов кôд у командну линију.

/input grab_mouse_area

-

било која трака

Скролује траку за -20%.

/bar scroll ${_bar_name} ${_window_number} -20%

-

било која трака

Скролује траку за +20%.

/bar scroll ${_bar_name} ${_window_number} +20%

□ ■ □

-

било где

Започиње режим померања курсора на овој тачки.

/cursor go ${_x},${_y}

(1) Тастери:
◼ □ □: клик на леви тастер
□ ◼ □: клик на средњи тастер
□ □ ◼: клик на десни тастер
Точкић:
: точкић горе
: точкић доле

6.11. Fset бафер

Ови тастери и акције се користе у fset баферу (погледајтеFset додатак).

Тастер Акција (1) Опис Команда

Помера једну линију навише.

/fset -up

Помера једну линију наниже.

/fset -down

PgUp

Помера једну страну навише.

/window page_up

PgDn

Помера једну страну наниже.

/window page_down

Alt+Home

<<

Скок на прву линију.

/fset -go 0

Alt+End

>>

Скок на последњу линију.

/fset -go end

F11

<

Скролује хоризонтално у лево.

/fset -left

F12

>

Скролује хоризонтално у десно.

/fset -right

Alt+Space

t

Пребацује стање логичке вредности.

/fset -toggle

Alt+-

-

Одузима 1 од вредности за цео број/боју/набрајање, поставља вредност за остале типове.

/fset -add -1

Alt++

+

Додаје 1 на вредност за цео број/боју/набрајање, надовезује вредност за остале типове.

/fset -add 1

Alt+f, Alt+r

r

Ресетује вредност.

/fset -reset

Alt+f, Alt+u

u

Поставља да је вредност празна.

/fset -unset

Alt+Enter

s

Поставља вредност.

/fset -set

Alt+f, Alt+n

n

Поставља нову вредност.

/fset -setnew

Alt+f, Alt+a

a

Надовезује на вредност.

/fset -append

Alt+,

,

Маркира/уклања маркирање са опције.

/fset -mark 1

Shift+

Помера једну линију навише и маркира/уклања маркирање са опције.

/fset -up; /fset -mark

Shift+

Маркира/уклања маркирање са опције и помера се једну линију наниже.

/fset -mark; /fset -down

m:xxx

Маркира приказане опције које се подударају са филтером „xxx” (дозвољава се било који филтер над опцијом или вредности, погледајте команду /fset).

u:xxx

Уклања маркирање са приказаних опција које се подударају са филтером „xxx” (дозвољава се било који филтер над опцијом или вредности, погледајте команду /fset).

Ctrl+l (L)

Освежава опције и цео екран.

/fset -refresh

$

Освежава опције (маркиране опције остају маркиране).

$$

Освежава опције (уклања се маркирање са свих опција).

Alt+p

p

Пребацује стање опција описа додатка (plugins.desc.*).

/mute /set fset.look.show_plugins_desc toggle

Alt+v

v

Пребацује стање видљивости траке помоћи.

/bar toggle fset

s:x,y

Сортира опције по пољима x,y (погледајте опцију fset.look.sort).

/mute /set fset.look.sort x,y

s:

Ресетује сортирање на подразумевану вредност (погледајте опцију fset.look.sort).

/mute /unset fset.look.sort

w:xxx

Извози опције у фајл „xxx”.

/fset -export xxx

w-:xxx

Извози опције у фајл „xxx” без помоћи.

/fset -export -nohelp xxx

w+:xxx

Извози опције у фајл „xxx” заједно са помоћи.

/fset -export -help xxx

Ctrl+x

x

Пребацује формат који се користи за приказ опција.

/fset -format

q

Затвара fset бафер.

/buffer close

(1) Акција мора да се унесе као унос у командну линију, након чега се притисне Ентер.

6.12. IRC /list бафер

Следећи тастери и акције се користе у IRC /list баферу (погледајте команду /list).

Тастер Акција (1) Опис Команда

Помера једну линију навише.

/list -up

Помера једну линију наниже.

/list -down

PgUp

Помера једну страну навише.

/window page_up

PgDn

Помера једну страну наниже.

/window page_down

Alt+Home

<<

Скок на прву линију.

/list -go 0

Alt+End

>>

Скок на последњу линију.

/list -go end

F11

<

Скролује хоризонтално у лево.

/list -left

F12

>

Скролује хоризонтално у десно.

/list -right

Ctrl+j

j

Приступа IRC каналу на изабраној линији.

/list -join

xxx

Приказује само канале са „xxx” у имену или теми (величина слова се не разликује).

n:xxx

Приказује само канале са „xxx” у имену (величина слова се не разликује).

t:xxx

Приказује само канале са „xxx” у теми (величина слова се не разликује).

u:n

Приказује само канале са барем "n" users.

u:>n

Приказује само канале са више од „n” корисника.

u:<n

Приказује само канале са мање од „n” корисника.

c:xxx

Приказује само канале који задовољавају израчунати услов „xxx”, користећи следеће променљиве: name, name2, users, topic.

s:x,y

Сортира канале по пољима x,y (погледајте команду /list).

s:

Ресетује сортирање на подразумевану вредност (погледајте команду /list).

$

Освежава листу (поново извршава команду /list).

q

Затвара бафер.

/buffer close

(1) Акција мора да се унесе као унос у командну линију, након чега се притисне Ентер.

6.13. Script бафер

Следећи тастери и акције се користе у script баферу (погледајте script manager).

Тастер Акција (1) Опис Команда

Помера једну линију навише.

/script -up

Помера једну линију наниже.

/script -down

PgUp

Помера једну страну навише.

/window page_up

PgDn

Помера једну страну наниже.

/window page_down

Alt+i

i

Инсталира скрипту.

/script install

Alt+r

r

Брише скрипту.

/script remove

Alt+l

l

Учитава скрипту.

/script load

Alt+L

L

Поново учитава скрипту.

/script reload

Alt+u

u

Уклања скрипту из меморије.

/script unload

Alt+Shift+A

A

Аутоучитавање скрипте.

/script toggleautoload

Alt+h

h

Задржава/отпушта скрипту.

/script hold

Alt+v

v

Преглед скрипте.

/script show

s:x,y

Сортира скрипте по пољима x,y (погледајте опцију script.look.sort).

s:

Ресетује сортирање на подразумевану вредност (погледајте опцију script.look.sort).

$

Освежава листу.

q

Затвара бафер.

/buffer close

(1) Акција мора да се унесе као унос у командну линију, након чега се притисне Ентер.

7. Конфигурација

7.1. Fset

Fast Set додатак приказује листу опција у баферу и помаже вам да постављате WeeChat опције и опције додатака.

Пример fset бафера који приказује опције што почињу на weechat.look:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.weechat│1/121 | Filter: weechat.look.* | Sort: ~name | Key(input): alt+space=toggle │
│2.fset  │weechat.look.bare_display_exit_on_input: exit the bare display mode on any c│
│     │hanges in input [default: on]                        │
│     │----------------------------------------------------------------------------│
│     │ weechat.look.align_end_of_lines          enum   message    │
│     │ weechat.look.align_multiline_words        boolean on       │
│     │ weechat.look.bar_more_down            string  "++"      │
│     │ weechat.look.bar_more_left            string  "<<"      │
│     │ weechat.look.bar_more_right            string  ">>"      │
│     │ weechat.look.bar_more_up             string  "--"      │
│     │ weechat.look.bare_display_exit_on_input      boolean on       │
│     │ weechat.look.bare_display_time_format       string  "%H:%M"    │
│     │ weechat.look.buffer_auto_renumber         boolean on       │
│     │ weechat.look.buffer_notify_default        enum   all      │
│     │ weechat.look.buffer_position           enum   end      │
│     │ weechat.look.buffer_search_case_sensitive     boolean off      │
│     │ weechat.look.buffer_search_force_default     boolean off      │
│     │ weechat.look.buffer_search_regex         boolean off      │
│     │ weechat.look.buffer_search_where         enum   prefix_message │
│     │ weechat.look.buffer_time_format          string  "%H:%M:%S"   │
│     │ weechat.look.buffer_time_same           string  ""       │
│     │[12:55] [2] [fset] 2:fset                          │
│     │█                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Команде

 • fset: брзо постављање опција за програм WeeChat и додатке

/fset -bar
    -refresh
    -up|-down [<број>]
    -left|-right [<проценат>]
    -go <линија>|end
    -toggle
    -add [<вредн>]
    -reset
    -unset
    -set
    -setnew
    -append
    -mark
    -format
    -export [-help|-nohelp] <имефајла>
    <филтер>

  -bar: додавање траке помоћи
-refresh: освежавање листе опција, па затим комплетног екрана (команда: /window refresh)
   -up: померање изабране линије навише за „број” линија
  -down: померање изабране линије наниже за „број” линија
  -left: скроловање fset бафера за „проценат” ширине у лево
 -right: скроловање fset бафера за „проценат” ширине у десно
   -go: избор линије према броју, број прве линије је 0 („end” да изаберете последњу линију)
 -toggle: пребацивање логичке вредности
  -add: додавање „вредн” (која може да буде и негативан број) за целе бројеве, боје и набрајања, постављање/надовезивање на вредност осталих типова (постављање за негативну вредност, надовезивање за позитивну вредност)
 -reset: ресетовање вредности опције
 -unset: уклањање опције
  -set: додавање /set команде на улаз како би се уредила вредност опције (курсор се помера на почетак вредности)
 -setnew: додавање /set команде на улаз како би се уредила нова вредност за опцију
 -append: додавање /set команде како би се нешто надовезало на вредност опције (курсор се помера на крај вредности)
  -mark: пребацивање маркера
 -format: прелаз на следећи доступан формат
 -export: извоз опција и вредности које су приказане у фајлу (свака линија има формат: „/set име вредност” или „/unset име”)
  -help: форсирање уписивања помоћи за опције које се извозе у фајл (погледајте /help fset.look.export_help_default)
 -nohelp: не уписује помоћ за опције које се извозе у фајл (погледајте /help fset.look.export_help_default)
  филер: постављање новог филтера тако да се прикажу само опције које се подударају са њим (овај филтер такође може да се користи и као улаз у fset бафер); дозвољени су следећи формати:
     `*`: приказивање свих опција (без филтера)
     `xxx`: приказивање само опција са „xxx” у имену
     `f:xxx`: приказивање само конфигурационог фајла „xxx”
     `t:xxx`: приказивање само типа „xxx” (bool/int/str/col/enum или boolean/integer/string/color/enum)
     `d`: приказивање само измењених опција
     `d:xxx`: приказивање само измењених опција са „xxx” у имену
     `d=xxx`: приказивање само измењених опција са „xxx” у вредности
     `d==xxx`: приказивање само измењених опција са тачном вредности „xxx”
     `h=xxx`: приказивање само опција са „xxx” у опису (преведеном)
     `he=xxx`: приказивање само опција са „xxx” у опцију (на енглеском)
     `=xxx`: приказивање опција само са „xxx” у вредности
     `==xxx`: приказивање опција само са тачном вредности „xxx”
     `c:xxx`: приказивање опција које се подударају са израчунатим условом „xxx”, уз коришћење следећих променљивих: file, section, option, name, parent_name, type, type_en, type_short (bool/int/str/col/enum), type_tiny (b/i/s/c/e), default_value, default_value_undef, value, quoted_value, value_undef, value_changed, parent_value, min, max, description, description2, description_en, description_en2, string_values, allowed_values

Линије са опцијама се приказују употребом израчунавања стринга (погледајте /help eval за формат), са следећим опцијама:
 - fset.format.option1: први формат за опцију
 - fset.format.option2: други формат за опцију

У овим опцијама је могуће коришћење следећих променљивих:
 - подаци опције, са бојом и допуњени размацима са десне стране:
  - ${file}: конфигурациони фајл (на пример „weechat” или „irc”)
  - ${section}: одељак
  - ${option}: име опције
  - ${name}: пуно име опције (file.section.option)
  - ${parent_name}: име родитељ-опције
  - ${type}: тип опције (преведени)
  - ${type_en}: тип опције (на енглеском)
  - ${type_short}: кратки тип опције (bool/int/str/col/enum)
  - ${type_tiny}: сићушни тип опције (b/i/s/c/e)
  - ${default_value}: подразумевана вредност опције
  - ${default_value_undef}: „1” ако је подразумевана вредност null, у супротном „0”
  - ${value}: вредност опције
  - ${value_undef}: „1” ако је вредност null, у супротном „0”
  - ${value_changed}: „1” ако се вредност разликује од подразумеване вредности, у супротном „0”
  - ${value2}: вредност опције, са наслеђеном вредности ако је null
  - ${parent_value}: вредност родитељ-опције
  - ${min}: мин вредност
  - ${max}: макс вредност
  - ${description}: опис опције (преведен)
  - ${description2}: опис опције (преведен), „(без описа)” (преведено) нема описа
  - ${description_en}: опис опције (на енглеском)
  - ${description_en2}: опис опције (на енглеском), „(no description)” ако нема описа
  - ${string_values}: стринг вредности које се дозвољавају за постављање опције набрајања
  - ${allowed_values}: дозвољене вредности
  - ${marked}: „1” ако је опција маркирана, у супротном „0”
  - ${index}: индекс опције у листи
 - подаци опције, са бојом али без додатних размака:
  - иста имена испред којих се налази доња црта, на пример: ${_name}, ${_type}, ...
 - подаци опције, у сировом формату (без боја/размака):
  - иста имена испред којих се налазе две доње црте, на пример: ${__name}, ${__type}, ...
 - подаци опције, само размаци:
  - иста имена испред којих се налази „empty_”, на пример: ${empty_name}, ${empty_type}
 - остали подаци:
  - ${selected_line}: „1” ако је линија изабрана, у супротном „0”
  - ${newline}: умеће прелом линије на ову позицију, тако да се опција простире на више линија

У вези са тастерима, уносом и акцијама миша над бафером, погледајте тастерске пречице у Корисничком упутству.

Напомена: ако улаз има један или више водећих размака, текст који следи се интерпретира као филтер, без размака. На пример „ q” претражује све опције које у свом имену имају „q” док „q” затвара fset бафер.

Примери:
 /fset d:irc.*
 /fset nicklist
 /fset =red
 /fset ==red
 /fset c:${file} == irc && ${type_en} == integer

Опције

Одељци у фајлу fset.conf:

Одељак Команда за контролу Опис

color

/set fset.color.*

Боје.

format

/set fset.format.*

Формати који се користе за приказ команди.

look

/set fset.look.*

Изглед и осећај.

Опције:

 • fset.color.allowed_values

  • опис: боја за дозвољене вредности

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.allowed_values_selected

  • опис: боја за дозвољене вредности у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.color_name

  • опис: боја за обојено име када је укључена опција fset.look.use_color_value

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 246

 • fset.color.color_name_selected

  • опис: боја за обојено име на изабраној линији онда када је укључена опција fset.look.use_color_value

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.default_value

  • опис: боја за подразумевану вредност

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.default_value_selected

  • опис: боја за подразумевану вредност у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.description

  • опис: боја за опис

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 242

 • fset.color.description_selected

  • опис: боја за опис у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.file

  • опис: боја за фајл

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.file_changed

  • опис: боја за фајл у случају да је вредност промењена

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: brown

 • fset.color.file_changed_selected

  • опис: боја за фајл у изабраној линији у случају да је вредност промењена

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • fset.color.file_selected

  • опис: боја за фајл у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.help_default_value

  • опис: боја за подразумевану вредност у траци за помоћ

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.help_description

  • опис: боја за опис у траци за помоћ

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.help_name

  • опис: боја за име у траци за помоћ

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.help_quotes

  • опис: боја за знаке навода око стринг вредности

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: darkgray

 • fset.color.help_values

  • опис: боја за дозвољене вредности

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.index

  • опис: боја за индекс опције

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: cyan

 • fset.color.index_selected

  • опис: боја за индекс опције у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightcyan

 • fset.color.line_marked_bg1

  • опис: боја позадине за маркирану линију (користи се са првим форматом, погледајте опцију fset.format.option1)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 17

 • fset.color.line_marked_bg2

  • опис: боја позадине за маркирану линију (користи се са другим форматом, погледајте опцију fset.format.option2)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 17

 • fset.color.line_selected_bg1

  • опис: боја позадине за изабрану линију (користи се са првим форматом, погледајте опцију fset.format.option1)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 24

 • fset.color.line_selected_bg2

  • опис: боја позадине за изабрану линију (користи се са другим форматом, погледајте опцију fset.format.option2)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 24

 • fset.color.marked

  • опис: боја за индикатор маркера

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: brown

 • fset.color.marked_selected

  • опис: боја за индикатор маркера на изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • fset.color.max

  • опис: боја за макс вредност

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.max_selected

  • опис: боја за макс вредност у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.min

  • опис: боја за мин вредност

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.min_selected

  • опис: боја за мин вредност у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.name

  • опис: боја за име

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.name_changed

  • опис: боја за име у случају да је вредност промењена

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 185

 • fset.color.name_changed_selected

  • опис: боја за име у изабраној линији у случају да је вредност промењена

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • fset.color.name_selected

  • опис: боја за име у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.option

  • опис: боја за опцију

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.option_changed

  • опис: боја за опцију у случају да је вредност промењена

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: brown

 • fset.color.option_changed_selected

  • опис: боја за опцију у изабраној линији у случају да је вредност промењена

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • fset.color.option_selected

  • опис: боја за опцију у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.parent_name

  • опис: боја за име родитељ-опције

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.parent_name_selected

  • опис: боја за име родитељ-опције у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.parent_value

  • опис: боја за вредност родитељ-опције

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: cyan

 • fset.color.parent_value_selected

  • опис: боја за вредност родитељ-опције у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightcyan

 • fset.color.quotes

  • опис: боја за знаке навода око стринг вредности

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: darkgray

 • fset.color.quotes_changed

  • опис: боја за знаке навода око измењених стринг вредности

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.quotes_changed_selected

  • опис: боја за знаке навода око измењених стринг вредности у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.quotes_selected

  • опис: боја за знаке навода око стринг вредности у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.section

  • опис: боја за одељке

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.section_changed

  • опис: боја за одељак чија је вредност измењена

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: brown

 • fset.color.section_changed_selected

  • опис: боја за одељак чија је вредност измењена у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • fset.color.section_selected

  • опис: боја за одељак у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.string_values

  • опис: боја за стринг вредности

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.string_values_selected

  • опис: боја за стринг вредности у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.title_count_options

  • опис: боја за број опција у наслову бафера које су пронађене уз текући филтер

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: cyan

 • fset.color.title_current_option

  • опис: боја за број текуће опције у наслову бафера

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightcyan

 • fset.color.title_filter

  • опис: боја за филтер у наслову бафера

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • fset.color.title_marked_options

  • опис: боја за број маркираних опција у наслову бафера

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightgreen

 • fset.color.title_sort

  • опис: боја за сортирање у наслову бафера

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.type

  • опис: боја за тип

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 138

 • fset.color.type_selected

  • опис: боја за тип у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 216

 • fset.color.unmarked

  • опис: боја за индикатор маркера када опција није маркирана

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • fset.color.unmarked_selected

  • опис: боја за индикатор маркера у изабраној линији када опција није маркирана

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • fset.color.value

  • опис: боја за вредност

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 38

 • fset.color.value_changed

  • опис: боја за измењену вредност (различиту од подразумеване)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 185

 • fset.color.value_changed_selected

  • опис: боја за измењену вредност у изабраној линији (различиту од подразумеване)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • fset.color.value_selected

  • опис: боја за вредност у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 159

 • fset.color.value_undef

  • опис: боја за недефинисану вредност

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: magenta

 • fset.color.value_undef_selected

  • опис: боја за недефинисану вредност у изабраној линији

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightmagenta

 • fset.format.export_help

  • опис: формат линије помоћи која се записује пре сваке опције која се извози у фајл (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help fset)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "# ${description2}"

 • fset.format.export_option

  • опис: формат сваке опције која се извози у фајл (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help fset)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/set ${name} ${quoted_value}"

 • fset.format.export_option_null

  • опис: формат сваке опција која има „null” вредност а извози се у фајл (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help fset)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/unset ${name}"

 • fset.format.option1

  • опис: први формат сваке линије, користи се када је вредност опције fset.look.format_number постављена на 1 (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help fset); празан стринг значи да се користи подразумевани формат („${marked} ${name} ${type} ${value2}”), који је без израчунавања, дакле и много бржи; формати могу да се пребацују тастером ctrl+x

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • fset.format.option2

  • опис: други формат сваке линије, користи се када је вредност опције fset.look.format_number постављена на 2 (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help fset); празан стринг значи да се користи подразумевани формат („${marked} ${name} ${type} ${value2}”), који је без израчунавања, дакле и много бржи; формати могу да се пребацују тастером ctrl+x

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${marked} ${name} ${type} ${value2}${newline} ${empty_name} ${_default_value}${color:244} -- ${_allowed_values}${newline} ${empty_name} ${_description}"

 • fset.look.auto_refresh

  • опис: листа опција раздвојених запетама које треба да се аутоматски освеже у fset баферу (ако је отворен); „*” значи све опције (препоручена вредност), име које почиње на „!” представља негативну вредност која спречава да се опција освежи, у именима је дозвољена употреба џокера „*” (пример: „*,!plugin.section.*”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "*"

 • fset.look.auto_unmark

  • опис: аутоматско уклањање маркирања са свих опција након акције над маркираним опцијама или након освежавања

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • fset.look.condition_catch_set

  • опис: услов којим се хвата /set команда и приказују резултати у fset баферу; могу да се користе следеће променљиве: ${name} (име опције које се даје /set команди), ${count} (број аргумената пронађених у аргументу команде /set); празан стринг искључује хватање /set команде; ако је вредност „1”, fset бафер се увек користи са /set командом

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${count} >= 1"

 • fset.look.export_help_default

  • опис: подразумевано се уз сваку извезену опцију записује и помоћ (ово може да се премости аргументима „-help” и „-nohelp” за команду /fset -export)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • fset.look.format_number

  • опис: број формата који се користи за приказ опција; ово се динамички мења тастером ctrl-x у fset баферу

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 2

  • подразумевана вредност: 1

 • fset.look.marked_string

  • опис: стринг који се приказује када се опција маркира (како ви се извршила акција над више опција одједном)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "*"

 • fset.look.scroll_horizontal

  • опис: скроловање у лево/десно у fset баферу (проценат ширине)

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 100

  • подразумевана вредност: 10

 • fset.look.show_plugins_desc

  • опис: приказивање описа опција додатака (plugins.desc.*)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • fset.look.sort

  • опис: листа поља за сортирање опција раздвојених запетама (погледајте /help fset за листу поља); карактер „-” може да се користи испред поља чиме се обрће редослед, карактер „~” може да се употреби за поређење које не прави разлику у величини слова; пример: „-~name” за поређење које не прави разлику у величини слова и обрнуто сортирање по имену опције

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "~name"

 • fset.look.unmarked_string

  • опис: стринг који се приказује када опција није маркирана

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: " "

 • fset.look.use_color_value

  • опис: опције у вези боја се приказују обојено

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • fset.look.use_keys

  • опис: употреба тастера alt+X у fset баферу за извршавање акција над опцијама; ако је искључено, дозвољен је само унос

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • fset.look.use_mute

  • опис: за постављање опција се користи команда /mute

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

7.2. Боје

Основне боје

Основне боје у програму WeeChat су:

Име Боја

default

Подразумевана боја терминала (провидна за позадину)

black

Црна

darkgray

Тамносива

red

Тамноцрвена

lightred

Светлоцрвена

green

Тамнозелена

lightgreen

Светлозелена

brown

Браон

yellow

Жута

blue

Тамноплава

lightblue

Светлоплава

magenta

Тамномагента

lightmagenta

Светломагента

cyan

Тамноцијан

lightcyan

Светлоцијан

gray

Сива

white

Бела

Проширене боје

Програм WeeChat динамички алоцира парове боја када се боје употребе на екрану (за приказ бафера и трака).

Уз основне боје, можете да користите и број боје између 1 и границе вашег терминала.

Употребите команду /color да видите текуће боје и ограничења. Са Alt+c можете привремено да се пребаците на боје терминала како бисте изабрали боју.

На пример, ако желите да се време у баферу приказује у наранџастој боји, извршите:

/set weechat.color.chat_time 214

Или ако желите тамну тамнозелену позадину за статусну линију:

/set weechat.bar.status.color_bg 22

Алијаси

Алијасе боја можете додати командом /color alias, па затим користити тај алијас у било којој опцији за боје.

На пример:

/color alias 214 orange
/set weechat.color.chat_delimiters orange

Атрибути

За боје можете да користите и неке атрибуте. Испред имена или броја боје можете додати један или више атрибута:

 • %: трептање

 • .: „dim” (затамњено)

 • *: подебљани текст

 • !: обрнути видео

 • /: курзив

 • _: подвучен текст

 • |: задржавање атрибута: приликом измене боје не ресетују се трептање/dim/подебљано/обрнуто/курзив/подвучено

На пример, ако желите да ваш надимак исписује у белој боји, подвучено, извршите:

/set weechat.color.chat_nick_self _white

Или ако желите да се у статусној траци време исписује у наранџастој боји, подебљано:

/set weechat.color.status_time *_214

Ако атрибуте желите да користите са подразумеваном бојом терминала (-1), морате да употребите број већи од последње боје терминала, на пример, максималну боју у програму WeeChat: 99999.

Пример подебљаног текста са бојом предњег плана терминала:

/set weechat.color.status_time *99999

7.3. Charset

Charset додатак вам омогућава да декодирате и кодирате податке употребом скупова карактера.

Постоји подразумевани скуп карактера за декодирање/кодирање, као и одређени скупови карактера за бафере (или групу бафера).

Овај додатак није обавезан, али се препоручује његова употреба: ако се не учита, програм WeeChat може да чита/пише само UTF-8 податке.

Програм WeeChat би требало аутоматски да учитава charset додатак. Да бисте били сигурни да је учитан, покушајте следеће:

/charset

Ако се команда не пронађе, онда учитајте додатак командом:

/plugin load charset

Ако додатак не може да се пронађе, онда би требало поново да компајлирате програм WeeChat са додацима и подршком за Charset.

Када се charset додатак покрене, он приказује скуп карактера терминала као и интерни скуп карактера. Скуп карактера терминала зависи од вашег локал подешавања, а интерно је UTF-8.

На пример:

charset: терминал: ISO-8859-15, интерно: UTF-8

Постављање скупа карактера

Ако желите да поставите глобалне скупове карактера за кодирање и декодирање, употребите команду /set.

На пример:

/set charset.default.decode ISO-8859-15
/set charset.default.encode ISO-8859-15

Ако се не постави глобални скуп карактера за декодирање (на пример током првог учитавања Charset додатка), он ће се аутоматски поставити на скуп карактера који користи терминал (у случају да није UTF-8), или подразумевано на ISO-8859-1.

Подразумевана вредност за кодирање је празна, тако да се подразумевано шаље употребом интерног скупа карактера (UTF-8).

Ако желите да поставите скуп карактера IRC сервера, употребите команду /charset у серверском баферу. Ако наведете само скуп карактера, онда ће команда поставити вредности за декодирање и кодирање.

На пример:

/charset ISO-8859-15

Еквивалентно је са:

/charset decode ISO-8859-15
/charset encode ISO-8859-15

Ако желите да поставите скуп карактера за IRC канал (или приватни разговор), употребите исте команде као за сервер, али у баферу канала (или приватног разговора).

Ако желите да поставите скуп карактера за све канале/приватне разговоре на IRC серверу:

/set charset.encode.irc.libera ISO-8859-15

Да бисте видели све коришћене скупове карактера, извршите следећу команду:

/set charset.*

Решавање проблема

Ако имате било каквих проблема са скуповима карактера, молимо вас да погледате WeeChat ЧПП / Скуп карактера .

Команде

 • charset: измена скупа карактера за текући бафер

/charset decode|encode <скуп_кар>
     reset

 decode: измена скупа карактера у који се декодира
 encode: измена скупа карактера у који се кодира
скуп_кар: нови скуп карактера за текући бафер
  reset: ресетовање скупова карактера за текући бафер

Опције

Одељци у фајлу charset.conf:

Одељак Команда за контролу Опис

default

/set charset.default.*

Подразумевани скуп карактера за декодирање/кодирање.

decode

/charset decode
/set charset.decode.*

Скуп карактера у који се декодира по баферу (у одељку је могуће додавање/уклањање опција).

encode

/charset encode
/set charset.encode.*

Скуп карактера у који се кодира, по баферу (у одељку је могуће додавање/уклањање опција).

Опције:

 • charset.default.decode

  • опис: глобални скуп карактера у који се декодира: скуп карактера који се који се користи за декодирање долазних порука онда када нису у исправном UTF-8

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "iso-8859-1"

 • charset.default.encode

  • опис: глобални скуп карактера у који се кодира: скуп карактера у који се кодирају одлазеће поруке (ако је празно, подразумевана вредност је UTF-8 јер је то интерни WeeChat скуп карактера)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

7.4. Нивои обавештавања

Постављање нивоа обавештавања

У порукама које се приказују у баферима може постојати четири нивоа, од нижег ка вишем:

 • low: важност поруке је мала (на пример, irc join/part/quit порука)

 • message: порука од корисника

 • private: порука у приватном баферу

 • highlight: порука са истицањем

Сваки бафер поседује ниво обавештавања који се користи за одлуку које поруке се додају на врућу листу бафера.

Подразумевани ниво обавештавања може да се постави опцијом weechat.look.buffer_notify_default, подразумевана вредност је all.

Ниво обавештавања Ниво порука које се додају на врућу листу

none

(ниједна)

highlight

highlight + private

message

highlight + private + message

all

highlight + private + message + low

Ниво обавештавања може да се дефинише за скуп бафера, на пример за све бафере irc сервера „libera”:

/set weechat.notify.irc.libera message

Постављање нивоа обавештавања highlight само на каналу „#weechat”:

/set weechat.notify.irc.libera.#weechat highlight

Ниво обавештавања за бафер може да се постави командом /buffer:

/buffer notify highlight

Максимални ниво вруће листе за надимке

За неке надимке је могуће постављање максималног нивоа вруће листе, по баферу или по групи бафера (као што су IRC сервери).

Особина бафера „hotlist_max_level_nicks” може да се постави на листу надимака, а за сваки надимак у листи максимални ниво вруће листе који се окида. Могући су следећи нивои:

 • -1: за надимак нема измене вруће листе

 • 0: ниски приоритет (као што су join/part поруке)

 • 1: порука

 • 2: приватна порука

 • 3: истицање (у суштини је бескорисно, јер је за све поруке већ подразумевани максимум)

На пример, ако желите да искључите истицања од „joe” и „mike” у текућем баферу:

/buffer setauto hotlist_max_level_nicks_add joe:2,mike:2

7.5. Истицања

Искључивање истицања

Истицања можете искључити опцијом weechat.look.highlight_disable_regex (регуларни израз).
Када се овом опцијом искључи истицање, остале опције истицања се игноришу.

На пример, ако желите да искључите било какво истицање у порукама које садрже реч која почиње на „flash” унутар угластих заграда:

/set weechat.look.highlight_disable_regex "<flash.*>"

Ово такође може да се постави и са особином бафера „highlight_disable_regex”.

Исти пример, који функционише само на текућем баферу:

/buffer setauto highlight_disable_regex <flash.*>

Додавање речи које се истичу

Програм WeeChat подразумевано истиче поруке од осталих корисника које садрже у себи ваш надимак, тако да истицање зависи од бафера (ваш надимак не мора да буде исти у свим баферима).

Остале речи моожете да додате опцијом weechat.look.highlight, на пример ако желите да се истиче ваш надимак и „реч1”, „реч2”, као и све речи које почињу са „test”:

/set weechat.look.highlight "реч1,реч2,test*"

Ако вам је потребно одређеније правило за реч, можете да употребите регуларне изразе опцијом weechat.look.highlight_regex, на пример да истакнете речи „flashcode”, „flashcöde” и „flashy”:

/set weechat.look.highlight_regex "flashc[oö]de|flashy"

Граничници око речи које се истичу могу да се прилагоде опцијом weechat.look.word_chars_highlight.

Додавање ознака истицању

Приказане линије могу да садрже „ознаке” које пружају неке информације о пореклу само поруке.
Ознаке можете приказати командом /debug tags (иста команда их и сакрива).

Опцијом weechat.look.highlight_tags можете да додате одређене ознаке истицању. Ознаке се раздвајају запетама и више ознака можете да раздвојите са + чиме наводите логичко „и” међу њима.

На пример, ако желите да се истичу све поруке од надимка „FlashCode” и сва обавештења од надимака који почињу са „toto”:

/set weechat.look.highlight_tags "nick_flashcode,irc_notice+nick_toto*"

Постављање посебних истицања у баферу

Истицање помоћу регуларног израза можете да форсирате особином бафера „highlight_regex”.

На пример, да форсирате истицање свих порука у текућем баферу:

/buffer setauto highlight_regex .*

7.6. Логовање бафера

Logger додатак вам омогућава да чувате садржај бафера у фајлове, и нуди опције којима подешавате шта се и како чува.

Лог нивои

Логовање се врши са нивоом за сваки бафер. Подразумевани ниво је 9 (логују се све поруке које су приказане у баферу). Ниво можете да промените само за један бафер, или за групу бафера.

Могући нивои су од 0 до 9. Нула значи „ништа се не логује”, а 9 значи „логују се све поруке”.

Додаци користе различите нивое за приказане поруке. IRC додатак користи следеће нивое:

 • ниво 1: порука од корисника (на каналу или приватна)

 • ниво 2: измена надимка (вашег или неког другог)

 • ниво 3: било која серверска порука (осим join/part/quit)

 • ниво 4: join/part/quit серверска порука

Тако да ако за IRC канал поставите ниво 3, програм WeeChat ће логовати све поруке осим join/part/quit.

Неки примери:

 • Постављање нивоа 3 за IRC канал #weechat:

/set logger.level.irc.libera.#weechat 3
 • Постављање нивоа 3 за libera серверски бафер:

/set logger.level.irc.server.libera 3
 • Постављање нивоа 3 за све канале на серверу libera:

/set logger.level.irc.libera 3
 • Постављање нивоа 2 за све IRC бафере:

/set logger.level.irc 2

Маске имена фајлова

За сваки бафер можете да дефинишете маску имена фајла, па да употребите локалне променљиве бафера за изградњу имена фајла. Да бисте видели доступне локалне променљиве текућег бафера:

/buffer listvar

Masks will be matched on options in descending order of specificity on logger.mask.$plugin.*, with logger.file.mask as fallback option.

На пример, у баферу „irc.libera.#weechat”, програм WeeChat ће потражити маску са именом опције, по следећем редоследу:

logger.mask.irc.libera.#weechat
logger.mask.irc.libera
logger.mask.irc
logger.file.mask

Ово значи да можете имати маске које су специфичне за одређене IRC сервере („logger.mask.irc.libera”) или за додатак („logger.mask.irc”).

Лог фајлови по датуму

Ако желите да се лог фајлови креирају по датуму, у маски можете да употребите спецификаторе датума/времена (за формате, погледајте man strftime), на пример:

/set logger.file.mask "%Y/%m/$plugin.$name.weechatlog"

Имаћете следеће фајлове:

~/.local/share/weechat
└── logs
  ├── 2010
  │  ├── 11
  │  │  ├── irc.server.libera.weechatlog
  │  │  └── irc.libera.#weechat.weechatlog
  │  └── 12
  │    ├── irc.server.libera.weechatlog
  │    └── irc.libera.#weechat.weechatlog
  ├── 2011
  │  ├── 01
  │  │  ├── irc.server.libera.weechatlog
  │  │  └── irc.libera.#weechat.weechatlog
  │  ├── 02
  ...
IRC лог фајлови по серверу и каналу

Ако желите један директоријум по IRC серверу и један фајл по каналу у њему:

/set logger.mask.irc "irc/$server/$channel.weechatlog"

Имаћете следеће фајлове:

~/.local/share/weechat
└── logs
  └── irc
    ├── libera
    │  ├── libera.weechatlog
    │  ├── #weechat.weechatlog
    │  └── #mychan.weechatlog
    ├── oftc
    │  ├── oftc.weechatlog
    │  ├── #channel1.weechatlog
    │  └── #channel2.weechatlog
    ...

Ротација и компресија

Постоји могућност да се дефинише максимална величина лог фајлова, па када се она достигне, врши се аутоматска ротација лог фајла.

Ротирани лог фајлови могу да се компресују помоћу gzip или zstd .

Пошто компресија фајла може да потраје, она се обавља у позадини.

Пример са максималном величином од 2GB у компресијом помоћу gzip, уз употребу нивоа добре компресије (спорије од подразумеваног нивоа):

/set logger.file.rotation_compression_type gzip
/set logger.file.rotation_compression_level 80
/set logger.file.rotation_size_max "2g"

Ако желите да користите децимални број, можете да користите јединицу испод и помножите са 1000, на пример да се максимална величина постави на 2.5GB:

/set logger.file.rotation_size_max "2500m"

Помоћу ових подешавања, добићете фајлове као што су следећи (у овом примеру ротација се врши само за лог #weechat канала):

~/.local/share/weechat
└── logs
  ├── core.weechat.weechatlog
  ├── irc.server.libera.weechatlog
  ├── irc.libera.#weechat.weechatlog
  ├── irc.libera.#weechat.weechatlog.1.gz
  ├── irc.libera.#weechat.weechatlog.2.gz
  └── irc.libera.#weechat.weechatlog.3.gz

Команде

 • logger: логер конфигурације додатка

/logger list
     set <ниво>
     flush
     disable

  list: приказ статуса логовања за отворене бафере
  set: постављање нивоа логовања за текући бафер
  ниво: ниво за поруке које се логују (0 = логовање је искључено, 1 = неколико порука (најважнијих) ... 9 = све поруке)
 flush: тренутни упис свих лог фајлова
disable: искључивање логовања за текући бафер (поставља се ниво на 0)

Опције „logger.level.*” и „logger.mask.*” могу да се користе за постављање нивоа или маске за бафер или бафере који почињу именом.

Лог нивои које користи IRC додатак:
 1: корисничка порука (са канала и приватна), обавештење (са сервера и канала)
 2: измена надимка
 3: серверска порука
 4: join/part/quit
 9: све остале поруке

Примери:
 постављање нивоа на 5 за текући бафер:
  /logger set 5
 искључивање логовања за текући бафер:
  /logger disable
 постављање нивоа на 3 за све IRC бафере:
  /set logger.level.irc 3
 искључивање логовања за главни WeeChat бафер:
  /set logger.level.core.weechat 0
 употреба одвојеног директоријума за сваки IRC сервер и унутар њега фајла за сваки канал:
  /set logger.mask.irc "$server/$channel.weechatlog"

Опције

Одељци у фајлу logger.conf:

Одељак Команда за контролу Опис

look

/set logger.look.*

Изглед и осећај.

color

/set logger.color.*

Боје.

file

/set logger.file.*

Опције за лог фајлове.

level

/set logger.level.*

Лог ниво по баферу (у одељку је могуће додавање/уклањање опција).

mask

/set logger.mask.*

Маска имена фајла по баферу (у одељку је могуће додавање/уклањање опција).

Опције:

 • logger.color.backlog_end

  • опис: боја за линију којом се завршавају старије линије

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 246

 • logger.color.backlog_line

  • опис: боја за старије, користи се само ако је опција logger.file.color_lines искључена

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 246

 • logger.file.auto_log

  • опис: аутоматско чување садржаја бафера у фајлове (осим у случају да бафер искључује логовање); ако је искључена, логовање се искључује у свим баферима

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • logger.file.color_lines

  • опис: употреба ANSI кодова боја у линијама које се уписују у лог фајлове и приказ старијих линија уз употребу ових боја

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • logger.file.flush_delay

  • опис: број секунди између спирања лог фајлова (0 = лог фајлови се уписују тренутно чим се свака линија испише)

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 3600

  • подразумевана вредност: 120

 • logger.file.fsync

  • опис: употреба fsync за синхронизацију лог фајла на меморијски уређај након спирања (погледајте man fsync); ово је спорије али би требало да спречи евентуални губитак података у случају нестанка напајања за време чувања лог фајла

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • logger.file.info_lines

  • опис: упис линије са информацијама у лог фајл када се започне или заустави логовање за бафер

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • logger.file.log_conditions

  • опис: услови под којима се у фајлове чува садржај бафера (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help eval); празна вредност чува садржај свих бафера; на пример, ако желите да логујете само приватне бафере: „${type} == private”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • logger.file.mask

  • опис: подразумевана маска имена фајла за лог фајлове (формат је „директоријум/до/фајла” или „фајл”, без почетног „/” јер се опција „path” употребљава за изградњу комплетне путање до фајла); дозвољене су локалне бафер променљиве (требало би да користите само променљиве које су дефинисане у свим баферима, на пример, НЕ би требало да користите ни $server ни $channel); дозвољени су спецификатори датума (погледајте man strftime)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "$plugin.$name.weechatlog"

 • logger.file.name_lower_case

  • опис: за имена лог фајлова се користе само мала слова

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • logger.file.nick_prefix

  • опис: текст који се исписује испред надимка у префиксу поруке, пример: „<”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • logger.file.nick_suffix

  • опис: текст који се исписује иза надимка у префиксу поруке, пример: „>”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • logger.file.path

  • опис: путања за WeeChat лог фајлове; дозвољавају се спецификатори датума (погледајте man strftime) (путања се израчунава, погледајте функцију string_eval_path_home у референтном приручнику API додатака)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${weechat_data_dir}/logs"

 • logger.file.replacement_char

  • опис: карактер који замењује специјалне карактере у именима фајлова која се изграђују помоћу маске (као што је граничник за директоријуме)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "_"

 • logger.file.rotation_compression_level

  • опис: ниво компресије за лог фајлове који се ротирају (са екстензијом „.1”, „.2”, итд.), ако је укључена опција logger.file.rotation_compression_type: 1 = ниска компресија / брзо ... 100 = најбоља компресија / споро; вредност је проценат конвертован у 1-9 за gzip и 1-19 за zstd; препоручује се подразумевана вредност, она нуди добар компромис између компресије и брзине

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 100

  • подразумевана вредност: 20

 • logger.file.rotation_compression_type

  • опис: тип компресије за ротиране лог фајлове; ако је постављено на „none”, ротирани лог фајлови се не компресују; УПОЗОРЕЊЕ: ако је ротирање уљкучено са неким другим типом компресије (или без компресије), најпре морате да из меморије уклоните логер додатак, компресујете фајлове новим типом (или да декомпресујете фајлове), па да затим промените опцију у logger.conf, и на крају учитате логер додатак

  • тип: набрајање

  • вредности: none, gzip, zstd

  • подразумевана вредност: none

 • logger.file.rotation_size_max

  • опис: када се достигне ова величина, врши се ротација лог фајлова: постојећи ротирани лог фајловима се мења име (.1 постаје .2, .2 постаје .3, итд.), атекућем фајлу се поставља екстензија .1; дозвољава се цели број са суфиксом: b = бајтова (подразумевано ако се не наведе јединица), k = килобајта, m = мегабајта, g = гигабајта, t = терабајта; примерe: „2g” значи да се ротација врши ако је величина фајла > 2,000,000,000 бајтова; ако се постави на „0”, ротација се не врши (нема ограничења лог фајла); УПОЗОРЕЊЕ: пре него што промените ову опцију, требало би најпре да поставите тип компресије опцијом logger.file.rotation_compression_type

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "0"

 • logger.file.time_format

  • опис: временска ознака која се користи у лог фајловима (погледајте man strftime за спецификаторе датума/времена, подржани су додатни спецификатори, погледајте функцију util_strftimeval у референтном приручнику API додатака)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "%Y-%m-%d %H:%M:%S"

 • logger.look.backlog

  • опис: максимални број линија које се приказују из лог фајла када се креира нови бафер (0 = нема приказа старијих линија)

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 2147483647

  • подразумевана вредност: 20

 • logger.look.backlog_conditions

  • опис: услови под којима се приказују старије линије (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help eval); празна вредност приказује старије линије на свим баферима; на пример, ако желите да се старије линије приказују само за приватне бафере: „${type} == private”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

7.7. Подршка за миша

Програм WeeChat подржава кликове и гестикулације мишем. Ради са локалним терминалом, и удаљено преко ssh везе са или без screen/tmux.

Укључивање миша

Ако при покретању програма желите да укључите миша:

/set weechat.look.mouse on

Ако тренутно желите да укључите миша, притисните Alt+m или извршите команду:

/mouse enable

Миш може привремено да се искључи, а то можете и да вежете за тастер. На пример тастер Alt+% да се на 10 секунди искључи миш:

/key bind meta-% /mouse toggle 10
Када се у програму WeeChat укључи миш, он хвата све догађаје миша, тако да се акције као што су копирање/налепљивање или кликови на URL адресе не шаљу терминалу. Употреба тастера Shift чини да се догађаји шаљу директно терминалу, као да је миш искључен (на неким терминалима као што је iTerm, морате уместо Shift да употребите Alt).
Ако имате било какав проблем са мишем, молимо вас да погледате WeeChat ЧПП / Миш .

Везивање догађаја миша за команде

Програм WeeChat је већ дефинисао подразумеване догађаје миша (погледајте акције миша).

Командом /key, уз употребу контекста „mouse”, можете да измените или да додате нова везивања тастера (у вези синтаксе, погледајте команду /key).

Име догађаја се састоји од модификатора (није обавезан), имена тастера/точкића и гестикулације (није обавезна). Различити елементи се раздвајају са -.

Листа модификатора:

Модификатор Опис

ctrl

Тастер Ctrl

alt

Тастер Alt

ctrl-alt

Тастери Ctrl + Alt

Листа тастера/точкића:

Тастер/точкић Опис

button1

Клик левим тастером

button2

Клик десним тастером

button3

Клик средњим тастером (често је то клик точкићем)

button4 …​ button9

Клик на додатне тастере

wheelup

Точкић (навише)

wheeldown

Точкић (наниже)

Листа гестикулација (само за тастере, не за точкић):

Гестикулација Растојање

gesture-up

3 …​ 19

gesture-up-long

≥ 20

gesture-down

3 …​ 19

gesture-down-long

≥ 20

gesture-left

3 …​ 39

gesture-left-long

≥ 40

gesture-right

3 …​ 39

gesture-right-long

≥ 40

Листа некомплетних догађаја (само за тастере, корисно је у додацима/скриптама):

Догађај Опис

event-down

Тастер је притиснут, али још увек није отпуштен

event-drag

Миш је померен док се тастер држао притиснут

Примери догађаја:

 • button1

 • ctrl-button1

 • button1-gesture-right

 • button1-event-down

 • button1-event-drag

 • alt-button2-gesture-down-long

 • wheelup

 • ctrl-alt-wheeldown

 • …​

Када се тастер везује у „mouse” контексту, могуће је подударање са више догађаја користећи * на почетку или крају имена, на пример button1-gesture-* ће да се подудари са било којом гестикулацијом која користи леви тастер миша.
Име догађаја можете сазнати командом /input grab_mouse, па извршавањем догађаја мишем. Ово ће да уметне име догађаја који сете извели у командну линију.

7.8. Провера правописа

Spell додатак вам омогућава да проверите правопис у командној линији. У баферу можете да користите више језика.

Подразумевано је провера правописа искључена и стање активности може да се мења тастером Alt+s.

Речници

Пре него што будете могли да користите проверу правописа, морате да дефинишете речнике, или глобално, или посебно за бафере.

У исто време можете да користити више речника: програм WeeChat ће проверавати речи у свим речницима.

На пример, ако желите да користите енглески и француски:

/set spell.check.default_dict "en,fr"

Могуће је да у одређеном баферу користите различити речник, на пример, на немачком каналу:

/spell setdict de

Можете такође да наведете и речник за групу бафера, на пример енглески на свим каналима IRC сервера libera:

/set spell.dict.irc.libera en

За више информација, погледајте команду /spell.

Опције модула за проверу правописа

Опције модула за проверу правописа могу да се дефинишу додавањем опција у одељак „option” aspell конфигурације.

Име опције је aspell конфигурациона опција. Листа опција може да се пронађе у командном окружењу помоћу следеће команде:

$ aspell config

На пример, ако желите да укључите опцију „ignore-case”:

/set spell.option.ignore-case "true"

Предлози

Предлози се приказују у ставки траке под именом „spell_suggest”. Број предлога се поставља у опцији spell.check.suggestions.

Да бисте укључили предлоге морате поставити вредност опције spell.check.suggestions на цео број ≥ 0 и да додате ставку траке „spell_suggest” у неку траку, као на пример у status.

Пример предлога са енглеским речником (en):

│[12:55] [6] [irc/libera] 3:#test(+n){4} [print,prone,prune]           │
│[@Flashy] prinr █                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Пример предлога са енглеским и француским речницима (en,fr):

│[12:55] [6] [irc/libera] 3:#test(+n){4} [print,prone,prune/prime,primer,primé]  │
│[@Flashy] prinr █                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Команде

 • spell: конфигурација додатка spell

/spell enable|disable|toggle
    listdict
    setdict <речн>[,<речн>...]
    deldict
    addword [<речн>] <реч>

 enable: укључивање програма за проверу правописа
 disable: искључивање програма за проверу правописа
 toggle: пребацивање програма за проверу правописа
listdict: приказ инсталираних речника
 setdict: постављање речника за текући бафер (више речника може да се раздвоји запетама, специјална вредност „-” искључује проверу правописа у текућем баферу)
 deldict: брисање речника који се користи за текући бафер
 addword: додавање речи у лични речник

Линије уноса које почињу са „/” се не проверавају, осим за неке команде (погледајте /set spell.check.commands).

Ако желите да укључите програм за проверу правописа у свим баферима, употребите опцију „default_dict”, па затим укључите програм за проверу правописа, на пример:
 /set spell.check.default_dict "en"
 /spell enable

Ако желите да се у траци прикаже листа предлога, употребите ставку „spell_suggest”.

Подразумевани тастер за пребацивање програма за проверу правописа је alt-s.

Опције

Одељци у фајлу spell.conf:

Одељак Команда за контролу Опис

color

/set spell.color.*

Боје.

check

/set spell.check.*

Опције за контролу провере правописа.

dict

/spell setdict
/set spell.dict.*

Речници који се користе у баферу (у одељку је могуће додавање/уклањање опција).

look

/set spell.look.*

Изглед и осећај.

option

/set spell.option.*

Опције модула проверу правописа (у одељку је могуће додавање/уклањање опција).

Опције:

 • spell.check.commands

  • опис: листа команди раздвојених запетама за које се укључује провера правописа (провера правописа се искључује за све остале команде)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "away,command,cycle,kick,kickban,me,msg,notice,part,query,quit,topic"

 • spell.check.default_dict

  • опис: подразумевани речник (или листа речника раздвојених запетама) који треба да се користе када бафер нема дефинисан ниједан речник (оставите празно ако желите да се искључи провера правописа у баферима у којима је нисте експлицитно укључили)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • spell.check.during_search

  • опис: провера речи за време претраге текста у баферу

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • spell.check.enabled

  • опис: укључивање провере правописа у командној линији

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • spell.check.real_time

  • опис: провера правописа речи у реалном времену (спорије, подразумевано је искључено: речи се проверавају само ако иза њих дође граничник)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • spell.check.suggestions

  • опис: проја предлога који се приказује у ставки траке „spell_suggest” за сваки речник постављен у баферу (-1 = искључује предлоге, 0 = приказује све могуће предлоге у свим језицима)

  • тип: целобројна

  • вредности: -1 .. 2147483647

  • подразумевана вредност: -1

 • spell.check.word_min_length

  • опис: минимална дужина речи да би се проверио правопис (употребите 0 ако желите да се проверавају све речи)

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 2147483647

  • подразумевана вредност: 2

 • spell.color.misspelled

  • опис: боја текста за погрешно написане речи (трака уноса)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightred

 • spell.color.suggestion

  • опис: боја текста за предлог исправке погрешно исписане рели у ставки траке „spell_suggest”

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • spell.color.suggestion_delimiter_dict

  • опис: боја текста за граничнике који се исписују између два речника у ставки траке „spell_suggest”

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: cyan

 • spell.color.suggestion_delimiter_word

  • опис: боја текста за граничнике који се исписују између две речи у ставки траке „spell_suggest”

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: cyan

 • spell.look.suggestion_delimiter_dict

  • опис: граничник који се приказује између два речника у ставки траке „spell_suggest”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: " / "

 • spell.look.suggestion_delimiter_word

  • опис: граничник који се приказује између две речи у ставки траке „spell_suggest”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ","

7.9. Траке

трака је површина уз разговор која може да садржи било коју врсту текста.

Опције траке могу да се поставе опцијама weechat.bar.име.опција где је име име траке, а опција опција за ту траку.

Листа опција траке:

Опција Вредности Опис

type

root, window

Трака типа root се приказује тачно једном на екрану, ван свих прозора. Тип подразумеване траке buflist је root.
Трака са типом window се приказује у сваком прозору, на пример ако поделите једном екран (са /window splith или /window splitv), имаћете једну траку у сваком прозору. Подразумеване траке title, status, input и nicklist су типа window.

position

top, bottom, left, right

Позиција траке: изнад/испод разговора, са леве/десне стране.

priority

цео број ≥ 0

Приоритет за приказ траке: ово се користи за ређање трака на екрану када више трака имају исти тип и исту позицију.
Траке се приказују од ивице екрана према центру. Виши приоритет значи да ће се трака приказивати на почетку, дакле, ближе ивици.
Пример: input трака има приоритет 1000, тако да се приказује испред status траке, која има приоритет 500.

size

цео број ≥ 0

Величина траке: број колона за позицију left/right, број линија за позицију top/bottom. Величина 0 значи аутоматски, тако да ће се величина израчунати у зависности од садржаја који се приказује у траци.

size_max

цео број ≥ 0

Максимална величина траке, 0 = нема ограничења (ова опција се користи само ако је size = 0).

color_bg

боја

Подразумевана боја позадине траке.

color_fg

боја

Подразумевана боја текста у траци.

color_delim

боја

Боја граничника у траци.

hidden

on, off

Када је ова опција on, трака је скривена.
Напомена: уместо да мењате ову опцију, боље је да користите команду /bar, на пример: /bar toggle nicklist (погледајте команду /bar).

separator

on, off

Када је ова опција on, између ове траке и осталих (или разговора) се приказује граничник (линија).

items

стринг

Листа items (погледајте ставке за више информација).

filling_left_right

horizontal, vertical, columns_horizontal, columns_vertical

Тип испуне за траку која има позицију left или right (погледајте испуну за више информација).

filling_top_bottom

horizontal, vertical, columns_horizontal, columns_vertical

Тип испуне за траку која има позицију top или bottom (погледајте испуну за више информација).

conditions

стринг

Услови под којима се трака приказује (погледајте услове за више информација).

Ставке

Опција items је стринг са листом ставки траке, раздвојених запетом (ставке су на екрану раздвојене размаком) или + (спојене ставке).

Листа ставки траке се приказује командом /bar listitems.

Испред или након имена ставке можете да употребите карактере (који нису слова или цифре, - или _). Они ће се приказивати испред/иза ставке у боји граничника која је дефинисана за траку (опција color_delim).

Пример за траку са ставкама „[time],buffer_number+:+buffer_plugin+.+buffer_name,[buffer_last_number]”:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│[12:55] 3:irc/libera.#weechat [9]                     │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Spacer ставка

За поравнање ставки (лево, центрирано, десно) може да се користи spacer ставка.

Када се у траци употреби барем једна spacer ставка, користи се комплетна ширина траке: шпацири се аутоматски проширују са истом (или скоро истом) ширином.
Када трака није довољно велика за све ставке, шпацири се не приказују.

spacer ставка траке може да се користи само у тракама чија је позиција top или bottom, испуна horizontal и величина 1.

Пример траке са ставкама "[time],spacer,buffer_number+:+buffer_plugin+.+buffer_name,spacer,[buffer_last_number]":

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│[12:55]           3:irc/libera.#weechat           [9]│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Форсирани бафер

Ако желите да форсирате бафер у којем ће се приказивати ставка траке, употребите посебну синтаксу: „@бафер:ставка” (где је „бафер” пуно име бафера, а „ставка” је име ставке траке).

Ово је корисно у кореним (root) тракама код приказа ставке за неки одређени бафер који се не приказује у текућем прозору (или се чак уопште не приказује).

Пример: листа надимака за bitlbee у кореној траци (ако се трака зове bitlist а bitlbee сервер се зове bitlbee):

/set weechat.bar.bitlist.items "@irc.bitlbee.&bitlbee:buffer_nicklist"
Прилагођене ставке траке

Командом /item могу да се додају прилагођене ставке траке. Свака нова ставка има две особине дефинисане конфигурационим опцијама:

 • conditions: израчунати услови под којима се ставка траке приказује, на пример да се ставка траке ограничи само на одређене бафере (ако је празно, ставка траке се приказује свуда)

 • content: израчунати садржај ставке траке.

У обе опције могу да се користе следеће променљиве:

 • window: показивач на прозор у којем се приказује трака (NULL за корене траке)

 • buffer: показивач на бафер у којем се приказује трака (за корене траке је текући бафер).

Примери услова:

Услов Опис

${window}

Приказује се само у тракама прозора

${buffer.number} == 1

Приказује се у свим баферима чији је број = 1

${buffer.plugin.name} == irc

Приказује се у свим IRC баферима

${type} == channel

Приказује се у свим баферима у којима је локална променљива type постављена на channel (пример: сви IRC канали)

${type} == private

Приказује се у свим баферима у којима је локална променљива type постављена на private (пример: сви IRC приватни бафери)

Не постоји уграђени начин за освежавање прилагођених ставки траке. Можете да искористите Trigger додатак да форсирате освежавање, на пример преко једног или више примљених сигнала.

За више информација и још примера, погледајте /item команду.

Испуна

Постоји четири врсте испуне:

 • horizontal: ставке се приказују хоризонтално, с лева у десно. Ако у ставкама постоје преломи линија, за раздвајање линија се користи размак.

 • vertical: ставке се приказују од врха ка дну. Ако у ставкама постоје преломи линија, за раздвајање линија се користи прелом линија.

 • columns_horizontal: ставке се приказују по колонама, уз лево поравнат текст. Прва ставка је горе лево, друга у истој линији, са њене десне стране.

 • columns_vertical: ставке се приказују по колонама, уз лево поравнат текст. Прва ставка је горе лево, друга ставка је једну линију испод.

Подразумеване траке title, status и input имају horizontal испуну, а подразумевана трака nicklist има vertical испуну.

Неки примери испуне за траку nicklist:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Добродошли на #test, ово је тест канал                 │
│12:54:15 peter | hey!                     │@carl  │
│12:55:01 +Max | hello                    │@jessika│
│                               │@maddy │
│                               │%Diego │
│                               │%Melody │
│                               │+Max  │
│                               │ celia │
│                               │ Eva  │
│                               │ freddy │
│                               │ Harold^│
│                               │ henry4 │
│                               │ jimmy17│
│                               │ jodie ▼│
│[12:55] [6] [irc/libera] 3:#test(+n){24}                │
│[@carl] █                               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                   filling_left_right = vertical ▲

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Добродошли на #test, ово је тест канал                 │
│12:54:15 peter | hey!                │@carl   lee  │
│12:55:01 +Max | hello                │@jessika louise │
│                           │@maddy  mario │
│                           │%Diego  mark  │
│                           │%Melody  peter │
│                           │+Max   Rachel │
│                           │ celia  richard│
│                           │ Eva   sheryl │
│                           │ freddy  Vince │
│                           │ Harold^ warren │
│                           │ henry4  zack  │
│                           │ jimmy17     │
│                           │ jodie      │
│[12:55] [6] [irc/libera] 3:#test(+n){24}                │
│[@carl] █                               │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
               filling_left_right = columns_vertical ▲

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│@carl  %Diego  celia  Harold^ jodie  mario  Rachel  Vince │
│@jessika %Melody  Eva   henry4  lee   mark   richard warren │
│@maddy  +Max   freddy  jimmy17 louise  peter  sheryl  zack  │
│───────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│                                    │
    filling_top_bottom = columns_vertical ▲

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│@carl  @jessika @maddy  %Diego  %Melody +Max   celia  Eva  │
│ freddy  Harold^ henry4  jimmy17 jodie  lee   louise  mario │
│ mark   peter  Rachel  richard sheryl  Vince  warren  zack  │
│───────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│                                    │
   filling_top_bottom = columns_horizontal ▲

Услови

Опција conditions је стринг који се израчунава како би се одредило да ли трака сме да се прикаже или не.

Стринг може да буде:

 • active: прозор мора бити активан

 • inactive: прозор мора бити неактиван

 • nicklist: бафер који се приказује у прозору мора имати листу надимака

 • израз: израчунава се као логичка вредност (погледајте команду /eval)

У изразу су доступне следеће променљиве:

 • ${active}: истинито ако је прозор активан

 • ${inactive}: истинито ако је прозор неактиван

 • ${nicklist}: истинито ако бафер приказан у прозору има листу надимака

Доступни су следећи показивачи:

 • ${window}: прозор за који се израчунава услов

 • ${buffer}: бафер прозора за који се израчунава услов

Пример за приказ nicklist траке у свим баферима са листом надимака, само ако је ширина терминала > 100:

/set weechat.bar.nicklist.conditions "${nicklist} && ${info:term_width} > 100"

Исти услов, само што се листа надимака увек приказује у баферу &bitlbee (чак и ако је терминал мали):

/set weechat.bar.nicklist.conditions "${nicklist} && (${info:term_width} > 100 || ${buffer.full_name} == irc.bitlbee.&bitlbee)"

7.10. Обезбеђени подаци

Чување

Програм WeeChat може да шифрује лозинке или приватне податке употребом обезбеђених података који се чувају у фајлу sec.conf.

Овај конфигурациони фајл се чита пре свих осталих, па се вредности из њега могу користити у разним опцијама програма WeeChat или опцијама додатака/скрипти.

Можете поставити тајну реченицу за шифровање података у фајлу sec.conf. То није обавезно, али се топло препоручује, јер ако то не учините подаци се у фајл уписују као чист текст.

/secure passphrase ово је моја тајна реченица
Тајна реченица током покретања

Када је тајна реченица постављена, програм WeeChat ће од вас тражити да је унесете током покретања програма (али не и током /upgrade).

Ако користите менаџер лозинки, можете да покренете спољни програм из којег ће се прочитати лозинка, тако да не морате ручно да је уносите током покретања програма WeeChat.
На пример, са password-store (команда pass):

/set sec.crypt.passphrase_command "/usr/bin/pass show weechat/passphrase"

Програм може тражити да откључате свој GPG кључ или да унесете другу тајну реченицу како би могао да прочита тајну. Програм WeeChat ће сачекати да команда заврши своје извршавање и прочитаће тајну реченицу са стандардног излаза (она мора бити у првој линији, без икаквих додатних карактера).
Ако излаз не садржи тајну реченицу, или ако је она погрешна, програм WeeChat ће онда од вас тражити да је унесете.

Шифрирање

Шифрирање података се ради у 3 корака:

 1. Извођење кључа из тајне реченица (уз необавезну со).

 2. Израчунавање хеша података који треба да се шифрирају.

 3. Шифрирање хеша + података (излаз је: со + шифрирани хеш/подаци).

Блок режим шифре је CFB.

Резултат се као хексадецимални стринг поставља у фајл sec.conf, на пример:

[data]
__passphrase__ = on
libera = "53B1C86FCDA28FC122A95B0456ABD79B5AB74654F21C3D099A6CCA8173239EEA59533A1D83011251F96778AC3F5166A394"
Дешифровање

Дешифровање података се ради у 3 корака:

 1. Извођење кључа употребом соли и тајне реченице.

 2. Дешифровање хеша + података.

 3. Провера да ли дешифровани хеш == хеш података.

Управљање обезбеђеним подацима

Да бисте додали обезбеђене податке, употребите /secure set, на пример лозинку за libera IRC сервер:

/secure set libera мојалозинка

Да би се олакшао рад, обезбеђени подаци могу да се прикажу у посебном баферу (Alt+v у баферу да видите вредности), једноставно извршите:

/secure

Обезбеђени подаци могу да се користе у неким опцијама које садрже приватне податке као што су лозинке, употребом формата: „${sec.data.xxx}” где је „xxx” име обезбеђених података (постављених са /secure set xxx …​).
За комплетну листу подржаних опција, погледајте /help secure.

Да бисте употребили libera лозинку, на пример са SASL аутентификацијом:

/set irc.server.libera.sasl_password "${sec.data.libera}"

7.11. Алијаси команди

Алијас додатак вам омогућава да креирате алијасе за команде (из програма WeeChat или осталих додатака).

Неки алијаси се подразумевано креирају, са именом исписаним великим словима (како би се разликовали од обичних команди); у програму WeeChat команде не разликују величину слова, тако да на пример, /close покреће алијас /CLOSE.

Листа подразумеваних алијаса:

Alias Команда Довршавање

/aaway

/allserv /away

-

/anick

/allserv /nick

-

/beep

/print -beep

-

/bye

/quit

-

/c

/buffer clear

-

/cl

/buffer clear

-

/close

/buffer close

-

/chat

/dcc chat

-

/exit

/quit

-

/ig

/ignore

-

/j

/join

-

/k

/kick

-

/kb

/kickban

-

/leave

/part

-

/m

/msg

-

/mub

/unban *

-

/msgbuf

/command -buffer $1 * /input send $2-

%(buffers_plugins_names)

/n

/names

-

/q

/query

-

/redraw

/window refresh

-

/say

/msg *

-

/signoff

/quit

-

/t

/topic

-

/ub

/unban

-

/umode

/mode $nick

-

/v

/command core version

-

/w

/who

-

/wc

/window close

-

/wi

/whois

-

/wii

/whois $1 $1

-

/wm

/window merge

-

/ww

/whowas

-

Команде

 • alias: исписује, додаје или уклања алијасе команди

/alias list [<име>]
    add <име> [<команда>[;<команда>...]]
    addcompletion <довршавање> <име> [<команда>[;<команда>...]]
    del <име>|<маска> [<име>...]
    rename <име> <ново_име>
    missing

     list: исписује алијасе (без аргумента, приказује се ова листа)
     add: додавање алијаса
     име: име алијаса
addcompletion: додавање алијаса са кориснички дефинисаним довршавањем
     del: брисање алијаса
    маска: име у којем је дозвољен џокер „*”
    rename: промена имена алијаса
   missing: додаје алијасе који недостају (користећи подразумеване)
  довршавање: довршавање за алијас: довршавање се подразумевано врши са циљном командом (за довршавање постојеће команде можете да употребите %%команда)
   команда: име команде са аргументима (више команди може да се раздвоји тачка запетама)

У команди се замењују специјалне променљиве:
 $n: аргумент „n” (између 1 и 9)
 $-m: аргументи од 1 до „m”
 $n-: аргументи од „n” до последњег
 $n-m: аргументи од „n” до „m”
 $*: сви аргументи
 $&: сви аргументи, уз " замењено са \"
 $~: последњи аргумент
 $var: где је „var” локална променљива или бафер (погледајте /buffer listvar), примери: $nick, $channel, $server, $plugin, $name

Примери:
 /alias add split /window splith
 /alias add hello /allchan -exclude=#weechat hello
 /alias rename hello Hello
 /alias addcompletion %%sajoin forcejoin /quote forcejoin

Опције

Одељци у фајлу alias.conf:

Одељак Команда за контролу Опис

cmd

/alias
/set alias.cmd.*

Команде за алијасе.

completion

/alias
/set alias.completion.*

Довршавања за алијасе.

7.12. Команде и опције

WeeChat команде

 • allbuf: извршавање команде на свим баферима

/allbuf <команда>

команда: команда која треба да се изврши (или текст да се пошаље баферу у случају да команда не почиње са „/”)

Пример:
 поставља ознаку прочитано за све бафере:
  /allbuf /buffer set unread
 • away: поставља или уклања статус одсутности

/away [-all] [<порука>]

 -all: поставља или уклања статус одсутности на свим повезаним серверима
порука: порука одсутности (ако се не наведе, статус одсутности се уклања)
 • bar: управљање тракама

/bar list|listfull|listitems
   add <име> <тип>[,<услови>] <позиција> <величина> <граничник> <ставка1>[,<ставка2>...]
   default [input|title|status|nicklist]
   rename <име> <ново_име>
   del <име>|<маска> [<име>|<маска>...]
   set <име> <опција> <вредност>
   hide|show|toggle <име>
   scroll <име> <прозор> <скрол_вредн>

    list: приказује све траке
  listfull: приказује све траке (детаљно)
 listitems: приказује све ставке траке
    add: додаје нову траку
    име: име траке (мора бити јединствено)
    тип: тип траке:
       root: ван прозора
       window: унутар прозора, са необавезним условима (погледајте испод)
   услови: услови под којима се исписује трака (без услова, трака се увек приказује):
       active: на активном прозору
       inactive: на неактивним прозорима
       nicklist: на прозорима са листом надимака
       други услов: погледајте /help weechat.bar.xxx.conditions и /help eval
  позиција: bottom, top, left или right
  величина: величина траке (у карактерима)
 граничник: 1 ако желите да се користи граничник (линија), 0 или ништа значи без граничника
ставка1,...: ставке за ову траку (ставке могу да се раздвоје зарезом (за размак између ставки) или „+” (слепљене ставке))
  default: креира се подразумевана трака (све подразумеване траке у случају да није задато име)
   rename: мења име траке
    del: брише тракe
   маска: име у којем је дозвољен џокер „*”
    set: поставља вредност особине траке
   опција: опција која се мења (за листу опција, погледајте /set weechat.bar.<иметраке>.*)
  вредност: нова вредност опције
    hide: скрива траку
    show: приказује скривену траку
   toggle: скрива/приказује траку
   scroll: трака се скролује
   прозор: број прозора (употребите „*” за текући прозор или за root траке)
скрол_вредн: вредност за скроловање: „x” или „y” (необавезно), иза којег следи „+”, „-”, „b” (beginning - почетак) или „e” (end - крај), вредност (за +/-), и необавезно % (за скроловање по проценту ширине/висине, иначе је вредност број карактера)

Примери:
 креира траку са временом, бројем бафера + именом, и довршавањем:
  /bar add mybar root bottom 1 0 [time],buffer_number+:+buffer_name,completion
 скролује листу надимака 10 линија наниже у текућем баферу:
  /bar scroll nicklist * y+10
 скролује на крај листе надимака у текућем баферу:
  /bar scroll nicklist * ye
 • buffer: управљање баферима

/buffer list
     add [-free] [-switch] <име>
     clear [<број>|<име>|-merged|-all [<број>|<име>...]]
     move <број>|-|+
     swap <број1>|<име1> [<број2>|<име2>]
     cycle <број>|<име> [<број>|<име>...]
     merge <број>|<име>
     unmerge [<број>|-all]
     hide [<број>|<име>|-all [<број>|<име>...]]
     unhide [<број>|<име>|-all [<број>|<име>...]]
     switch [-previous]
     zoom
     renumber [<број1> [<број2> [<старт>]]]
     close [<n1>[-<n2>]|<име>...]
     notify [<ниво>]
     listvar [<број>|<име>]
     setvar <име> [<вредн>]
     delvar <име>
     set <особина> [<вредн>]
     setauto <особина> [<вредн>]
     get <особина>
     jump smart|last_displayed|prev_visited|next_visited
     <број>|-|+|<име>

  list: листа бафера (без аргумента, исписује се ова листа)
   add: додаје нови бафер (може да се затвори са „/buffer close” или уносом „q”)
  clear: брише садржај бафера (број за бафер, -merged за спојене бафере, -all за све бафере, или ништа за текући бафер)
  move: помера бафер у листи (може бити и релативно, на пример -1); „-” = помери на први број бафера, „+” = помери на последњи број бафера + 1
  swap: замењује два бафера (замењује са текућим бафером ако се зада само један број/име)
  cycle: скаче у круг по листи бафера
  merge: спаја текући бафер са другим бафером (простор разговора ће бити мешавина оба бафера); ctrl-x подразумевано пребацује између спојених бафера
 unmerge: раздваја спојени бафер од осталих бафера који имају исти број
  hide: скрива бафер
 unhide: открива бафер
 switch: прелази на следеће спојени бафер (или на претходни бафер са „-previous”)
  zoom: зумира се на спојени бафер
renumber: ренумерише бафере (ради само ако је искључена опција weechat.look.buffer_auto_renumber)
  close: затвара бафер (број/опсег или име није обавезно)
 notify: приказује или поставља ниво обавештавања за текући бафер: овај ниво одређује да ли се бафер поставља на врућу листу или не:
     none: никада
     highlight: само за истицања
     message: за поруке од корисника + истицања
     all: све поруке
     reset: ресет на подразумевану вредност (all)
 listvar: приказује локалне променљиве у баферу
 setvar: поставља локалну променљиву у текући бафер
 delvar: брише локалну променљиву из текућег бафера
   set: поставља особину текућег бафера
 setauto: као „set” али такође дефинише и опцију „weechat.buffer.<име>.<особина>” тако да се особина сачува у конфигурацији и примени сваки пут када се овај бафер отвори
   get: приказује особину текућег бафера
  jump: скаче на други бафер:
     smart: наредни бафер у којем је активност
     last_displayed: последње приказани бафер (пре последњег скока на бафер)
     prev_visited: претходно посећени бафер
     next_visited: скок на наредни посећени бафер
  број: скок на бафер са бројем, могући префикси:
     „+”: релативни скок, број се додаје на текући
     „-”: релативни скок, број се одузима од текућег
     „*”: скок на број, уз употребу опције „weechat.look.jump_current_to_previous_buffer”
    -: скок на први број бафера
    +: скок на последњи број бафера
  name: jump to buffer by (partial) name; if the name starts with "(?i)", the search is case insensitive (for example "(?i)upper" will find buffer "irc.libera.#UPPERCASE")

Примери:
 /buffer move 5
 /buffer swap 1 3
 /buffer swap #weechat
 /buffer cycle #chan1 #chan2 #chan3
 /buffer merge 1
 /buffer merge #weechat
 /buffer close 5-7
 /buffer #weechat
 /buffer +1
 /buffer +
 • color: дефинисање алијаса боја и приказивање палете боја

/color alias <боја> <име>
    unalias <боја>
    reset
    term2rgb <боја>
    rgb2term <rgb> [<лимит>]
    -o

  alias: додаје алијас за боју
 unalias: брише алијас
  боја: број боје (веће или једнако од 0, макс зависи од терминала, обично 63 или 255)
   име: име алијаса за боју (на пример: „orange”)
  reset: ресетује све парове боја (потребно је када више нема доступних парова боја и искључено је аутоматско ресетовање, погледајте опцију „weechat.look.color_pairs_auto_reset”)
term2rgb: конвертује терминал боју (0-255) у RGB боју
rgb2term: конвертује RGB боју у терминал боју (0-255)
  лимит: број боја које могу да се користе у табели терминала (почевши од 0); подразумевано је 256
   -o: шаље информације о терминалу/бојама у текући бафер као унос

Без аргумента, ова команда приказује боје у новом баферу.

Примери:
 /color alias 214 orange
 /color unalias 214
 • command: покреће експлицитну WeeChat или команду додатка

/command [-buffer <name>] <plugin> <command>
     -s <command>[;<command>...]

-buffer: извршава команду у овом баферу
додатак: извршава команду из овог додатка; „core” за WeeChat команду, „*” за аутоматски додатак (зависи од бафера у којем се команда извршава)
команда: команда која се извршава (аутоматски се додаје „/” ако се не наведе на почетку команде)
   -s: execute one or multiple commands separated by semicolons (the semicolon can be escaped with "\;")
 • cursor: слободни померај курсора по екрану у циљу извршавања акција над одређеним површинама екрана

/cursor go chat|<трака> [top_left|top_right|bottom_left|bottom_right]
     go <x>,<y>
     move up|down|left|right|top_left|top_right|bottom_left|bottom_right|edge_top|edge_bottom|edge_left|edge_right|area_up|area_down|area_left|area_right
     stop

 go: помера курсора на површину разговора, траку (помоћу имена траке) или координате „x,y”
move: помера курсор по смеру
stop: зауставља режим померања курсора

Без аргумента, ова команда мења стање режима померања курсора.

Када је укључен миш (погледајте /help mouse), клик средњим тастером ће подразумевано да покрене режим померања курсора у тачки на коју се кликне.

За листу тастера који могу да се користе у режиму померања курсора, погледајте поглавље о тастерским пречицама у Корисничком упутству.

Примери:
 /cursor go chat bottom_left
 /cursor go nicklist
 /cursor go 10,5
 • debug: дибаг функције

/debug list
    set <додатак> <ниво>
    dump|hooks [<додатак>]
    buffer|certs|color|dirs|infolists|libs|memory|tags|term|url|windows
    callbacks <трајање>[<јединица>]
    mouse|cursor [verbose]
    hdata [free]
    time <команда>
    unicode <стринг>

   list: исписује додатке са дибаг нивоима
   set: поставља дибаг ниво за додатак
 додатак: име додатка („core” за WeeChat језгро)
   ниво: дибаг ниво за додатак (0 = искључује дибаг)
   dump: чува садржај меморије у WeeChat лог фајл (исти садржај се записује када се програм WeeChat сруши)
  hooks: исписује инфо о кукама (са додатком: приказује детаљне информације о кукама које креира додатак)
  buffer: уписује у WeeChat лог фајл садржај бафера као хексадецималне вредности
callbacks: уписује функције повратног позива за куке и ставке траке које су се извршавале дуже од „трајање” у WeeChat лог фајл (0 = искључено), где је необавезна јединица једно од:
      us: микросекунде (подразумевано)
      ms: милисекунде
      s: секунде
      m: минути
      h: сати
  certs: приказује број учитаних компанија за издавање сертификата којима се верује
  color: приказује инфо о тренутним паровима боја
  cursor: пребацује дибаг за режим померања курсора
   dirs: исписује директоријуме
  hdata: исписује инфо о hdata (са free: уклања све hdata из меморије)
infolists: исписује инфо о инфолистама
   key: укључује дибаг тастатуре и миша: приказују се сирови кодови, развијено име тастера и придружена команда (’q’ да напустите овај режим)
   libs: исписује инфо о коришћеним спољним библиотекама
  memory: исписује инфо о употреби меморије
  mouse: пребацује дибаг за миша
   tags: исписује ознаке за линије
   term: исписује инфо о терминалу
   url: пребацује дибаг за hook_url позиве (приказ излазне хештабеле)
 windows: исписује стабло прозора
   time: мери време извршавања команде или слања текста текућем баферу
 unicode: приказује информације о стрингу и уникод карактерима (израчунато, погледајте/help eval)

Примери:
 /debug set irc 1
 /debug mouse verbose
 /debug time /filter toggle
 /debug unicode ${chars:${\u26C0}-${\u26CF}}
 • eval: израчунавање израза

/eval [-n|-s] [-d] <израз>
    [-n] [-d [-d]] -c <израз1> <оператор> <израз2>

    -n: приказује резултат и не шаље га у бафер (дибаг режим)
    -s: дели израз пре израчунавања (многе команде могу да се раздвоје са тачка запетама)
    -d: приказује дибаг излаз након израчунавања (са два -d: детаљнији дибаг)
    -c: израчунава као услов: користе се оператори и заграде, враћа логичку вредност („0” или „1”)
expression: expression to evaluate, variables with format ${variable} are replaced (see below)
 operator: a logical or comparison operator (see below)

Сматра се да је израз „true” ако није NULL, није празан и различит је од „0”.
Поређење се врши употребом бројева у покретном зарезу ако су два израза важећи бројеви, у једном од следећих формата: целобројни (примери: 5, -7), број у покретном зарезу (примери: 5.2, -7.5, 2.83e-2), хексадецимални број (примери: 0xA3, -0xA3).
Ако желите да форсирате поређење стрингова, можете да додате знаке навода око сваког израза, на пример: 50 > 100 == 0 и "50" > "100" == 1

Some variables are replaced in expression, using the format ${variable}, which can be, by order of priority:
 - ${raw_hl:string}: the string itself without evaluation but with syntax highlighting
 - ${raw:string}: the string itself without evaluation
 - ${hl:string}: the string with syntax highlighting
 - ${name}: the user-defined variable
 - ${weechat_config_dir}: WeeChat config directory
 - ${weechat_data_dir}: WeeChat data directory
 - ${weechat_cache_dir}: WeeChat cache directory
 - ${weechat_runtmie_dir}: WeeChat runtime directory
 - ${eval:string}: the evaluated string
 - ${eval_cond:string}: the evaluated condition
 - ${esc:string} or ${\string}: the string with escaped chars
 - ${chars:range}: the string with a range of chars, "range" is one of: "digit", "xdigit", "lower", "upper", "alpha", "alnum" or "c1-c2" ("c1" and "c2" are code points with c1 ≤ c2)
 - ${lower:string}: the string converted to lower case
 - ${upper:string}: the string converted to upper case
 - ${hide:char,string}: the string with hidden chars
 - ${cut:max,suffix,string}: the string with max chars (excluding the suffix)
 - ${cut:+max,suffix,string}: the string with max chars (including the suffix)
 - ${cutscr:max,suffix,string}: the string with max chars displayed on screen (excluding the suffix)
 - ${cutscr:+max,suffix,string}: the string with max chars displayed on screen (including the suffix)
 - ${rev:string}: the reversed string
 - ${revscr:string}: the reversed string for display (color codes are not reversed)
 - ${repeat:count,string}: the repeated string
 - ${length:string}: the length of the string (number of UTF-8 chars)
 - ${lengthscr:string}: the length of the string on screen (sum of the width of each UTF-8 char displayed on screen, colors codes are ignored)
 - ${split:N,separators,flags,string}: Nth item of the split string (N is an integer ≥ 1 or ≤ -1, if negative, counts from the last item)
 - ${split:random,separators,flags,string}: random item of the split string
 - ${split:count,separators,flags,string}: number of items of the split string
 - ${split_shell:N,string}: Nth item of the split shell arguments (N is an integer ≥ 1 or ≤ -1, if negative, counts from the last item)
 - ${split_shell:random,string}: random item of the split shell arguments
 - ${split_shell:count,string}: number of items of the split shell arguments
 - ${color:name}: the color (see "Plugin API reference", function "color")
 - ${modifier:name,data,string}: the modifier
 - ${info:name,arguments}: the info (arguments are optional)
 - ${base_encode:base,string}: the string encoded to base: 16, 32, 64 or 64url
 - ${base_decode:base,string}: the string decoded from base: 16, 32, 64 or 64url
 - ${date} or ${date:format}: current date/time
 - ${env:NAME}: the environment variable
 - ${if:condition?value_if_true:value_if_false}: the result of ternary operator
 - ${calc:expression}: the result of the expression with parentheses and operators (+, -, *, /, //, %, **)
 - ${random:min,max}: a random integer number between "min" and "max" (inclusive)
 - ${translate:string}: the translated string
 - ${define:name,value}: declaration of a user variable (return an empty string)
 - ${sec.data.xxx}: the value of the secured data "xxx"
 - ${file.section.option}: the value of the config option
 - ${name}: the local variable in buffer
 - the hdata name/variable (the value is automatically converted to string), by default "window" and "buffer" point to current window/buffer.

Format for hdata can be one of following:
 - ${hdata.var1.var2...}: start with a hdata (pointer must be known), and ask variables one after one (other hdata can be followed)
 - ${hdata[list].var1.var2...}: start with a hdata using a list/pointer/pointer name, for example:
  - ${buffer[gui_buffers].full_name}: full name of first buffer in linked list of buffers
  - ${plugin[weechat_plugins].name}: name of first plugin in linked list of plugins
 - ${hdata[pointer].var1.var2...}: start with a hdata using a pointer, for example:
  - ${buffer[0x1234abcd].full_name}: full name of the buffer with this pointer (can be used in triggers)
  - ${buffer[my_pointer].full_name}: full name of the buffer with this pointer name (can be used in triggers)
 - ${hdata[pointer].var1.method()}: when var1 is a hashtable, methods can be called: "keys()", "values()", "keys_sorted()", "keys_values()" and "keys_values_sorted()"
For name of hdata and variables, please look at "Plugin API reference", function "weechat_hdata_get".

Logical operators (by order of priority):
 &&  boolean "and"
 ||  boolean "or"

Comparison operators (by order of priority):
 =~  is matching POSIX extended regex
 !~  is NOT matching POSIX extended regex
 ==* is matching mask, case sensitive (wildcard "*" is allowed)
 !!* is NOT matching mask, case sensitive (wildcard "*" is allowed)
 =*  is matching mask, case insensitive (wildcard "*" is allowed)
 !*  is NOT matching mask, case insensitive (wildcard "*" is allowed)
 ==- is included, case sensitive
 !!- is NOT included, case sensitive
 =-  is included, case insensitive
 !-  is NOT included, case insensitive
 ==  equal
 !=  not equal
 <=  less or equal
 <  less
 >=  greater or equal
 >  greater

Примери (једноставни стрингови):
 /eval -n ${raw:${info:version}}         ==> ${info:version}
 /eval -n ${eval_cond:${window.win_width}>100}  ==> 1
 /eval -n ${info:version}             ==> 4.3.0-dev
 /eval -n ${env:HOME}               ==> /home/user
 /eval -n ${weechat.look.scroll_amount}      ==> 3
 /eval -n ${sec.data.password}          ==> secret
 /eval -n ${window}                ==> 0x2549aa0
 /eval -n ${window.buffer}            ==> 0x2549320
 /eval -n ${window.buffer.full_name}       ==> core.weechat
 /eval -n ${window.buffer.number}         ==> 1
 /eval -n ${buffer.local_variables.keys_values()} ==> plugin:core,name:weechat
 /eval -n ${buffer.local_variables.plugin}    ==> core
 /eval -n ${\t}                  ==> <tab>
 /eval -n ${chars:digit}             ==> 0123456789
 /eval -n ${chars:J-T}              ==> JKLMNOPQRST
 /eval -n ${lower:TEST}              ==> test
 /eval -n ${upper:test}              ==> TEST
 /eval -n ${hide:-,${relay.network.password}}   ==> --------
 /eval -n ${cut:3,+,test}             ==> tes+
 /eval -n ${cut:+3,+,test}            ==> te+
 /eval -n ${date:%H:%M:%S}            ==> 07:46:40
 /eval -n ${if:${info:term_width}>80?big:small}  ==> big
 /eval -n ${rev:Hello}              ==> olleH
 /eval -n ${repeat:5,-}              ==> -----
 /eval -n ${length:test}             ==> 4
 /eval -n ${split:1,,,abc,def,ghi}        ==> abc
 /eval -n ${split:-1,,,abc,def,ghi}        ==> ghi
 /eval -n ${split:count,,,abc,def,ghi}      ==> 3
 /eval -n ${split:random,,,abc,def,ghi}      ==> def
 /eval -n ${split_shell:1,"arg 1" arg2}      ==> arg 1
 /eval -n ${split_shell:-1,"arg 1" arg2}     ==> arg2
 /eval -n ${split_shell:count,"arg 1" arg2}    ==> 2
 /eval -n ${split_shell:random,"arg 1" arg2}   ==> arg2
 /eval -n ${calc:(5+2)*3}             ==> 21
 /eval -n ${random:0,10}             ==> 3
 /eval -n ${base_encode:64,test}         ==> dGVzdA==
 /eval -n ${base_decode:64,dGVzdA==}       ==> test
 /eval -n ${define:len,${calc:5+3}}${len}x${len} ==> 8x8

Примери (услови):
 /eval -n -c ${window.buffer.number} > 2 ==> 0
 /eval -n -c ${window.win_width} > 100  ==> 1
 /eval -n -c (8 > 12) || (5 > 2)     ==> 1
 /eval -n -c (8 > 12) && (5 > 2)     ==> 0
 /eval -n -c abcd =~ ^ABC        ==> 1
 /eval -n -c abcd =~ (?-i)^ABC      ==> 0
 /eval -n -c abcd =~ (?-i)^abc      ==> 1
 /eval -n -c abcd !~ abc         ==> 0
 /eval -n -c abcd =* a*d         ==> 1
 /eval -n -c abcd =- bc         ==> 1
 • filter: филтрира поруке у баферима, тако да се скривају/приказују зависно од ознака или регуларног израза

/filter list
     enable|disable|toggle [<име>|<маска>|@ [<име>|<маска>|@...]]
     add|addreplace <име> <бафер>[,<бафер>...] <ознаке> <регуларни_израз>
     rename <име> <ново_име>
     recreate <име>
     del <име>|<маска> [<име>|<маска>...]

      list: исписује све филтере
     enable: укључује филтере (филтери су подразумевано укључени)
    disable: искључује филтере
     toggle: пребацује стање филтера
     маска: име у којем се дотвољава џокер „*” („@” = укључује/искључује све филтере у текућем баферу)
      add: додаје филтер
   addreplace: додаје или замењује постојећи филтер
      име: име филтера
     rename: мења име филтеру
    recreate: поставља унос на команду која је употребљена за уређивање филтера
      del: брише филтер
     бафер: листа бафера раздвојених зарезима у којима је филтер активан:
         - ово је пуно име укључујући додатак (пример: „irc.libera.#weechat” или „irc.server.libera”)
         - „*” значи сви бафери
         - име које почиње са „!” се не укључује
         - дозвољен је џокер „*”
     ознаке: листа ознака раздвојених запетама (на пример „irc_join,irc_part,irc_quit”):
         - логичко „и”: употребите „+” између ознака (на пример: „nick_toto+irc_action”)
         - дозвољен је џокер „*”
         - ако ознака почиње са ’!’, онда се не укључује и НЕ СМЕ да се нађе у поруци
регуларни_израз: POSIX проширени регуларни израз за претрагу линије:
         - за раздвајање префикса од поруке, употребите ’\t’, специјални карактери као што је „|” морају да се означе: „\|”
         - ако регуларни израз почиње са ’!’, онда се подударајући резултат обрће (употребите „\!” ако желите да почне са „!”)
         - креирају се два регуларна израза: један за префикс и један за поруку
         - регуларни изрази не праве разлику у величини слова, могу да почну са „(?-i)” ако желите да се прави разлика у величини слова

Подразумевани тастер alt+„=” глобално пребацује укљ./искљ. филтрирање, а alt+„-” пребацује укљ./искљ. филтрирање текућег бафера.

Најчешће коришћене ознаке: no_filter, no_highlight, no_log, log0..log9 (log level), notify_none, notify_message, notify_private, notify_highlight, self_msg, nick_xxx (xxx је надимак у поруци), prefix_nick_ccc (ccc је боја надимка), host_xxx (xxx је корисничко име + хост у поруци), irc_xxx (xxx је име команде или број, погледајте /server raw или /debug tags), irc_numeric, irc_error, irc_action, irc_ctcp, irc_ctcp_reply, irc_smart_filter, away_info.
Ако желите да видите ознаке за линије у баферима: /debug tags

Примери:
 користи IRC паметни филтер у свим баферима:
  /filter add irc_smart * irc_smart_filter *
 користи IRC паметни филтер у свим баферима осим у онима који садрже „#weechat” у имену:
  /filter add irc_smart *,!*#weechat* irc_smart_filter *
 филтрира све IRC join/part/quit поруке:
  /filter add joinquit * irc_join,irc_part,irc_quit *
 филтрира надимке који се приказују када се приступа каналима или са командом /names:
  /filter add nicks * irc_366 *
 филтрира надимак „toto” на IRC каналу #weechat:
  /filter add toto irc.libera.#weechat nick_toto *
 филтрира IRC join/action поруке које долазе од надимка „toto”:
  /filter add toto * nick_toto+irc_join,nick_toto+irc_action *
 филтрира линије које садрже „weechat sucks” на IRC каналу #weechat:
  /filter add sucks irc.libera.#weechat * weechat sucks
 филтрира линије које су тачно „WeeChat sucks” у свим баферима:
  /filter add sucks2 * * (?-i)^WeeChat sucks$
 • help: приказивање помоћи за команде и опције

/help -list|-listfull [<додатак> [<додатак>...]]
    <команда>
    <опција>

  -list: исписује команде, по додатку (без аргумента, приказује се ова листа)
-listfull: приказује команде са описом, по додатку
 додатак: приказује команде за овај додатак
 команда: име команде
  опција: име опције (да видите списак, употребите /set)
 • history: приказивање историје команди у баферу

/history clear
     <вредност>

  clear: брише историју
вредност: број ставки из историје које ће се приказати
 • hotlist: управљање врућом листом

/hotlist add [low|message|private|highlight]
     clear [<ниво>]
     remove
     restore [-all]

  add: додаје текући бафер на врућу листу (подразумевани ниво: „low”, услови дефинисани у опцији weechat.look.hotlist_add_conditions се НЕ проверавају)
 clear: брише врућу листу
  ниво: „lowest” да се обрише само најнижи ниво у врућој листи, „highest” да се обрише само највиши ниво у врућој листи, или маска нивоа: цео број који представља комбинацију 1=приступање/напуштање, 2=порука, 4=приватна, 8=истицање)
 remove: уклања текући бафер са вруће листе
restore: враћа последњу врућу листу обрисану из текућег бафера (или из свих бафера са „-all”)
 • input: функције за командну линију

/input <акција> [<аргументи>]

  акција: акција, једно од:
      return: симулира притисак на тастер „ентер”
      split_return: дели улаз на преломима редова па онда за сваку линију симулира притисак на тастер „ентер”
      complete_next: довршава реч са наредним довршавањем
      complete_previous: довршава реч са претходним довршавањем
      search_text_here: претражује текст у баферу почевши од текуће позиције
      search_text: претражује текст у баферу
      search_history: претражује текст у историји командне линије
      search_switch_case: укључује употребу тачне величине слова код претраге
      search_switch_regex: мења тип претраге: стринг/регуларни израз
      search_switch_where: укључује претрагу у порукама/префиксима
      search_previous: претрага у претходној линији
      search_next: претрага у наредној линији
      search_stop_here: зауставља претрагу на текућој позицији
      search_stop: зауставља претрагу
      delete_previous_char: брише претходни карактер
      delete_next_char: брише наредни карактер
      delete_previous_word: брише претходну реч
      delete_previous_word_whitespace: брише претходну реч (до празног простора)
      delete_next_word: брише наредну реч
      delete_beginning_of_line: брише од почетка линије до позиције курсора
      delete_beginning_of_input: брише од почетка уноса до позиције курсора
      delete_end_of_line: брише од позиције курсора до краја линије
      delete_end_of_input: брише од позиције курсора до краја уноса
      delete_line: брише текућу линију
      delete_input: брише комплетни унос
      clipboard_paste: налепљује из интерног клипборда
      transpose_chars: транспонује два карактера (замењују места)
      undo: поништава последњу акцију командне линије
      redo: обнавља последње поништену акцију команде линије
      move_beginning_of_line: помера курсор на почетак линије
      move_beginning_of_input: помера курсор на почетак уноса
      move_end_of_line: помера курсор на крај линије
      move_end_of_input: помера курсор на крај уноса
      move_previous_char: помера курсор на претходни карактер
      move_next_char: помера курсор на наредни карактер
      move_previous_word: помера курсор на претходну реч
      move_next_word: помера курсор на наредну реч
      move_previous_line: помера курсор на претходну линију
      move_next_line: помера курсор на наредну линију
      history_previous: позива претходну команду из историје команди текућег бафера
      history_next: позива наредну команду из историје команди текућег бафера
      history_global_previous: позива претходну команду из глобалне историје команди
      history_global_next: позива наредну команду из глобалне историје команди
      history_use_get_next: шаље текућу ставку историје (пронађену претрагом или поново позвану тастером „up”) и умеће у командну линију наредну ставку историје, али је не шаље
      grab_key: преузима тастер (необавезни аргумент: кашњење за крај преузимања, подразумевано је 500 милисекунди)
      grab_key_command: преузима тастер са својом придруженом командом (необавезни аргумент: кашњење за крај преузимања, подразумевано је 500 милисекунди)
      grab_mouse: преузима кôд догађаја миша
      grab_mouse_area: преузима кôд догађаја миша заједно са површином
      insert: умеће текст у командну линију (дозвољени су означени карактери, погледајте /help print)
      send: шаље текст баферу
аргументи: необавезни аргументи акције

Ову команду користе тастерске пречице или додаци.
 • item: управљање прилагођеним ставкама траке

/item list
    add|addreplace <име> "<услови>" "<садржај>"
    rename <име> <ново_име>
    refresh <име> [<име>...]
    recreate <име>
    del <име>|<маска> [<име>|<маска>...]

   list: приказује све прилагођене ставке траке
    add: додаје прилагођену ставку траке
addreplace: додаје или мења постојећу прилагођену ставку траке
    име: име прилагођене ставке траке
  услови: израчунати услови под којима се ставка траке приказује (на пример да се ставка траке прикаже само у одређеним баферима)
  садржај: садржај (израчунато, погледајте /help eval)
  rename: мења име прилагођене ставке траке
  refresh: ажурира садржај ставке у свим тракама у којима се ставка приказује; може да се освежи било која ставка: подразумеване ставке/ставке додатака/прилагођене ставке
 recreate: поставља унос командом која је употребљена да се уреди прилагођена ставка траке
    del: брише ставке прилагођене траке
   маска: име у којем је дозвољен џокер „*”

Примери:
 додавање ставке са величином терминала, приказаном само у баферу чији је број = 1:
  /item add terminfo "${buffer.number} == 1" "term:${info:term_width}x${info:term_height}"
 додавање ставке са информацијама о баферу:
  /item add bufinfo "" "${buffer.number}:${buffer.name}${if:${buffer.zoomed}?(Z)}"
 додавање ставке са датумом/временом у формату „Дец 25, 12:34 +0100”, која се освежава сваки минут:
  /item add datetime "" "${date:%b %d, %H:%M %z}"
  /trigger add datetime_refresh timer "60000;60" "" "" "/item refresh datetime"
 додавање ставке са бројем линија у баферу (приказаних/укупно), која се освежава сваки пут када се прикаже нова линија или ако се промене филтриране линије:
  /item add lines_count "" "${calc:${buffer.lines.lines_count}-${buffer.lines.lines_hidden}}/${buffer.lines.lines_count} lines"
  /trigger add lines_count_refresh_print print "" "" "" "/item refresh lines_count"
  /trigger add lines_count_refresh_signal signal "window_switch;buffer_switch;buffer_lines_hidden;filters_*" "" "" "/item refresh lines_count"
 форсирано освежавање ставке „lines_count”:
  /item refresh lines_count
 рекреирање ставке „lines_count” са другачијим условима или садржајем:
  /item recreate lines_count
 брисање ставке „lines_count”:
  /item del lines_count
 • key: везивање/развезивање тастера

/key [list|listdefault|listdiff] [<контекст>]
   bind <тастер> [<команда> [<арг>]]
   bindctxt <контекст> <тастер> [<команда> [<арг>]]
   unbind <тастер>
   unbindctxt <контекст> <тастер>
   reset <тастер>
   resetctxt <контекст> <тастер>
   resetall -yes [<контекст>]
   missing [<контекст>]
   legacy <тастер> [<тастер>...]

    list: исписује све текуће тастере
listdefault: исписује подразумеване тастере
  listdiff: исписује разлике између тренутних и подразумеваних тастера (додати, редефинисани или обрисани тастери)
  контекст: име контекста („default” или „search”)
    bind: везује команду за тастер или приказује команду која је везана за тастер (за контекст „default”)
  bindctxt: везује команду за тастер или приказује команду која је везана за тастер, за дати контекст
  команда: команда (више команди може да се раздвоји са тачка зарезима); знаци навода могу да се употребе да би се очували размаци на почетку/крају команде
   unbind: уклања везивање тастера (за контекст „default”)
 unbindctxt: уклања везивање тастера за дати контекст
   reset: ресетује тастер на подразумевано везивање (за контекст „default”)
 resetctxt: ресетује тастер на подразумевано везивање, за дати контекст
  resetall: обнавља везивања на подразумеване вредности и брише СВА лична везивања (употребљавајте опрезно!)
  missing: додаје недостајуће тастере (користећи подразумевана везивања), корисно након инсталације нове верзије програма WeeChat
   legacy: исписује ново име за тастере из старе верзије

Када се команда везује за тастер, препоручује се да се користи тастер alt+k (или Esc па онда k), па да се онда притисне тастер који желите да вежете: ово ће у командну линију да убаци име тастера.

Можда ћете за неке тастере морати да употребите /debug опцију, која приказује сирови кôд који може да се искористи (на пример, тастер ctrl+backspace би могао да буде „ctrl-h” или „ctrl-?”, у зависности од терминала који користите и од осталих подешавања).

Дозвољени модификатори (у наведеном редоследу када се користи више од једног):
 „meta-”: alt тастер
 „ctrl-”: control тастер
 „shift-”: shift тастер, може да се користи само са именима тастера наведеним испод)

Дозвољена имена тастера: f0 до f20, home, insert, delete, end, backspace, pgup, pgdn, up, down, right, left, tab, return, comma, space.

Комбинација тастера мора да се раздвоји запетом.

За контекст „mouse” (такође могуће и у контексту „cursor”), тастер има следећи формат: „@површина:тастер” или „@површина1>површина2:тастер” где површина може бити:
 *: било која површина на екрану
 chat: простор за разговор (било који бафер)
 chat(xxx): простор за разговор у баферу под именом „xxx” (пуно име укључујући и додатак)
 bar(*): било која трака
 bar(xxx): трака „xxx”
 item(*): било која ставка траке
 item(xxx): ставка траке „xxx”
У тастеру се дозвољава употреба џокера „*” који се подудара са више догађаја миша.
У контексту миша може да се користи специјална вредност за команду у формату „hsignal:име”, она ће послати hsignal „име” са фокус хеш табелом као аргументом.
Још једна специјална вредност је „-” и она може да се користи за искључивање тастера (тастер ће се игнорисати приликом претраге тастера).

Примери:
 /key bind meta-r /buffer #weechat
 /key reset meta-r
 /key bind meta-v,f1 /help
 /key bindctxt search f12 /input search_stop
 /key bindctxt mouse @item(buffer_nicklist):button3 /msg nickserv info ${nick}
 • layout: управљање распоредима бафера/прозора

/layout store [<име>] [buffers|windows]
     apply [<име>] [buffers|windows]
     leave
     del [<име>] [buffers|windows]
     rename <име> <ново_име>

 store: чува текуће бафере/прозоре у распореду
 apply: примењује сачувани распоред
 leave: напушта текући распоред (не ажурира ниједан распоред)
  del: брише бафере и/или прозоре из сачуваног распореда (ако након имена није наведено ни „buffers” ни „windows”, онда се брише распоред)
 rename: измена имена распореда
  име: име распореда који се чува (подразумевано је „default”)
buffers: чува/обнавља само бафере (редослед бафера)
windows: чува/обнавља само прозоре (бафер који приказује сваки прозор)

Без аргумента, ова команда приказује сачуване распореде.

Текући распоред може да се сачува приликом /quit команде опцијом „weechat.look.save_layout_on_exit”.

Напомена: распоред памти само поделе прозора и бројеве бафера. Он не отвара бафере. То значи да још увек морате аутоматски да приступите IRC каналима да бисте отворили бафере, сачувани распоред се примењује тек онда када се отворе бафери.
 • mouse: контрола миша

/mouse enable|disable|toggle [<кашњење>]

 enable: укључује миша
disable: искључује миша
 toggle: мења стање активности миша
кашњење: кашњење (у секундама) након којег се обнавља почетно стање миша (корисно за привремено искључивање миша)

Стање миша се чува у опцији „weechat.look.mouse”.

Примери:
 /mouse enable
 /mouse toggle 5
 • mute: извршавање команде у тишини

/mute [-core | -current | -buffer <име>] <команда>

  -core: нема излаза за WeeChat основни бафер
-current: нема излаза за текући бафер
 -buffer: нема излаза за наведени бафер
   име: пуно име бафера (примери: „irc.server.libera”, „irc.libera.#weechat”)
 команда: команда коју желите да извршите у тишини („/” се аутоматски додаје ако се не пронађе на почетку имена команде)

Ако се не наведе циљ (-core, -current или -buffer), онда ће се подразумевано утишати сви бафери.

Примери:
 /mute save
 /mute -current msg * hi!
 /mute -buffer irc.libera.#weechat msg #weechat hi!
 • plugin: приказ/учитавање/уклањање додатака

/plugin list| [-o|-ol|-i|-il|<име>]
     listfull [<име>]
     load <имефајла> [<аргументи>]
     autoload [<аргументи>]
     reload [<име>|* [<аргументи>]]
     unload [<име>]

   list: испис учитаних додатака
    -o: слање листе учитаних додатака у бафер (стринг на енглеском)
   -ol: слање листе учитаних додатака у бафер (преведени стринг)
    -i: копирање листе учитаних додатака у командну линију (за слање у бафер) (стринг на енглеском)
   -il: копирање листе учитаних додатака у командну линију (за слање у бафер) (преведени стринг)
   име: име додатка
 listfull: испис учитаних додатака (детаљно)
   load: учитавање додатка
 имефајла: додатак (фајл) који треба да се учита
аргументи: аргументи који се прослеђују додатку приликом учитавања
 autoload: аутоматско учитавање додатака у системском или корисничком директоријуму
  reload: поновно учитавање додатка (ако се не наведе име, уклањају се сви додаци, па се затим аутоматски учитавају)
  unload: уклањање додатка (ако се не наведе име, уклањају се сви додаци)

Без аргумента, ова команда исписује учитане додатке.
 • print: исписује текст у бафер

/print [-buffer <број>|<име>] [-newbuffer <име>] [-free] [-switch] [-core|-current] [-y <линија>] [-escape] [-date <датум>] [-tags <ознаке>] [-action|-error|-join|-network|-quit] [<текст>]
    -stdout|-stderr [<текст>]
    -beep

  -buffer: исписује текст у овај бафер (подразумевано: бафер у којем се команда извршава)
-newbuffer: креира нови бафер и приказује текст у њему
   -free: креира бафер са слободним садржајем (само са -newbuffer)
  -switch: пребацује се на бафер
   -core: алијас за „-buffer core.weechat”
 -current: приказује текст у текући бафер
    -y: приказује на прилагођеној линији (само за бафер са слободним садржајем)
  линија: број линије за бафер са слободним садржајем (прва линија је 0, негативни број приказује након последње линије: -1 = након последње линије, -2 = две линије након последње линије, итд.)
  -escape: интерпретирају се означени карактери (на пример \a, \07, \x07)
   -date: датум поруке, формат може да буде:
      -n: пре „n” секунди
      +n: „n” секунди у будућности
      n: „n” секунди од почетка Епохе (погледајте man time)
      датум и/или време (ISO 8601): погледајте функцију „util_parse_time” у Референтном приручнику API додатака (примери: „11:29:09”, „2023-12-25T10:29:09.456789Z”)
   -tags: листа ознака раздвојених зарезима (за листу најчешће коришћених ознака, погледајте /help filter)
   текст: текст који треба да се испише (префикс и порука морају да се раздвоје са „\t”, ако текст почиње са „-”, онда додајте испред „\”)
  -stdout: текст се приказује на stdout (интерпретирају се означени карактери)
  -stderr: текст се приказује на stderr (интерпретирају се означени карактери)
   -beep: алијас за „-stderr \a”

Опције -action ... -quit користе префикс дефинисан у опцијама „weechat.look.prefix_*”.

Подржани су следећи означени карактери:
 \" \\ \a \b \e \f \n \r \t \v \0ooo \xhh \uhhhh \Uhhhhhhhh

Примери:
 приказује подсетник у основном баферу, са истицањем:
  /print -core -tags notify_highlight Подсетник: купи млеко
 приказује грешку у основном баферу:
  /print -core -error Овде иде нека грешка
 приказује поруку у основном баферу са префиксом „абв”:
  /print -core абв\tПорука
 приказује поруку на каналу #weechat:
  /print -buffer irc.libera.#weechat Порука на #weechat
 приказује снешка (U+2603):
  /print -escape \u2603
 шаље упозорење (BEL):
  /print -beep
 • proxy: управљање проксијима

/proxy list
    add <име> <тип> <адреса> <порт> [<кориме> [<лозинка>]]
    del <име>|<маска> [<име>|<маска>...]
    set <име> <опција> <вредност>

  list: исписује све проксије
   add: исписује све проксије
   име: име проксија (мора да буде јединствено)
   тип: http, socks4 или socks5
 адреса: IP или име хоста
  порт: број порта
 кориме: корисничко име (необавезно)
 лозинка: лозинка (необавезно)
   del: брише проксије
  маска: име у којем је дозвољен џокер „*”
   set: поставља вредност особине проксија
 опција: опција која треба да се промени (за листу опција, погледајте /set weechat.proxy.<имепроксија>.*)
вредност: нова вредност опције

Примери:
 додаје http прокси који се извршава на локалном хосту, порт 8888:
  /proxy add local http 127.0.0.1 8888
 додаје http прокси који користи IPv6 протокол:
  /proxy add local http ::1 8888
  /proxy set local ipv6 on
 додаје socks5 прокси са корисничким именом/лозинком:
  /proxy add myproxy socks5 sample.host.org 3128 myuser mypass
 брише прокси:
  /proxy del myproxy
 • quit: напуштање програма WeeChat

/quit [-yes] [<аргументи>]

   -yes: неопходно је ако је укључена опција „weechat.look.confirm_quit”
аргументи: текст који се шаље сигналом „quit” (irc додатак, на пример, користи овај текст да серверу пошаље quit поруку)

Приликом напуштања програма је подразумевано да се чувају конфигурациони фајлови (погледајте опцију „weechat.look.save_config_on_exit”) а могуће је и чување текућег распореда (погледајте опцију „weechat.look.save_layout_on_exit”).
 • reload: поновно учитавање конфигурације са диска

/reload [<фајл> [<фајл>...]]

фајл: конфигурациони фајл који се поново учитава (без екстензије „.conf”)

Без аргумента, поново се учитавају сви фајлови (WeeChat и додаци).
 • repeat: извршавање команде неколико пута

/repeat [-interval <кашњење>[<јединица>]] <број> <команда>

 кашњење: кашњење између извршавања команди (минимално: 1 милисекунда)
јединица: није обавезно, вредности су:
     us: микросекунде
     ms: милисекунде
     s: секунде (подразумевано)
     m: минути
     h: сати
  број: колико пута ће се команда извршити
 команда: команда која треба да се изврши (или текст да се пошаље баферу у случају да команда не почиње са „/”) израчунава се и следеће променљиве се постављају сваки пут када се изврши команда:
     ${buffer}: показивач на бафер
     ${repeat_count}: број пута који се команда извршава
     ${repeat_index}: текући индекс (од 1 до „број”)
     ${repeat_index0}: текући индекс (од 0 до „број” - 1)
     ${repeat_revindex}: текући индекс од краја (од „број” до 1)
     ${repeat_revindex0}: текући индекс од краја (од „број” - 1 до 0)
     ${repeat_first}: „1” за прво извршавање, „0” за остала
     ${repeat_last}: „1” за последње извршавање, „0” за остала

Напомена: команда се извршава у баферу у коме је извршена команда /repeat (ако тај бафер више не постоји, команда се не извршава).

Примери:
 скролује 2 странице навише:
  /repeat 2 /window page_up
 исписује одбројавање, са почетком од 5:
  /repeat -interval 1 6 /print ${if:${repeat_last}?Boom!:${repeat_revindex0}}
 • reset: ресетовање конфиг опција

/reset <опција>
    -mask <опција>

опција: име опције
 -mask: користи маску у опцији (дозвољен је џокер „*” за масовно ресетовање опција, користите га опрезно!)

Примери:
 /reset weechat.look.item_time_format
 /reset -mask weechat.color.*
 • save: чување конфигурације на диск

/save [<фајл> [<фајл>...]]

фајл: конфигурациони фајл који се чува (без екстензије „.conf”)

Без аргумента, поново се чувају сви фајлови (WeeChat и додаци).

Подразумевано се сви конфигурациони фајлови чувају на диск приликом извршавања /quit команде (погледајте опцију „weechat.look.save_config_on_exit”).
 • secure: управљање сигурним подацима (лозинке или приватни подаци шифровани у фајлу sec.conf)

/secure passphrase <тајна_реченица>|-delete
     decrypt <тајна_реченица>|-discard
     set <име> <вредност>
     del <име>

passphrase: измена тајне реченице (без passphrase, подаци се у фајлу sec.conf чувају као чисти текст)
  -delete: брисање тајне реченице
  decrypt: дешифрује податке који су још увек шифровани (врши се само у случају да током покретања није наведена тајна реченица)
 -discard: одбацује све још увек шифроване податке
    set: додаје или мења обезбеђене податке
    del: брише обезбеђене податке

Без аргумента, ова команда приказује у новом баферу обезбеђене податке.

Тастери у безбедном баферу:
 alt+v мења стање вредностима

Када се користи тајна реченица (подаци су шифровани), програм WeeChat приликом покретања тражи од вас да је унесете.
Можете да поставите променљиву окружења „WEECHAT_PASSPHRASE” која спречава овај одзив (то је иста променљива коју програм WeeChat користи приликом /upgrade), или да поставите опцију sec.crypt.passphrase_command тако да се тајна реченица чита из излаза спољне команде као што је управљач лозинкама (погледајте /help sec.crypt.passphrase_command).

Обезбеђени подаци у формату ${sec.data.xxx} могу да се користе у:
 - команда /eval
 - аргументу командне линије „--run-command”
 - опцијама weechat.startup.command_{before|after}_plugins
 - осталим опцијама које могу да садрже лозинку или осетљиве податке (на пример прокси, irc сервер и релеј); погледајте /help за опције да сазнате како се оне израчунавају.

Примери:
 поставља тајну реченицу:
  /secure passphrase ово је моја тајна реченица
 користи програм „pass” за читање тајне реченице приликом покретања:
  /set sec.crypt.passphrase_command "/usr/bin/pass show weechat/passphrase"
 шифровање libera SASL лозинке:
  /secure set libera мојалозинка
  /set irc.server.libera.sasl_password "${sec.data.libera}"
 шифровање oftc лозинке за nickserv:
  /secure set oftc мојалозинка
  /set irc.server.oftc.command "/msg nickserv identify ${sec.data.oftc}"
 алијас за ghost надимка „mynick”:
  /alias add ghost /eval /msg -server libera nickserv ghost mynick ${sec.data.libera}
 • set: постављање конфиг опција и променљивих окружења

/set [<опција> [<вредност>]]
   diff [<опција> [<опција>...]]
   env [<променљива> [<вредност>]]

 опција: име опције (за приказ опција је дозвољена употреба џокера „*”, у случају да се не наведе ниједна вредност)
вредност: нова вредност за опцију, сагласно са типом:
     логичка: on, off или toggle
     целобројна: број, ++број или --број
     стринг: било који стринг ("" за празан стринг)
     боја: име боје, ++број или --број
  diff: приказује само измењене опције
   env: приказује или поставља променљиву окружења (употребите вредност "" да уклоните променљиву)

Напомена: за све типове можете да користите null када желите да уклоните вредност опције (недефинисана вредност). Ово функционише само за неке специјалне променљиве додатка.

Примери:
 /set *highlight*
 /set weechat.look.highlight "word"
 /set diff
 /set diff irc.*
 /set env LANG
 /set env LANG fr_FR.UTF-8
 /set env ABC ""
 • sys: системске акције

/sys get rlimit|rusage
   suspend
   waitpid <број>

  get: приказује информације о систему
 rlimit: приказује границе ресурса (погледајте /help weechat.startup.sys_rlimit и „man getrlimit”)
 rusage: приказује искоришћење ресурса (погледајте „man getrusage”)
suspend: суспендује WeeChat и слањем сигнала SIGTSTP WeeChat процесу, враћа се на командно окружење
waitpid: потврђује завршетак дете-процеса (да би се спречили такозвани „зомби” процеси)
  број: број процеса који треба да се очисти
 • toggle: пребацује вредност опције конфигурације

/toggle <опција> [<вредност> [<вредност>...]]

 опција: име опције
вредност: могуће вредности опције (вредности се деле као аргументи команде у љусци: на почетку/крају вредности могу да се користе знаци навода којима се очувавају размаци)

Понашање:
 - без вредности је могуће пребацивање само опције типа логичка или стринг:
  - логичка: пребацује између укључено/искључено зависно од тренутне вредности
  - стринг: пребацује између празног стринга и подразумеване вредности (ради само ако је за вредност опције дозвољен празан стринг)
 - са датом једном вредности, пребацује између те вредности и подразумеване вредности опције
 - са више датих вредности, пребацује између тих вредности: вредност која се користи је она која следи након текуће вредности опције; ако се текућа вредност опције не налази у листи, користи се прва вредност у листи
 - може да се наведе специјална вредност „null”, али само као прва вредност у листи и око ње нема знакова навода.

Примери:
 пребацивање приказа времена у простору за чет (без бриказа нове вредности која се користи):
  /mute /toggle weechat.look.buffer_time_format
 промена формата времена у простору за чет (са секундама, без секунди, искључено):
  /toggle weechat.look.buffer_time_format "%H:%M:%S" "%H:%M" ""
 пребацивање аутоматског приступа каналу #weechat на libera серверу:
  /toggle irc.server.libera.autojoin null #weechat
 • unset: уклањање/ресетовање конфиг опција

/unset <опција>
    -mask <опција>

опција: име опције
 -mask: користи маску у опцији (дозвољен је џокер „*” за масовно ресетовање опција, користите га опрезно!)

Зависно од опције, она се ресетује (за стандардне опције) или уклања (за необавезна подешавања, као што су серверске вредности).

Примери:
 /unset weechat.look.item_time_format
 /unset -mask weechat.color.*
 • upgrade: чува WeeChat сесију и поновно учитава WeeChat бинарни фајл без прекидања прекидања конекције са серверима

/upgrade [-yes] [<путања_до_бинарног>|-save|-quit]
     -o|-ol

       -yes: обавезно ако је укључена опција „weechat.look.confirm_upgrade”
путања_до_бинарног: путања до WeeChat бинарног фајла (подразумевано је текући бинарни фајл)
      -dummy: не ради ништа (опција која се користи за спречавање нехотичног довршавања са „-quit”)
       -save: only save the session, do not quit nor reload WeeChat; фајлови конфигурације се не чувају (ако је потребно, пре ове команде можете да употребите команду /save)
       -quit: затвара *СВЕ* конекције, чува сесију и напушта програм WeeChat, чиме се омогућава закашњена рестаурација (погледајте испод)
        -o: шаље број ажурирања и датуме првог/последњег покретања као унос у текући бафер (енглески стринг)
        -ol: шаље број ажурирања и датуме првог/последњег покретања као унос у текући бафер (преведени стринг)

Ова команда ажурира и поновно учитава WeeChat сесију која се извршава. Нови WeeChat бинарни фајл мора бити компајлиран или инсталиран менаџером пакета пре покретања ове команде.

Напомена: TLS конекције се губе током ажурирања (осим када се употреби -save), јер тренутно са GnuTLS није могуће поновно учитавање TLS сесија. Постоји аутоматско поновно успостављање конекције након ажурирања.

Важно: употреба опције -save може бити опасна, препоручује се да за стандардно ажурирање и рестарт користите само /upgrade (или са -quit); опција -save може да се користи за редовно чување сесије и опоравак у случају да је дошло до неуобичајеног завршетка рада програма (нестанак напајања, крах програма, итд.).

Процес ажурирања има 4 корака:
 1. чување сесије у фајлове за језгро и додатке (бафери, историја, ..)
 2. уклањање свих додатака из меморије (конфигурациони фајлови (*.conf) се уписују на диск)
 3. чување WeeChat конфигурације (weechat.conf)
 4. извршавање новог WeeChat бинарног фајла и поновно учитавање сесије.

Процес са опцијом „-quit” је следећи:
 1. затварање *СВИХ* конекција (irc, xfer, relay, ...)
 2. чување сесије у фајлове (*.upgrade)
 3. уклањање свих додатака из меморије
 4. чување WeeChat конфигурације
 5. напуштање програма WeeChat

За опцију „-save” процес је следећи:
 1. чување сесије у фајлове (*.upgrade) у стању прекинуте везе за IRC сервере и Релеј клијенте (али се не прекида ниједна веза)

У случају -quit или -save, сесију касније можете опоравити следећом командом: weechat --upgrade
ВАЖНО: сесију морате да обновите са потпуно истом конфигурацијом (фајлови *.conf) и ако је то могуће, са истом (или новијом) верзијом програма WeeChat.
WeeChat сесија може да се обнови на другој машини ако копирате садржај WeeChat почетних директоријума (погледајте /debug dirs).
 • uptime: приказ времена извршавања програма WeeChat

/uptime [-o|-ol]

 -o: шаље време извршавања као унос у текући бафер (енглески стринг)
-ol: шаље време извршавања као унос у текући бафер (преведени стринг)
 • version: приказ верзије и датума компајлирања програма WeeChat

/version [-o|-ol]

 -o: шаље верзију као унос у текући бафер (енглески стринг)
-ol: шаље верзију као унос у текући бафер (преведени стринг)

Подразумевани алијас /v може да се употреби за извршавање ове команде у свим баферима (иначе ће се у irc баферима употребити команда /version).
 • wait: планирање извршавања команде у будућности

/wait <број>[<јединица>] <команда>

  број: време чекања (минимално: 1 милисекунда)
јединица: није обавезно, вредности су:
     us: микросекунде
     ms: милисекунде
     s: секунде (подразумевано)
     m: минути
     h: сати
 команда: команда која треба да се изврши (или текст да се пошаље баферу у случају да команда не почиње са „/”)

Напомена: команда се извршава у баферу у коме је извршена команда /wait (ако тај бафер више не постоји, команда се не извршава).

Примери:
 приступање каналу за 10 секунди:
  /wait 10 /join #test
 постављање статуса одсутности за 15 минута:
  /wait 15m /away -all Отишао сам
 каже „здраво” за 2 минута:
  /wait 2m здраво
 • window: управљање прозорима

/window list
     -1|+1|b#|up|down|left|right [-window <број>]
     <број>
     splith|splitv [-window <број>] [<проц>]
     resize [-window <број>] [h|v][+|-]<проц>
     balance
     merge [-window <број>] [all]
     close [-window <број>]
     page_up|page_down [-window <број>]
     refresh
     scroll [-window <број>] [+|-]<вредн>[s|m|h|d|M|y]
     scroll_horiz [-window <број>] [+|-]<вредн>[%]
     scroll_up|scroll_down|scroll_top|scroll_bottom|scroll_beyond_end|scroll_previous_highlight|scroll_next_highlight|scroll_unread [-window <број>]
     swap [-window <број>] [up|down|left|right]
     zoom [-window <број>]
     bare [<кашњење>]

           list: исписује отворене прозоре (без аргумента, исписује се ова листа)
            -1: скок на претходни прозор
            +1: скок на следећи прозор
            b#: скок на следећи прозор који приказује бафер под бројем #
            up: прелаз на прозор изнад текућег
           down: прелаз на прозор испод текућег
           left: прелаз на прозор са леве стране
          right: прелаз на прозор са десне стране
           број: број прозора (погледајте /window list)
          splith: дели текући прозор по хоризонтали (да поништите: /window merge)
          splitv: дели текући прозор по вертикали (да поништите: /window merge)
          resize: мења величину прозора, нова величина је <проц> проценат родитељског прозора; ако се наведе „h” или „v”, промена величине утиче на најближи родитељски прозор који има поделу овог типа (хоризонталну/вертикалну)
         balance: балансира величине свих прозора
          merge: спаја прозор са неким другим (all = оставља само један прозор)
          close: затвара прозор
         page_up: скролује једну страницу навише
        page_down: скролује једну страницу наниже
         refresh: освежава екран
          scroll: скролује одређени број линија (+/-N) или са временом: s=секунде, m=минуте, h=сати, d=дани, M=месеци, y=године
       scroll_horiz: скролује хоризонтално за одређени број колона (+/-N) или за проценат величине прозора (ово скроловање је могуће само у баферима са слободним садржајем)
        scroll_up: скролује неколико линија навише
       scroll_down: скролује неколико линија наниже
        scroll_top: скролује на врх бафера
      scroll_bottom: скролује на дно бафера
    scroll_beyond_end: скролује иза краја бафера
scroll_previous_highlight: скролује на претходно истицање
  scroll_next_highlight: скролује на наредно истицање
      scroll_unread: скролује на непрочитани маркер
           swap: замењује бафере два прозора (са необавезним смером за циљни прозор)
           zoom: зумира на прозор
           bare: мења стање огољеног приказа (са необавезним кашњењем у секундама за аутоматски повратак на режим стандардног приказа)

Код splith и splitv, проц је проценат који представља величину новог прозора, израчунату са текућим прозором као основом. На пример, 25 значи да се креира нови прозор са величином која је = текућа_величина / 4

Примери:
 /window b1
 /window scroll -2
 /window scroll -2d
 /window scroll -d
 /window zoom -window 2
 /window splith 30
 /window resize 75
 /window resize v+10
 /window bare 2

Опције за обезбеђене податке

Одељци у фајлу sec.conf:

Одељак Команда за контролу Опис

crypt

/set sec.crypt.*

Опције за шифровање.

data

/secure

Обезбеђени подаци.

Опције:

 • sec.crypt.cipher

  • опис: шифра која се користи за шифрирање података (број након алгоритма је величина кључа у битовима)

  • тип: набрајање

  • вредности: aes128, aes192, aes256

  • подразумевана вредност: aes256

 • sec.crypt.hash_algo

  • опис: хеш алгоритам који се користи за проверу дешифрованих података; неки од њих захтевају одређену libgcrypt верзију: sha3-*: libgcrypt >= 1.7.0, blake2*: libgcrypt >= 1.8.0, sha512-*: libgcrypt >= 1.9.4

  • тип: набрајање

  • вредности: sha224, sha256, sha384, sha512, sha512-224, sha512-256, sha3-224, sha3-256, sha3-384, sha3-512, blake2b-160, blake2b-256, blake2b-384, blake2b-512, blake2s-128, blake2s-160, blake2s-224, blake2s-256

  • подразумевана вредност: sha256

 • sec.crypt.passphrase_command

  • опис: чита тајну реченицу са излаза ове системске команде (користи се само прва линија и она не сме да садржи никакав додатни карактер); ова опција се користи само када се чита фајл sec.conf и ако није постављена променљива окружења „WEECHAT_PASSPHRASE” (променљива окружења има виши приоритет); пример са сефом лозинки: „/usr/bin/pass show weechat/passphrase”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • sec.crypt.salt

  • опис: када се генерише кључ који се користи у шифрирању, употребљава се со (препоручује се за максималну сигурност); када је укључено садржај шифрованих података у фајлу sec.conf ће се разликовати приликом сваког уписа у фајл; ако фајл sec.conf чувате у систему за контролу верзија, онда ову опцију можете да искључите и тако увек имате исти садржај у фајлу

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

WeeChat опције

Одељци у фајлу weechat.conf:

Одељак Команда за контролу Опис

debug

/debug set
/set weechat.debug.*

Дибаг ниво, за језгро и додатке (у одељку је могуће додавање/уклањање опција).

startup

/set weechat.startup.*

Опције покретања програма.

look

/set weechat.look.*

Изглед и осећај.

palette

/color alias
/set weechat.palette.*

Алијаси боја (у одељку је могуће додавање/уклањање опција).

color

/set weechat.color.*

Боје.

completion

/set weechat.completion.*

Опције довршавања.

history

/set weechat.history.*

Опције историје (команди и бафера).

proxy

/proxy
/set weechat.proxy.*

Прокси опције.

network

/set weechat.network.*

Мрежне/TLS опције.

plugin

/set weechat.plugin.*

Опције додатака.

signal

/set weechat.signal.*

Опције сигнала.

bar

/bar
/set weechat.bar.*

Опције трака.

layout

/layout

Распореди.

buffer

/buffer setauto

Особине које се аутоматски примењују на бафере када се отварају.

notify

/buffer notify

Нивои обавештавања за бафере (у одељку је могуће додавање/уклањање опција).

filter

/filter

Филтери.

key

/key

Тастери у подразумеваном контексту.

key_search

/key

Тастери у search контексту.

key_cursor

/key

Тастери у cursor контексту.

key_mouse

/key

Тастери у mouse конексту.

Опције:

 • weechat.color.bar_more

  • опис: боја текста за „+” када се траке скролују

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightmagenta

 • weechat.color.chat

  • опис: боја текста за разговор

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • weechat.color.chat_bg

  • опис: боја позадине за разговор

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • weechat.color.chat_buffer

  • опис: боја текста за имена бафера

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • weechat.color.chat_channel

  • опис: боја текста за имена канала

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • weechat.color.chat_day_change

  • опис: боја текста за поруку која се приказује при промени дана

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: cyan

 • weechat.color.chat_delimiters

  • опис: боја текста за граничнике

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 22

 • weechat.color.chat_highlight

  • опис: боја текста за истакнути префикс

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • weechat.color.chat_highlight_bg

  • опис: боја позадине за истакнути префикс

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 124

 • weechat.color.chat_host

  • опис: боја текста за имена хостова

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: cyan

 • weechat.color.chat_inactive_buffer

  • опис: боја текста за разговор када је линија неактивна (бафер је спојен са другим баферима и није изабран)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • weechat.color.chat_inactive_window

  • опис: боја текста за разговор када је прозора неактиван (није тренутно изабрани прозор)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 240

 • weechat.color.chat_nick

  • опис: боја текста за надимке у прозору разговора: користи се у неким серверским порукама и као последња опција у случају да се не пронађе боја за надимак; боја надимка у највећем броју случајева долази из опције option weechat.color.chat_nick_colors

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightcyan

 • weechat.color.chat_nick_colors

  • опис: боја текста за надимке (листа боја раздвојених зарезима, дозвољена је и позадина у формату: „пп:по”, for example: „lightred:blue”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "cyan,magenta,green,brown,lightblue,lightcyan,lightmagenta,lightgreen,31,35,38,40,49,63,70,80,92,99,112,126,130,138,142,148,160,162,167,169,174,176,178,184,186,210,212,215,248"

 • weechat.color.chat_nick_offline

  • опис: боја текста за надимак који није на мрежи (више није у листи надимака); ова боја се користи само онда када је опција weechat.look.color_nick_offline укључена

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 242

 • weechat.color.chat_nick_offline_highlight

  • опис: боја текста за надимак ван мреже, а који се истиче; ова боја се користи само онда када је опција weechat.look.color_nick_offline укључена

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • weechat.color.chat_nick_offline_highlight_bg

  • опис: боја позадине за надимак ван мреже, а који се истиче; ова боја се користи само онда када је опција weechat.look.color_nick_offline укључена

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 17

 • weechat.color.chat_nick_other

  • опис: боја текста за други надимак у приватном баферу

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: cyan

 • weechat.color.chat_nick_prefix

  • опис: боја префикса надимка (стринг који се приказује испред надимка у префиксу)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: green

 • weechat.color.chat_nick_self

  • опис: боја текста за локални надимак у прозору разговора

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • weechat.color.chat_nick_suffix

  • опис: боја суфикса надимка (стринг који се приказује иза надимка у префиксу)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: green

 • weechat.color.chat_prefix_action

  • опис: боја текста за префикс акције

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • weechat.color.chat_prefix_buffer

  • опис: боја текста за име бафера (испред префикса, када је више бафера спојено под једним бројем)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 180

 • weechat.color.chat_prefix_buffer_inactive_buffer

  • опис: боја текста за име неактивног бафера (испред префикса, када је више бафера спојено под једним бројем и бафер није изабран)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • weechat.color.chat_prefix_error

  • опис: боја текста за префикс грешке

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • weechat.color.chat_prefix_join

  • опис: боја текста са префикс приступања

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightgreen

 • weechat.color.chat_prefix_more

  • опис: боја текста за „+” када је префикс сувише дугачак

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightmagenta

 • weechat.color.chat_prefix_network

  • опис: боја текста за мрежни префикс

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: magenta

 • weechat.color.chat_prefix_quit

  • опис: боја текста за префикс напуштања

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightred

 • weechat.color.chat_prefix_suffix

  • опис: боја текста за суфикс (иза префикса)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 24

 • weechat.color.chat_read_marker

  • опис: боја текста за маркер непрочитаних података

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: magenta

 • weechat.color.chat_read_marker_bg

  • опис: боја позадине за маркер непрочитаних података

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • weechat.color.chat_server

  • опис: боја текста за имена сервера

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: brown

 • weechat.color.chat_status_disabled

  • опис: боја текста за „искључен” статус

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: red

 • weechat.color.chat_status_enabled

  • опис: боја текста за „укључен” статус

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: green

 • weechat.color.chat_tags

  • опис: боја текста за ознаке након порука (приказаних командом /debug tags)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: red

 • weechat.color.chat_text_found

  • опис: боја текста за маркер на линијама у којима је тражени текст пронађен

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • weechat.color.chat_text_found_bg

  • опис: боја позадине за маркер на линијама у којима је тражени текст пронађен

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightmagenta

 • weechat.color.chat_time

  • опис: боја текста за време у прозору разговора

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • weechat.color.chat_time_delimiters

  • опис: боја текста за граничнике времена

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: brown

 • weechat.color.chat_value

  • опис: боја текста за вредности

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: cyan

 • weechat.color.chat_value_null

  • опис: боја текста за null вредности (недефинисане)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: blue

 • weechat.color.emphasized

  • опис: боја текста за наглашени текст (на пример, када се претражује текст); ова опција се користи само онда када је опција weechat.look.emphasized_attributes празан стринг (што је и подразумевана вредност)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • weechat.color.emphasized_bg

  • опис: боја позадине за наглашени текст (на пример, када се претражује текст); ова опција се користи само онда када је опција weechat.look.emphasized_attributes празан стринг (што је и подразумевана вредност)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 54

 • weechat.color.eval_syntax_colors

  • опис: боја текста за истицање синтаксе у израчунатим стринговима, са „${raw_hl:...}” и „${hl:...}” (листа боја раздвојених зарезима, дозвољена је и позадина у формату: „пп:по”, for example: „lightred:blue”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "green,lightred,lightblue,lightmagenta,yellow,cyan"

 • weechat.color.input_actions

  • опис: боја текста за акције у линији уноса

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightgreen

 • weechat.color.input_text_not_found

  • опис: боја текста за неуспешну претрагу текста у линији уноса

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: red

 • weechat.color.item_away

  • опис: боја текста за ставку одсутности

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • weechat.color.nicklist_away

  • опис: боја текста за надимке који су одсутни

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 240

 • weechat.color.nicklist_group

  • опис: боја текста за групе у листи надимака

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: green

 • weechat.color.separator

  • опис: боја за граничнике прозора (када су подељени) и граничнике поред трака (као што је листа надимака)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: 236

 • weechat.color.status_count_highlight

  • опис: боја текста за укупан број истакнутих порука у врућој листи (статусна трака)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: magenta

 • weechat.color.status_count_msg

  • опис: боја текста за укупан број порука у врућој листи (статусна линија)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: brown

 • weechat.color.status_count_other

  • опис: боја текста за укупан број осталих порука у врућој листи (статусна линија)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • weechat.color.status_count_private

  • опис: боја текста за укупан број приватних порука у врућој листи (статусна трака)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: green

 • weechat.color.status_data_highlight

  • опис: боја текста за бафер са истицањем (статусна трака)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightmagenta

 • weechat.color.status_data_msg

  • опис: боја текста за бафер са новим порукама (статусна трака)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • weechat.color.status_data_other

  • опис: боја текста за бафер са новим подацима (што нису поруке) (статусна трака)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • weechat.color.status_data_private

  • опис: боја текста за бафер са приватном поруком (статусна трака)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightgreen

 • weechat.color.status_filter

  • опис: боја текста за индикатор филтера у статусној траци

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: green

 • weechat.color.status_more

  • опис: боја текста за бафер са новим подацима (статусна трака)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • weechat.color.status_mouse

  • опис: боја текста за индикатор миша у статусној траци

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightgreen

 • weechat.color.status_name

  • опис: боја текста за име текућег бафера у статусној траци

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • weechat.color.status_name_insecure

  • опис: боја текста за име текућег бафера у статусној траци, у случају да се подаци размењују и нису обезбеђени протоколом као што је TLS

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: lightmagenta

 • weechat.color.status_name_tls

  • опис: боја текста за име текућег бафера у статусној траци, у случају да се подаци размењују и нису обезбеђени протоколом као што је TLS

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: white

 • weechat.color.status_nicklist_count

  • опис: боја текста за укупан број надимака у листи надимака (статусна трака)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • weechat.color.status_number

  • опис: боја текста за број текућег бафера у статусној траци

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: yellow

 • weechat.color.status_time

  • опис: боја текста за време (статусна трака)

  • тип: боја

  • вредности: име WeeChat боје (default, black, (dark)gray, white, (light)red, (light)green, brown, yellow, (light)blue, (light)magenta, (light)cyan), број terminal боје или алијас; испред боје су дозвољени атрибути (само за боју текста, не и за позадину): „%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено) „*” за подебљано, „!” за обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено

  • подразумевана вредност: default

 • weechat.completion.base_word_until_cursor

  • опис: ако је укључено, на карактеру испред курсора се завршава базна реч која треба да се доврши; у супротном се базна реч завршава на првом размаку након курсора

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.completion.command_inline

  • опис: ако је укључено, команде у командној линији се довршавају (команда на почетку линије има виши приоритет и прва се користи); напомена: када се ова опција укључи, више се не врши аутоматско довршавање путања које почињу са „/” (ван аргумената команде)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.completion.default_template

  • опис: подразумевани шаблон довршавања (молимо вас да погледајте документацију у вези кодова шаблона и вредности: референтно упутство API додатака, функција „weechat_hook_command”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "%(nicks)|%(irc_channels)"

 • weechat.completion.nick_add_space

  • опис: додавање размака након довршавања надимка (када надимак није прва реч на командној линији)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.completion.nick_case_sensitive

  • опис: довршавање надимака води рачуна о величини слова

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.completion.nick_completer

  • опис: стринг који се умеће након довршавања надимка (када је надимак прва реч у командној линији)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ": "

 • weechat.completion.nick_first_only

  • опис: довршава се само први пронађени надимак

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.completion.nick_ignore_chars

  • опис: карактери који се игноришу при довршавању надимка

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "[]`_-^"

 • weechat.completion.partial_completion_alert

  • опис: шаље упозорење (BEL) када се догоди делимично довршавање

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.completion.partial_completion_command

  • опис: делимично довршавање имена команди (зауставља се када се пронађе више команда које почињу истим словима)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.completion.partial_completion_command_arg

  • опис: делимично довршавање аргумената команде (зауставља се када се пронађе више аргумената са истим префиксом)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.completion.partial_completion_count

  • опис: у ставки траке се приказује укупан број за свако делимично довршавање

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.completion.partial_completion_other

  • опис: делимично довршавање ван команди (зауставља се када се пронађе више речи које почињу истим словима)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.completion.partial_completion_templates

  • опис: листа шаблона раздвојених запетама за које је делимично довршавање подразумевано укључено (тастером Tab уместо са shift-Tab); листа шаблон се налази у документацији: API референтно упутство за додатке, функција „weechat_hook_command”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "config_options"

 • weechat.history.display_default

  • опис: максимални број команди које се подразумевано приказују у списку историје (0 = без ограничења)

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 2147483647

  • подразумевана вредност: 5

 • weechat.history.max_buffer_lines_minutes

  • опис: максимални број минута у историји по баферу (0 = без ограничења); примери: 1440 = један дан, 10080 = једна недеља, 43200 = једна месец, 525600 = једна година; користите 0 САМО у случају да опција weechat.history.max_buffer_lines_number НИЈЕ постављена на 0

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 2147483647

  • подразумевана вредност: 0

 • weechat.history.max_buffer_lines_number

  • опис: максимални број линија у историји по баферу (0 = без ограничења); користите 0 САМО када опција weechat.history.max_buffer_lines_minutes НИЈЕ постављена на 0

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 2147483647

  • подразумевана вредност: 4096

 • weechat.history.max_commands

  • опис: максимални број корисничких команди у историји (0 = без ограничења, НЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ: нема ограничења употребе меморије)

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 2147483647

  • подразумевана вредност: 100

 • weechat.history.max_visited_buffers

  • опис: максимални број посећених бафера који се чува у меморији

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 1000

  • подразумевана вредност: 50

 • weechat.key.backspace

  • опис: touche "backspace" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input delete_previous_char"

 • weechat.key.ctrl-_

  • опис: touche "ctrl-_" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input undo"

 • weechat.key.ctrl-a

  • опис: touche "ctrl-a" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_beginning_of_line"

 • weechat.key.ctrl-b

  • опис: touche "ctrl-b" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_previous_char"

 • weechat.key.ctrl-c,_

  • опис: touche "ctrl-c,_" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input insert \x1F"

 • weechat.key.ctrl-c,b

  • опис: touche "ctrl-c,b" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input insert \x02"

 • weechat.key.ctrl-c,c

  • опис: touche "ctrl-c,c" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input insert \x03"

 • weechat.key.ctrl-c,d

  • опис: touche "ctrl-c,d" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input insert \x04"

 • weechat.key.ctrl-c,i

  • опис: touche "ctrl-c,i" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input insert \x1D"

 • weechat.key.ctrl-c,o

  • опис: touche "ctrl-c,o" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input insert \x0F"

 • weechat.key.ctrl-c,v

  • опис: touche "ctrl-c,v" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input insert \x16"

 • weechat.key.ctrl-d

  • опис: touche "ctrl-d" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input delete_next_char"

 • weechat.key.ctrl-down

  • опис: touche "ctrl-down" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input history_global_next"

 • weechat.key.ctrl-e

  • опис: touche "ctrl-e" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_end_of_line"

 • weechat.key.ctrl-f

  • опис: touche "ctrl-f" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_next_char"

 • weechat.key.ctrl-f1

  • опис: touche "ctrl-f1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll buflist * -100%"

 • weechat.key.ctrl-f11

  • опис: touche "ctrl-f11" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll nicklist * -100%"

 • weechat.key.ctrl-f12

  • опис: touche "ctrl-f12" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll nicklist * +100%"

 • weechat.key.ctrl-f2

  • опис: touche "ctrl-f2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll buflist * +100%"

 • weechat.key.ctrl-k

  • опис: touche "ctrl-k" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input delete_end_of_line"

 • weechat.key.ctrl-l

  • опис: touche "ctrl-l" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window refresh"

 • weechat.key.ctrl-left

  • опис: touche "ctrl-left" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_previous_word"

 • weechat.key.ctrl-n

  • опис: touche "ctrl-n" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer +1"

 • weechat.key.ctrl-o

  • опис: touche "ctrl-o" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input history_use_get_next"

 • weechat.key.ctrl-p

  • опис: touche "ctrl-p" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer -1"

 • weechat.key.ctrl-r

  • опис: touche "ctrl-r" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_history"

 • weechat.key.ctrl-right

  • опис: touche "ctrl-right" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_next_word"

 • weechat.key.ctrl-s

  • опис: touche "ctrl-s" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_text_here"

 • weechat.key.ctrl-t

  • опис: touche "ctrl-t" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input transpose_chars"

 • weechat.key.ctrl-u

  • опис: touche "ctrl-u" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input delete_beginning_of_line"

 • weechat.key.ctrl-up

  • опис: touche "ctrl-up" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input history_global_previous"

 • weechat.key.ctrl-w

  • опис: touche "ctrl-w" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input delete_previous_word_whitespace"

 • weechat.key.ctrl-x

  • опис: touche "ctrl-x" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer switch"

 • weechat.key.ctrl-y

  • опис: touche "ctrl-y" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input clipboard_paste"

 • weechat.key.ctrl-z

  • опис: touche "ctrl-z" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/sys suspend"

 • weechat.key.delete

  • опис: touche "delete" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input delete_next_char"

 • weechat.key.down

  • опис: touche "down" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input history_next"

 • weechat.key.end

  • опис: touche "end" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_end_of_line"

 • weechat.key.f1

  • опис: touche "f1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll buflist * -100%"

 • weechat.key.f10

  • опис: touche "f10" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll title * +30%"

 • weechat.key.f11

  • опис: touche "f11" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll nicklist * -100%"

 • weechat.key.f12

  • опис: touche "f12" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll nicklist * +100%"

 • weechat.key.f2

  • опис: touche "f2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll buflist * +100%"

 • weechat.key.f5

  • опис: touche "f5" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer -1"

 • weechat.key.f6

  • опис: touche "f6" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer +1"

 • weechat.key.f7

  • опис: touche "f7" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window -1"

 • weechat.key.f8

  • опис: touche "f8" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window +1"

 • weechat.key.f9

  • опис: touche "f9" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll title * -30%"

 • weechat.key.home

  • опис: touche "home" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_beginning_of_line"

 • weechat.key.left

  • опис: touche "left" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_previous_char"

 • weechat.key.meta--

  • опис: touche "meta--" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/filter toggle @"

 • [[option_weechat.key.meta-/]] weechat.key.meta-/

  • опис: touche "meta-/" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer jump last_displayed"

 • weechat.key.meta-0

  • опис: touche "meta-0" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *10"

 • weechat.key.meta-1

  • опис: touche "meta-1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *1"

 • weechat.key.meta-2

  • опис: touche "meta-2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *2"

 • weechat.key.meta-3

  • опис: touche "meta-3" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *3"

 • weechat.key.meta-4

  • опис: touche "meta-4" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *4"

 • weechat.key.meta-5

  • опис: touche "meta-5" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *5"

 • weechat.key.meta-6

  • опис: touche "meta-6" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *6"

 • weechat.key.meta-7

  • опис: touche "meta-7" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *7"

 • weechat.key.meta-8

  • опис: touche "meta-8" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *8"

 • weechat.key.meta-9

  • опис: touche "meta-9" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *9"

 • [[option_weechat.key.meta-<]] weechat.key.meta-<

  • опис: touche "meta-<" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer jump prev_visited"

 • [[option_weechat.key.meta-=]] weechat.key.meta-=

  • опис: touche "meta-=" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/filter toggle"

 • [[option_weechat.key.meta→]] weechat.key.meta->

  • опис: touche "meta->" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer jump next_visited"

 • weechat.key.meta-B

  • опис: touche "meta-B" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buflist toggle"

 • weechat.key.meta-N

  • опис: touche "meta-N" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar toggle nicklist"

 • weechat.key.meta-R

  • опис: touche "meta-R" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input delete_input"

 • weechat.key.meta-U

  • опис: touche "meta-U" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/allbuf /buffer set unread"

 • weechat.key.meta-_

  • опис: touche "meta-_" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input redo"

 • weechat.key.meta-a

  • опис: touche "meta-a" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer jump smart"

 • weechat.key.meta-b

  • опис: touche "meta-b" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_previous_word"

 • weechat.key.meta-backspace

  • опис: touche "meta-backspace" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input delete_previous_word"

 • weechat.key.meta-ctrl-k

  • опис: touche "meta-ctrl-k" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input delete_end_of_input"

 • weechat.key.meta-ctrl-u

  • опис: touche "meta-ctrl-u" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input delete_beginning_of_input"

 • weechat.key.meta-d

  • опис: touche "meta-d" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input delete_next_word"

 • weechat.key.meta-down

  • опис: touche "meta-down" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer +1"

 • weechat.key.meta-end

  • опис: touche "meta-end" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window scroll_bottom"

 • weechat.key.meta-f

  • опис: touche "meta-f" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_next_word"

 • weechat.key.meta-f1

  • опис: touche "meta-f1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll buflist * b"

 • weechat.key.meta-f11

  • опис: touche "meta-f11" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll nicklist * b"

 • weechat.key.meta-f12

  • опис: touche "meta-f12" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll nicklist * e"

 • weechat.key.meta-f2

  • опис: touche "meta-f2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll buflist * e"

 • weechat.key.meta-h,meta-R

  • опис: touche "meta-h,meta-R" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/hotlist restore -all"

 • weechat.key.meta-h,meta-c

  • опис: touche "meta-h,meta-c" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/hotlist clear"

 • weechat.key.meta-h,meta-m

  • опис: touche "meta-h,meta-m" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/hotlist remove"

 • weechat.key.meta-h,meta-r

  • опис: touche "meta-h,meta-r" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/hotlist restore"

 • weechat.key.meta-home

  • опис: touche "meta-home" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window scroll_top"

 • weechat.key.meta-j,0,1

  • опис: touche "meta-j,0,1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *1"

 • weechat.key.meta-j,0,2

  • опис: touche "meta-j,0,2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *2"

 • weechat.key.meta-j,0,3

  • опис: touche "meta-j,0,3" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *3"

 • weechat.key.meta-j,0,4

  • опис: touche "meta-j,0,4" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *4"

 • weechat.key.meta-j,0,5

  • опис: touche "meta-j,0,5" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *5"

 • weechat.key.meta-j,0,6

  • опис: touche "meta-j,0,6" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *6"

 • weechat.key.meta-j,0,7

  • опис: touche "meta-j,0,7" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *7"

 • weechat.key.meta-j,0,8

  • опис: touche "meta-j,0,8" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *8"

 • weechat.key.meta-j,0,9

  • опис: touche "meta-j,0,9" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *9"

 • weechat.key.meta-j,1,0

  • опис: touche "meta-j,1,0" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *10"

 • weechat.key.meta-j,1,1

  • опис: touche "meta-j,1,1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *11"

 • weechat.key.meta-j,1,2

  • опис: touche "meta-j,1,2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *12"

 • weechat.key.meta-j,1,3

  • опис: touche "meta-j,1,3" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *13"

 • weechat.key.meta-j,1,4

  • опис: touche "meta-j,1,4" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *14"

 • weechat.key.meta-j,1,5

  • опис: touche "meta-j,1,5" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *15"

 • weechat.key.meta-j,1,6

  • опис: touche "meta-j,1,6" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *16"

 • weechat.key.meta-j,1,7

  • опис: touche "meta-j,1,7" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *17"

 • weechat.key.meta-j,1,8

  • опис: touche "meta-j,1,8" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *18"

 • weechat.key.meta-j,1,9

  • опис: touche "meta-j,1,9" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *19"

 • weechat.key.meta-j,2,0

  • опис: touche "meta-j,2,0" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *20"

 • weechat.key.meta-j,2,1

  • опис: touche "meta-j,2,1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *21"

 • weechat.key.meta-j,2,2

  • опис: touche "meta-j,2,2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *22"

 • weechat.key.meta-j,2,3

  • опис: touche "meta-j,2,3" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *23"

 • weechat.key.meta-j,2,4

  • опис: touche "meta-j,2,4" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *24"

 • weechat.key.meta-j,2,5

  • опис: touche "meta-j,2,5" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *25"

 • weechat.key.meta-j,2,6

  • опис: touche "meta-j,2,6" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *26"

 • weechat.key.meta-j,2,7

  • опис: touche "meta-j,2,7" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *27"

 • weechat.key.meta-j,2,8

  • опис: touche "meta-j,2,8" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *28"

 • weechat.key.meta-j,2,9

  • опис: touche "meta-j,2,9" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *29"

 • weechat.key.meta-j,3,0

  • опис: touche "meta-j,3,0" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *30"

 • weechat.key.meta-j,3,1

  • опис: touche "meta-j,3,1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *31"

 • weechat.key.meta-j,3,2

  • опис: touche "meta-j,3,2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *32"

 • weechat.key.meta-j,3,3

  • опис: touche "meta-j,3,3" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *33"

 • weechat.key.meta-j,3,4

  • опис: touche "meta-j,3,4" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *34"

 • weechat.key.meta-j,3,5

  • опис: touche "meta-j,3,5" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *35"

 • weechat.key.meta-j,3,6

  • опис: touche "meta-j,3,6" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *36"

 • weechat.key.meta-j,3,7

  • опис: touche "meta-j,3,7" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *37"

 • weechat.key.meta-j,3,8

  • опис: touche "meta-j,3,8" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *38"

 • weechat.key.meta-j,3,9

  • опис: touche "meta-j,3,9" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *39"

 • weechat.key.meta-j,4,0

  • опис: touche "meta-j,4,0" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *40"

 • weechat.key.meta-j,4,1

  • опис: touche "meta-j,4,1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *41"

 • weechat.key.meta-j,4,2

  • опис: touche "meta-j,4,2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *42"

 • weechat.key.meta-j,4,3

  • опис: touche "meta-j,4,3" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *43"

 • weechat.key.meta-j,4,4

  • опис: touche "meta-j,4,4" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *44"

 • weechat.key.meta-j,4,5

  • опис: touche "meta-j,4,5" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *45"

 • weechat.key.meta-j,4,6

  • опис: touche "meta-j,4,6" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *46"

 • weechat.key.meta-j,4,7

  • опис: touche "meta-j,4,7" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *47"

 • weechat.key.meta-j,4,8

  • опис: touche "meta-j,4,8" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *48"

 • weechat.key.meta-j,4,9

  • опис: touche "meta-j,4,9" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *49"

 • weechat.key.meta-j,5,0

  • опис: touche "meta-j,5,0" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *50"

 • weechat.key.meta-j,5,1

  • опис: touche "meta-j,5,1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *51"

 • weechat.key.meta-j,5,2

  • опис: touche "meta-j,5,2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *52"

 • weechat.key.meta-j,5,3

  • опис: touche "meta-j,5,3" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *53"

 • weechat.key.meta-j,5,4

  • опис: touche "meta-j,5,4" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *54"

 • weechat.key.meta-j,5,5

  • опис: touche "meta-j,5,5" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *55"

 • weechat.key.meta-j,5,6

  • опис: touche "meta-j,5,6" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *56"

 • weechat.key.meta-j,5,7

  • опис: touche "meta-j,5,7" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *57"

 • weechat.key.meta-j,5,8

  • опис: touche "meta-j,5,8" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *58"

 • weechat.key.meta-j,5,9

  • опис: touche "meta-j,5,9" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *59"

 • weechat.key.meta-j,6,0

  • опис: touche "meta-j,6,0" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *60"

 • weechat.key.meta-j,6,1

  • опис: touche "meta-j,6,1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *61"

 • weechat.key.meta-j,6,2

  • опис: touche "meta-j,6,2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *62"

 • weechat.key.meta-j,6,3

  • опис: touche "meta-j,6,3" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *63"

 • weechat.key.meta-j,6,4

  • опис: touche "meta-j,6,4" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *64"

 • weechat.key.meta-j,6,5

  • опис: touche "meta-j,6,5" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *65"

 • weechat.key.meta-j,6,6

  • опис: touche "meta-j,6,6" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *66"

 • weechat.key.meta-j,6,7

  • опис: touche "meta-j,6,7" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *67"

 • weechat.key.meta-j,6,8

  • опис: touche "meta-j,6,8" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *68"

 • weechat.key.meta-j,6,9

  • опис: touche "meta-j,6,9" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *69"

 • weechat.key.meta-j,7,0

  • опис: touche "meta-j,7,0" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *70"

 • weechat.key.meta-j,7,1

  • опис: touche "meta-j,7,1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *71"

 • weechat.key.meta-j,7,2

  • опис: touche "meta-j,7,2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *72"

 • weechat.key.meta-j,7,3

  • опис: touche "meta-j,7,3" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *73"

 • weechat.key.meta-j,7,4

  • опис: touche "meta-j,7,4" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *74"

 • weechat.key.meta-j,7,5

  • опис: touche "meta-j,7,5" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *75"

 • weechat.key.meta-j,7,6

  • опис: touche "meta-j,7,6" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *76"

 • weechat.key.meta-j,7,7

  • опис: touche "meta-j,7,7" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *77"

 • weechat.key.meta-j,7,8

  • опис: touche "meta-j,7,8" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *78"

 • weechat.key.meta-j,7,9

  • опис: touche "meta-j,7,9" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *79"

 • weechat.key.meta-j,8,0

  • опис: touche "meta-j,8,0" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *80"

 • weechat.key.meta-j,8,1

  • опис: touche "meta-j,8,1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *81"

 • weechat.key.meta-j,8,2

  • опис: touche "meta-j,8,2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *82"

 • weechat.key.meta-j,8,3

  • опис: touche "meta-j,8,3" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *83"

 • weechat.key.meta-j,8,4

  • опис: touche "meta-j,8,4" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *84"

 • weechat.key.meta-j,8,5

  • опис: touche "meta-j,8,5" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *85"

 • weechat.key.meta-j,8,6

  • опис: touche "meta-j,8,6" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *86"

 • weechat.key.meta-j,8,7

  • опис: touche "meta-j,8,7" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *87"

 • weechat.key.meta-j,8,8

  • опис: touche "meta-j,8,8" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *88"

 • weechat.key.meta-j,8,9

  • опис: touche "meta-j,8,9" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *89"

 • weechat.key.meta-j,9,0

  • опис: touche "meta-j,9,0" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *90"

 • weechat.key.meta-j,9,1

  • опис: touche "meta-j,9,1" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *91"

 • weechat.key.meta-j,9,2

  • опис: touche "meta-j,9,2" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *92"

 • weechat.key.meta-j,9,3

  • опис: touche "meta-j,9,3" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *93"

 • weechat.key.meta-j,9,4

  • опис: touche "meta-j,9,4" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *94"

 • weechat.key.meta-j,9,5

  • опис: touche "meta-j,9,5" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *95"

 • weechat.key.meta-j,9,6

  • опис: touche "meta-j,9,6" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *96"

 • weechat.key.meta-j,9,7

  • опис: touche "meta-j,9,7" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *97"

 • weechat.key.meta-j,9,8

  • опис: touche "meta-j,9,8" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *98"

 • weechat.key.meta-j,9,9

  • опис: touche "meta-j,9,9" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer *99"

 • weechat.key.meta-j,meta-f

  • опис: touche "meta-j,meta-f" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer -"

 • weechat.key.meta-j,meta-l

  • опис: touche "meta-j,meta-l" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer +"

 • weechat.key.meta-j,meta-r

  • опис: touche "meta-j,meta-r" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/server raw"

 • weechat.key.meta-j,meta-s

  • опис: touche "meta-j,meta-s" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/server jump"

 • weechat.key.meta-k

  • опис: touche "meta-k" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input grab_key_command"

 • weechat.key.meta-l

  • опис: touche "meta-l" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window bare"

 • weechat.key.meta-left

  • опис: touche "meta-left" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer -1"

 • weechat.key.meta-m

  • опис: touche "meta-m" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/mute mouse toggle"

 • weechat.key.meta-n

  • опис: touche "meta-n" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window scroll_next_highlight"

 • weechat.key.meta-p

  • опис: touche "meta-p" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window scroll_previous_highlight"

 • weechat.key.meta-pgdn

  • опис: touche "meta-pgdn" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window scroll_down"

 • weechat.key.meta-pgup

  • опис: touche "meta-pgup" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window scroll_up"

 • weechat.key.meta-r

  • опис: touche "meta-r" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input delete_line"

 • weechat.key.meta-return

  • опис: touche "meta-return" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input insert \n"

 • weechat.key.meta-right

  • опис: touche "meta-right" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer +1"

 • weechat.key.meta-s

  • опис: touche "meta-s" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/mute spell toggle"

 • weechat.key.meta-u

  • опис: touche "meta-u" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window scroll_unread"

 • weechat.key.meta-up

  • опис: touche "meta-up" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer -1"

 • weechat.key.meta-w,meta-b

  • опис: touche "meta-w,meta-b" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window balance"

 • weechat.key.meta-w,meta-down

  • опис: touche "meta-w,meta-down" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window down"

 • weechat.key.meta-w,meta-left

  • опис: touche "meta-w,meta-left" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window left"

 • weechat.key.meta-w,meta-right

  • опис: touche "meta-w,meta-right" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window right"

 • weechat.key.meta-w,meta-s

  • опис: touche "meta-w,meta-s" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window swap"

 • weechat.key.meta-w,meta-up

  • опис: touche "meta-w,meta-up" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window up"

 • weechat.key.meta-x

  • опис: touche "meta-x" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/buffer zoom"

 • weechat.key.meta-z

  • опис: touche "meta-z" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window zoom"

 • weechat.key.pgdn

  • опис: touche "pgdn" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window page_down"

 • weechat.key.pgup

  • опис: touche "pgup" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window page_up"

 • weechat.key.return

  • опис: touche "return" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input return"

 • weechat.key.right

  • опис: touche "right" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_next_char"

 • weechat.key.shift-down

  • опис: touche "shift-down" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_next_line"

 • weechat.key.shift-end

  • опис: touche "shift-end" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_end_of_input"

 • weechat.key.shift-home

  • опис: touche "shift-home" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_beginning_of_input"

 • weechat.key.shift-left

  • опис: touche "shift-left" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_previous_char"

 • weechat.key.shift-right

  • опис: touche "shift-right" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_next_char"

 • weechat.key.shift-tab

  • опис: touche "shift-tab" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input complete_previous"

 • weechat.key.shift-up

  • опис: touche "shift-up" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input move_previous_line"

 • weechat.key.tab

  • опис: touche "tab" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input complete_next"

 • weechat.key.up

  • опис: touche "up" dans le contexte "default"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input history_previous"

 • weechat.key_cursor.@chat:Q

  • опис: touche "@chat:Q" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:chat_quote_time_prefix_message;/cursor stop"

 • weechat.key_cursor.@chat:l

  • опис: touche "@chat:l" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:chat_quote_focused_line;/cursor stop"

 • weechat.key_cursor.@chat:m

  • опис: touche "@chat:m" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:chat_quote_message;/cursor stop"

 • weechat.key_cursor.@chat:q

  • опис: touche "@chat:q" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:chat_quote_prefix_message;/cursor stop"

 • weechat.key_cursor.@item(buffer_nicklist):K

  • опис: touche "@item(buffer_nicklist):K" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/kickban ${nick}"

 • weechat.key_cursor.@item(buffer_nicklist):b

  • опис: touche "@item(buffer_nicklist):b" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/ban ${nick}"

 • weechat.key_cursor.@item(buffer_nicklist):k

  • опис: touche "@item(buffer_nicklist):k" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/kick ${nick}"

 • weechat.key_cursor.@item(buffer_nicklist):q

  • опис: touche "@item(buffer_nicklist):q" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/query ${nick};/cursor stop"

 • weechat.key_cursor.@item(buffer_nicklist):w

  • опис: touche "@item(buffer_nicklist):w" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/whois ${nick}"

 • weechat.key_cursor.down

  • опис: touche "down" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move down"

 • weechat.key_cursor.left

  • опис: touche "left" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move left"

 • weechat.key_cursor.meta-down

  • опис: touche "meta-down" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move edge_bottom"

 • weechat.key_cursor.meta-end

  • опис: touche "meta-end" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move bottom_right"

 • weechat.key_cursor.meta-home

  • опис: touche "meta-home" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move top_left"

 • weechat.key_cursor.meta-left

  • опис: touche "meta-left" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move edge_left"

 • weechat.key_cursor.meta-right

  • опис: touche "meta-right" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move edge_right"

 • weechat.key_cursor.meta-shift-down

  • опис: touche "meta-shift-down" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move area_down"

 • weechat.key_cursor.meta-shift-left

  • опис: touche "meta-shift-left" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move area_left"

 • weechat.key_cursor.meta-shift-right

  • опис: touche "meta-shift-right" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move area_right"

 • weechat.key_cursor.meta-shift-up

  • опис: touche "meta-shift-up" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move area_up"

 • weechat.key_cursor.meta-up

  • опис: touche "meta-up" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move edge_top"

 • weechat.key_cursor.return

  • опис: touche "return" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor stop"

 • weechat.key_cursor.right

  • опис: touche "right" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move right"

 • weechat.key_cursor.up

  • опис: touche "up" dans le contexte "cursor"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor move up"

 • weechat.key_histsearch.ctrl-o

  • опис: touche "ctrl-o" dans le contexte "histsearch"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input history_use_get_next"

 • weechat.key_histsearch.ctrl-q

  • опис: touche "ctrl-q" dans le contexte "histsearch"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_stop"

 • weechat.key_histsearch.ctrl-r

  • опис: touche "ctrl-r" dans le contexte "histsearch"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_previous"

 • weechat.key_histsearch.ctrl-s

  • опис: touche "ctrl-s" dans le contexte "histsearch"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_next"

 • weechat.key_histsearch.ctrl-x

  • опис: touche "ctrl-x" dans le contexte "histsearch"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_switch_regex"

 • weechat.key_histsearch.down

  • опис: touche "down" dans le contexte "histsearch"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_next"

 • weechat.key_histsearch.meta-c

  • опис: touche "meta-c" dans le contexte "histsearch"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_switch_case"

 • weechat.key_histsearch.return

  • опис: touche "return" dans le contexte "histsearch"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_stop_here"

 • weechat.key_histsearch.tab

  • опис: touche "tab" dans le contexte "histsearch"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_switch_where"

 • weechat.key_histsearch.up

  • опис: touche "up" dans le contexte "histsearch"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_previous"

 • weechat.key_mouse.@*:button3

  • опис: touche "@*:button3" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/cursor go ${_x},${_y}"

 • weechat.key_mouse.@bar(buflist):ctrl-wheeldown

  • опис: touche "@bar(buflist):ctrl-wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@bar(buflist):ctrl-wheelup

  • опис: touche "@bar(buflist):ctrl-wheelup" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@bar(input):button2

  • опис: touche "@bar(input):button2" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input grab_mouse_area"

 • weechat.key_mouse.@bar(nicklist):button1-gesture-down

  • опис: touche "@bar(nicklist):button1-gesture-down" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll nicklist ${_window_number} +100%"

 • weechat.key_mouse.@bar(nicklist):button1-gesture-down-long

  • опис: touche "@bar(nicklist):button1-gesture-down-long" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll nicklist ${_window_number} e"

 • weechat.key_mouse.@bar(nicklist):button1-gesture-up

  • опис: touche "@bar(nicklist):button1-gesture-up" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll nicklist ${_window_number} -100%"

 • weechat.key_mouse.@bar(nicklist):button1-gesture-up-long

  • опис: touche "@bar(nicklist):button1-gesture-up-long" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll nicklist ${_window_number} b"

 • weechat.key_mouse.@bar:wheeldown

  • опис: touche "@bar:wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll ${_bar_name} ${_window_number} +20%"

 • weechat.key_mouse.@bar:wheelup

  • опис: touche "@bar:wheelup" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/bar scroll ${_bar_name} ${_window_number} -20%"

 • weechat.key_mouse.@chat(fset.fset):button1

  • опис: touche "@chat(fset.fset):button1" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/fset -go ${fset_option_index}"

 • weechat.key_mouse.@chat(fset.fset):button2*

  • опис: touche "@chat(fset.fset):button2*" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:fset_mouse"

 • weechat.key_mouse.@chat(fset.fset):wheeldown

  • опис: touche "@chat(fset.fset):wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/fset -down 5"

 • weechat.key_mouse.@chat(fset.fset):wheelup

  • опис: touche "@chat(fset.fset):wheelup" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/fset -up 5"

 • weechat.key_mouse.@chat(irc.list_*):button1

  • опис: touche "@chat(irc.list_*):button1" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/list -go ${_chat_line_y}"

 • weechat.key_mouse.@chat(irc.list_*):button2*

  • опис: touche "@chat(irc.list_*):button2*" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:irc_list_mouse"

 • weechat.key_mouse.@chat(irc.list_*):wheeldown

  • опис: touche "@chat(irc.list_*):wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/list -down 5"

 • weechat.key_mouse.@chat(irc.list_*):wheelup

  • опис: touche "@chat(irc.list_*):wheelup" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/list -up 5"

 • weechat.key_mouse.@chat(script.scripts):button1

  • опис: touche "@chat(script.scripts):button1" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/script -go ${_chat_line_y}"

 • weechat.key_mouse.@chat(script.scripts):button2

  • опис: touche "@chat(script.scripts):button2" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/script -go ${_chat_line_y};/script installremove -q ${script_name_with_extension}"

 • weechat.key_mouse.@chat(script.scripts):wheeldown

  • опис: touche "@chat(script.scripts):wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/script -down 5"

 • weechat.key_mouse.@chat(script.scripts):wheelup

  • опис: touche "@chat(script.scripts):wheelup" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/script -up 5"

 • weechat.key_mouse.@chat:button1

  • опис: touche "@chat:button1" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number}"

 • weechat.key_mouse.@chat:button1-gesture-left

  • опис: touche "@chat:button1-gesture-left" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/buffer -1"

 • weechat.key_mouse.@chat:button1-gesture-left-long

  • опис: touche "@chat:button1-gesture-left-long" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/buffer 1"

 • weechat.key_mouse.@chat:button1-gesture-right

  • опис: touche "@chat:button1-gesture-right" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/buffer +1"

 • weechat.key_mouse.@chat:button1-gesture-right-long

  • опис: touche "@chat:button1-gesture-right-long" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/buffer +"

 • weechat.key_mouse.@chat:ctrl-wheeldown

  • опис: touche "@chat:ctrl-wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window scroll_horiz -window ${_window_number} +10%"

 • weechat.key_mouse.@chat:ctrl-wheelup

  • опис: touche "@chat:ctrl-wheelup" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window scroll_horiz -window ${_window_number} -10%"

 • weechat.key_mouse.@chat:wheeldown

  • опис: touche "@chat:wheeldown" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window scroll_down -window ${_window_number}"

 • weechat.key_mouse.@chat:wheelup

  • опис: touche "@chat:wheelup" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window scroll_up -window ${_window_number}"

 • weechat.key_mouse.@item(buffer_nicklist):button1

  • опис: touche "@item(buffer_nicklist):button1" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/query ${nick}"

 • weechat.key_mouse.@item(buffer_nicklist):button1-gesture-left

  • опис: touche "@item(buffer_nicklist):button1-gesture-left" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/kick ${nick}"

 • weechat.key_mouse.@item(buffer_nicklist):button1-gesture-left-long

  • опис: touche "@item(buffer_nicklist):button1-gesture-left-long" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/kickban ${nick}"

 • weechat.key_mouse.@item(buffer_nicklist):button2

  • опис: touche "@item(buffer_nicklist):button2" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/whois ${nick}"

 • weechat.key_mouse.@item(buffer_nicklist):button2-gesture-left

  • опис: touche "@item(buffer_nicklist):button2-gesture-left" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/window ${_window_number};/ban ${nick}"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist):button1*

  • опис: touche "@item(buflist):button1*" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist):button2*

  • опис: touche "@item(buflist):button2*" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist2):button1*

  • опис: touche "@item(buflist2):button1*" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist2):button2*

  • опис: touche "@item(buflist2):button2*" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist3):button1*

  • опис: touche "@item(buflist3):button1*" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist3):button2*

  • опис: touche "@item(buflist3):button2*" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist4):button1*

  • опис: touche "@item(buflist4):button1*" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist4):button2*

  • опис: touche "@item(buflist4):button2*" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist5):button1*

  • опис: touche "@item(buflist5):button1*" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_mouse.@item(buflist5):button2*

  • опис: touche "@item(buflist5):button2*" dans le contexte "mouse"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "hsignal:buflist_mouse"

 • weechat.key_search.ctrl-q

  • опис: touche "ctrl-q" dans le contexte "search"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_stop"

 • weechat.key_search.ctrl-r

  • опис: touche "ctrl-r" dans le contexte "search"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_previous"

 • weechat.key_search.ctrl-s

  • опис: touche "ctrl-s" dans le contexte "search"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_next"

 • weechat.key_search.ctrl-x

  • опис: touche "ctrl-x" dans le contexte "search"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_switch_regex"

 • weechat.key_search.down

  • опис: touche "down" dans le contexte "search"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_next"

 • weechat.key_search.meta-c

  • опис: touche "meta-c" dans le contexte "search"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_switch_case"

 • weechat.key_search.return

  • опис: touche "return" dans le contexte "search"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_stop_here"

 • weechat.key_search.tab

  • опис: touche "tab" dans le contexte "search"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_switch_where"

 • weechat.key_search.up

  • опис: touche "up" dans le contexte "search"

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/input search_previous"

 • weechat.look.align_end_of_lines

  • опис: поравнање за крајеве линија (све линије након прве): оне почињу испод ових података (време, бафер, префикс, суфикс, порука (подразумевано))

  • тип: набрајање

  • вредности: time, buffer, prefix, suffix, message

  • подразумевана вредност: message

 • weechat.look.align_multiline_words

  • опис: поравнање за вишелинијске речи сагласно са опцијом weechat.look.align_end_of_lines; ако је искључено, вишелинијске речи неће бити поравнате, што може бити корисно да се не преломе дугачке URL адресе

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.bar_more_down

  • опис: стринг који се приказује када трака може да се скролује наниже (за траке чије се испуна разликује од „horizontal”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "+"+

 • weechat.look.bar_more_left

  • опис: стринг који се приказује када трака може да се скролује у лево (за траке чија је испуна „horizontal”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "<<"

 • weechat.look.bar_more_right

  • опис: стринг који се приказује када трака може да се скролује у десно (за траке чија је испуна „horizontal”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ">>"

 • weechat.look.bar_more_up

  • опис: стринг који се приказује када трака може да се скролује навише (за траке чија се испуна разликује од „horizontal”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "--"

 • weechat.look.bare_display_exit_on_input

  • опис: режим огољеног приказа се напушта при било каквој промени уноса

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.bare_display_time_format

  • опис: формат времена у режиму огољеног приказа (погледајте man strftime за спецификаторе датума/времена, подржани су додатни спецификатори, погледајте функцију util_strftimeval у референтном приручнику API додатака)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "%H:%M"

 • weechat.look.buffer_auto_renumber

  • опис: аутоматска ренумерација бафера тако да постоје само суседни бројеви и да почињу од 1; ако је искључено, дозвољени су размаци између бројева бафера и први бафер може да има број већи од 1

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.buffer_notify_default

  • опис: подразумевани ниво обавештавања за бафере (користи се да програму WeeChat каже да ли бафер мора да се прикаже у врућој листи или не, сагласно томе колика је важност поруке): all=све поруке (подразумевано), message=поруке+истицања, highlight=само истицања, none=никада се не приказује у врућој листи

  • тип: набрајање

  • вредности: none, highlight, message, all

  • подразумевана вредност: all

 • weechat.look.buffer_position

  • опис: позиција новог бафера: end = након краја листе (number = последњи број + 1) (подразумевано), first_gap = на првом доступном броју у листи (након краја листе, у случају да није доступан ниједан број); ова опција се користи само ако бафер нема броја распореда

  • тип: набрајање

  • вредности: end, first_gap

  • подразумевана вредност: end

 • weechat.look.buffer_search_case_sensitive

  • опис: подразумевана текст претрага у баферу: прави се разлика у величини слова или не

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.buffer_search_force_default

  • опис: форсира подразумеване вредности за претрагу текста у баферу (уместо да се користе вредности последње претраге у баферу)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.buffer_search_history

  • опис: подразумевана текст претрага историје командне линије: локална (бафер) или глобална историја

  • тип: набрајање

  • вредности: local, global

  • подразумевана вредност: local

 • weechat.look.buffer_search_regex

  • опис: подразумевана претрага текста у баферу: ако је укључено, тражи се према POSIX проширеном регуларном изразу, у супротном према простом стрингу претраге

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.buffer_search_where

  • опис: подразумевана претрага текста у баферу: у поруци, префиксу, префиксу и поруци

  • тип: набрајање

  • вредности: prefix, message, prefix_message

  • подразумевана вредност: prefix_message

 • weechat.look.buffer_time_format

  • опис: формат времена за сваку линију која се приказује у баферима (погледајте man strftime за спецификаторе датума/времена, подржани су додатни спецификатори, погледајте функцију util_strftimeval у референтном приручнику API додатака) (напомена: садржај се израчунава, тако да са форматом можете да користите и боје „${color:xxx}”, погледајте /help eval); на пример, време употребом скале сивих: „${color:252}%H${color:243}%M${color:237}%S”, исто са милисекундама: „${color:252}%H${color:243}%M${color:237}%S.%.3”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "%H:%M:%S"

 • weechat.look.buffer_time_same

  • опис: време приказано за поруку са истим временом као и претходна порука: употребите размак „ ” да сакријете време, неки други стринг који желите да се прикаже уместо времена, или празан стринг којим се могућност искључује (приказ времена) (напомена: садржај се израчунава, тако да уз формат можете да користите у боје „${color:xxx}”, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.chat_space_right

  • опис: одржава простор на десној страни простора за чет у случају да постоји линија приказана на десној страни (и за текст и за ознаку да је прочитано)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.color_basic_force_bold

  • опис: форсира атрибут „подебљано” за светле боје и „darkgray” у основним бојама (ова опција је подразумевано искључена: подебљано се користи само ако терминал подржава мање од 16 боја)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.color_inactive_buffer

  • опис: за линије неактивног бафера се користи различита боја (када је линија из спојеног бафера који није изабран)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.color_inactive_message

  • опис: за неактивну поруку се користи различита боја (када прозор није текући прозор, или ако је линија из спојеног бафера који није изабран)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.color_inactive_prefix

  • опис: за неактиван префикс се користи различита боја (када прозор није текући прозор, или ако је линија из спојеног бафера који није изабран)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.color_inactive_prefix_buffer

  • опис: за име неактивног бафера у префиксу се користи различита боја (када прозор није текући прозор, или ако је линија из спојеног бафера који није изабран)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.color_inactive_time

  • опис: за неактивно време се користи различита боја (када прозор није текући прозор, или ако је линија из спојеног бафера који није изабран)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.color_inactive_window

  • опис: за линије у неактивном прозору се користи различита боја (када прозор није текући прозор)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.color_nick_offline

  • опис: за надимке који нису на мрежи се користи различита боја (више нису на листи надимака)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.color_pairs_auto_reset

  • опис: табела парова боја се аутоматски ресетује када је број доступних боја мањи или једнак овом броју (-1 = искључује аутоматско ресетовање, па је тада потребно ручно „/color reset” када је табела пуна)

  • тип: целобројна

  • вредности: -1 .. 256

  • подразумевана вредност: 5

 • weechat.look.color_real_white

  • опис: ако је постављено, користи се права бела боја, подразумевано је искључено за терминале са белом позадином (ако уопште не користите белу позадину, требало би да укључите ову опцију да бисте уместо подразумеване терминалове боје предњег плана видели праву белу)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.command_chars

  • опис: карактери који се користе за одређивање да ли је улазни стринг команда или не: улаз мора да почне једним од наведених карактера; коса црта („/”) се увек узима као префикс команде (пример: „.$”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.command_incomplete

  • опис: ако је постављено, дозвољене су недовршене или двосмислене команде, на пример /he за /help

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.confirm_quit

  • опис: ако је постављено, /quit команда мора да се потврди додатним аргументом „-yes” (погледајте /help quit)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.confirm_upgrade

  • опис: ако је постављено, команда /upgrade мора да се потврди додатним аргументом „-yes” (погледајте /help upgrade)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.day_change

  • опис: приказ специјалне поруке када се мења дан

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.day_change_message_1date

  • опис: порука која се приказује када се промени дан, са приказаним једним датумом (на пример, на почетку бафера) (погледајте man strftime за спецификаторе датума/времена) (напомена: садржај се израчунава, тако да можете користити боје у формату „${color:xxx}”, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "-- %a, %d %b %Y --"

 • weechat.look.day_change_message_2dates

  • опис: порука која се приказује када се промени дан, са приказаним два датума (између две поруке); спецификатор другог датума мора да почне са два „%” јер се над овим стрингом strftime позива два пута (погледајте man strftime за спецификаторе датума/времена) (напомена: садржај се израчунава, тако да можете користити боје у формату „${color:xxx}”, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "-- %%a, %%d %%b %%Y (%a, %d %b %Y) --"

 • weechat.look.eat_newline_glitch

  • опис: ако је постављено, eat_newline_glitch ће да се постави на 0; ово се користи да се на крај линије сваке не дода карактер нова линија, па да се текст не преломи када копирате/налепите текст из програма WeeChat у неку другу апликацију (ова опција је подразумевано искључена јер може да буде узрок озбиљних проблема са приказом)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.emphasized_attributes

  • опис: атрибути за наглашени текст: један или више карактера атрибута („%” за трептање, „.” за „dim” (затамњено), „*” за подебљано, „!” обрнуто, „/” за курзив, „_” за подвучено); ако је стринг празан, користе се боје дефинисане са weechat.color.emphasized*

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.highlight

  • опис: листа речи које се истичу раздвојених запетама; поређење не прави разлику у величини слова (употребите „(?-i)” на почетку речи ако желите да се величина слова узима у обзир), речи могу да почну или да се заврше са „*” чиме се добија делимично подударање; пример: „test,(?-i)*toto*,flash*”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.highlight_disable_regex

  • опис: POSIX проширени регуларни израз који се користи за спречавање било каквог истицања у поруци: ова опција има виши приоритет у односу на све осталеопције истицања (ако се стринг пронађе у поруци, истицање се исључује и све остале опције се игноришу), регуларни израз не прави разлику у величини слова (употребите „(?-i)” на почетку да се величина слова не узима у обзир), примери: „”, „(?-i)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.highlight_regex

  • опис: POSIX проширени регуларни израз који се користи за проверу да ли порука садржи истицање или не, барем једно подударање мора бити окружено граничницима (карактери који се разликују од: алфанумерика, „-”, „_” и „|”), регуларни израз не прави разлику у величини слова (употребите „(?-i)” не почетку ако желите да се величина слова узима у обзир), примери: „flashcode|flashy”, „(?-i)FlashCode|flashy”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.highlight_tags

  • опис: листа ознака које се истичу раздвојених запетама; поређење не прави разлику у величини слова; у свакој ознаки је дозвољен џокер „*”; „+” може да раздвоји више ознака чиме се наводи логичко „и” међу ознакама; примери: „nick_flashcode” за поруку од надимка „FlashCode”, „irc_notice+nick_toto*” за обавештења од надимка који почиње са „toto”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.hotlist_add_conditions

  • опис: услови под којима се бафер додаје у врућу листу (ако је за бафер ниво обавештавања одговарајући); можете да користите следеће услове: „window” (показивач на текући прозор), „buffer” (показивач на бафер који треба да се дода у врућу листу), „priority” (0 = низак, 1 = порука, 2 = приватно, 3 = истицање); подразумевано је да се бафер додаје на врућу листу ако сте одсутни, или ако се бафер не види на екрану (не приказује се ни у једном прозору), или ако је барем један релеј клијент повезан преко weechat протокола

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${away} || ${buffer.num_displayed} == 0 || ${info:relay_client_count,weechat,connected} > 0"

 • weechat.look.hotlist_buffer_separator

  • опис: стринг који се приказује између бафера у врућој листи

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ", "

 • weechat.look.hotlist_count_max

  • опис: максималан број порука који се приказује у врућој листи за бафер: 0 = никада се не приказује број порука, други број = приказује се максимално N порука (од највишег до најнижег приоритета)

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 4

  • подразумевана вредност: 2

 • weechat.look.hotlist_count_min_msg

  • опис: приказује број порука у случају да је укупан број порука већи или једнак овој вредности

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 100

  • подразумевана вредност: 2

 • weechat.look.hotlist_names_count

  • опис: максимални број имена у врућој листи (0 = не приказује се ниједно име, само бројеви бафера)

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 10000

  • подразумевана вредност: 3

 • weechat.look.hotlist_names_length

  • опис: макс дужина имена у врућој листи (0 = нема ограничења)

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 32

  • подразумевана вредност: 0

 • weechat.look.hotlist_names_level

  • опис: ниво за приказивање имена у врућој листи (комбинација: 1=join/part, 2=порука, 4=приватно, 8=истицање, на пример: 12=приватно+истицање)

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 15

  • подразумевана вредност: 12

 • weechat.look.hotlist_names_merged_buffers

  • опис: ако је постављено, форсира приказ имена у врућој листи за спојене бафере

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.hotlist_prefix

  • опис: текст који се приказује на почетку вруће листе

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "H: "

 • weechat.look.hotlist_remove

  • опис: уклања бафере из вруће листе: buffer = уклања бафер по бафер, merged = уклања све видљиве спојене бафере одједном

  • тип: набрајање

  • вредности: buffer, merged

  • подразумевана вредност: merged

 • weechat.look.hotlist_short_names

  • опис: ако је постављено, користи кратка имена за приказ имена бафера у врућој листи (почињу након првог „.” у имену)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.hotlist_sort

  • опис: сортирање вруће листе: group_time_*: груписање по нивоу обавештавања (прво истицања) па онда сортирање по времену, group_number_*: груписање по нивоу обавештавања (прво истицања) па онда сортирање по броју, number_*: сортирање по броју; asc = растући редослед, desc = опадајући редослед

  • тип: набрајање

  • вредности: group_time_asc, group_time_desc, group_number_asc, group_number_desc, number_asc, number_desc

  • подразумевана вредност: group_time_asc

 • weechat.look.hotlist_suffix

  • опис: текст који се приказује на крају вруће листе

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.hotlist_unique_numbers

  • опис: задржава у врућој листи само јединствене бројеве (ово се односи само ставке вруће листе за које се након броја НЕ приказује име)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.hotlist_update_on_buffer_switch

  • опис: ажурирање вруће листе када се прелази на други бафер

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.input_cursor_scroll

  • опис: број карактера који се приказују након краја линије уноса када се скролује тако да се прикаже крај линије

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 100

  • подразумевана вредност: 20

 • weechat.look.input_multiline_lead_linebreak

  • опис: када улаз садржи више линија, започиње унос текста у новој линији, тако да су почеци линија поравнати

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.input_share

  • опис: за улаз свих бафера се деле команде, текст или оба (и даље постоји локална историја за сваки бафер)

  • тип: набрајање

  • вредности: none, commands, text, all

  • подразумевана вредност: none

 • weechat.look.input_share_overwrite

  • опис: ако је постављено и улаз се дели, увек се преписује унос у циљном баферу

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.input_undo_max

  • опис: макс број „поништавања” за командну линију, по баферу (0 = поништавање је искључено)

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 65535

  • подразумевана вредност: 32

 • weechat.look.item_away_message

  • опис: приказивање серверске поруке о одсутности у ставки одсутности траке

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.item_buffer_filter

  • опис: стринг који се користи за обавештавање да су неке линије у текућем баферу филтриране (ставка траке „buffer_filter”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "*"

 • weechat.look.item_buffer_zoom

  • опис: стринг који се користи да покаже зум на спојени бафер (ставка траке „buffer_zoom”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "!"

 • weechat.look.item_mouse_status

  • опис: стринг који се корити да покаже стање миша (ставка траке „mouse_status”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "M"

 • weechat.look.item_time_format

  • опис: формат времена за „time” ставку траке (погледајте man strftime за спецификаторе датума/времена) (напомена: садржај се израчунава, тако да можете користите боје у формату „${color:xxx}”, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "%H:%M"

 • weechat.look.jump_current_to_previous_buffer

  • опис: скок на претходни бафер који је био приказан када се скаче на број текућег бафера са /buffer *N (где је N број бафера), чиме је могуће једноставно пребацивање на други бафер, па повратак на текући бафер

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.jump_previous_buffer_when_closing

  • опис: скок на претходно посећени бафер када се бафер затвара (ако је искључено, онда се скаче на бафер број - 1)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.jump_smart_back_to_buffer

  • опис: скок назад на почетни бафер када се достигне крај вруће листе

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.key_bind_safe

  • опис: дозвољава се везивање само „сигурних” тастера (који почињу са ctrl или meta кодом)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.key_grab_delay

  • опис: подразумевано кашњење (у милисекундама) за хватање тастера (користећи подразумевани тастер alt-k); ово кашњење може да се премости у команди /input (погледајте /help input)

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 10000

  • подразумевана вредност: 800

 • weechat.look.mouse

  • опис: укључује подршку за миша

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.mouse_timer_delay

  • опис: кашњење (у милисекундама) за хватање догађаја миша: програм WeeChat ће чекати да протекне оволико времена пре нео што обради догађај

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 10000

  • подразумевана вредност: 100

 • weechat.look.nick_color_force

  • опис: за неке надимке се форсира боја: хеш израчунат са надимком у циљу проналажења боје се неће користити за ове надимке (формат је: „надимак1:боја1;надимак2:боја2”); претрага надимака пази на величину слова само када су мала, тако да ова опција може да се користи само за надимке исписане малим словима; боја може да укључи и позадину помоћу формата „текст,позадина”, на пример „yellow,red”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.nick_color_hash

  • опис: хеш алгоритам који се користи за проналажење боје неког надимка: djb2 = варијанта djb2 (важна је позиција слова: анаграми надимка имају другачије боје), djb2_32 = варијанта djb2 која уместо 64-битног целог броја користи 32-битни, sum = збир слова, sum_32 = збир слова код којег се уместо 64-битног целог броја користи 32-битни

  • тип: набрајање

  • вредности: djb2, sum, djb2_32, sum_32

  • подразумевана вредност: djb2

 • weechat.look.nick_color_hash_salt

  • опис: со за хеш алгоритам који се користи за проналажење боја надимака (на ову со се додаје надимак, па хеш алгоритам као улаз користи тај стринг); измена ове вредности меша боје надимака

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.nick_color_stop_chars

  • опис: карактери који се користе за заустављање код израчунавања боје словима надимка (пре заустављања мора да се наиђе на барем један карактер ван ове листе) (пример: надимак „|nick|away” са „|” у карактерима ће вратити боју за надимак „|nick”); ова опција утиче на опцију weechat.look.nick_color_force, тако да надимак за форсирану боју не сме да садржи карактере који се овом опцијом игноришу

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "_|["

 • weechat.look.nick_prefix

  • опис: текст који се приказује испред надимка у префиксу поруке, на пример: „<”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.nick_suffix

  • опис: текст који се приказује иза надимка у префиксу поруке, на пример: „>”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.paste_bracketed

  • опис: укључује терминалски „режим ограђеног налепљивања” (не подржавају га сви терминали/мултиплексери): у овом режиму се налепљени текст ограђује контролним низовима тако да програм WeeChat може направити разлику између налепљеног и откуцаног текста („ESC[200~”, након које следи налепљени текст, иза којег следи „ESC[201~”)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.paste_bracketed_timer_delay

  • опис: Форсира крај ограђеног налепљивања након протека оволико времена (у секундама) ако се контролни низ та крај ограђеног налепљивања („ESC[201~”) није примио на време

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 60

  • подразумевана вредност: 10

 • weechat.look.paste_max_lines

  • опис: макс број линија које могу да се налепе без питања корисника (-1 = искључује ову могућност); ова опција се користи само у случају да је у барем једној траци употребљена ставка траке „input_paste” (подразумевано се користи у траци „input”)

  • тип: целобројна

  • вредности: -1 .. 2147483647

  • подразумевана вредност: 100

 • weechat.look.prefix_action

  • опис: префикс за поруке акције (напомена: садржај се израчунава, тако да можете користити боје у формату „${color:xxx}”, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: " *"

 • weechat.look.prefix_align

  • опис: поравнање префикса alignment (none, left, right (подраз.))

  • тип: набрајање

  • вредности: none, left, right

  • подразумевана вредност: right

 • weechat.look.prefix_align_max

  • опис: макс величина префикса (0 = без ограничења)

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 128

  • подразумевана вредност: 0

 • weechat.look.prefix_align_min

  • опис: мин величина префикса

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 128

  • подразумевана вредност: 0

 • weechat.look.prefix_align_more

  • опис: карактер који се приказује ако се префикс скрати (мора бити тачно један карактер на екрану)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""+

 • weechat.look.prefix_align_more_after

  • опис: приказује карактер одсецања (подразумевано „+”) након текста (замењујући размак који би требало да се прикаже на овом месту); ако је искључено, карактер одсецања замењује последњи карактер текста

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.prefix_buffer_align

  • опис: поравнање префикса за име бафера, када је више бафера спојено под истим бројем (none, left, right (подразумевано))

  • тип: набрајање

  • вредности: none, left, right

  • подразумевана вредност: right

 • weechat.look.prefix_buffer_align_max

  • опис: макс величина за име бафера, када је више бафера спојено под истим бројем (0 = нема максималне величине)

  • тип: целобројна

  • вредности: 0 .. 128

  • подразумевана вредност: 0

 • weechat.look.prefix_buffer_align_more

  • опис: карактер који се приказује ако се име бафера одсеца (када је више бафера спојено под истим бројем) (мора да буде тачно један карактер на екрану)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""+

 • weechat.look.prefix_buffer_align_more_after

  • опис: приказује карактер одсецања (подразумевано „+”) након текста (замењујући размак који би требало да се прикаже на овом месту); ако је искључено, карактер одсецања замењује последњи карактер текста

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.prefix_error

  • опис: префикс за поруке о грешки (напомена: садржај се израчунава, тако да можете користити боје у формату „${color:xxx}”, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "=!="

 • weechat.look.prefix_join

  • опис: префикс за поруке приступа (напомена: садржај се израчунава, тако да можете користити боје у формату „${color:xxx}”, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "-->"

 • weechat.look.prefix_network

  • опис: префикс за мрежне поруке (напомена: садржај се израчунава, тако да можете користити боје у формату „${color:xxx}”, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "--"

 • weechat.look.prefix_quit

  • опис: префикс за поруке напуштања (напомена: садржај се израчунава, тако да можете користити боје у формату „${color:xxx}”, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "<--"

 • weechat.look.prefix_same_nick

  • опис: префикс који се приказује за поруку са истим надимком као и претходна, али не и наредна порука: употребите размак „ ” да сакријете префикс, неки други стринг који желите да се прикаже уместо префикса, или празан стринг ако желите да искључите ову могућност (приказиваће се префикс)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.prefix_same_nick_middle

  • опис: префикс који се приказује за поруку са истим надимком који имају и претходна и наредна порука: употребите размак „ ” ако желите да сакријете префикс, неки други стринг који желите да се прикаже уместо префикса, или празан стринг ако желите да искључите ову могућност (приказиваће се префикс)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.prefix_suffix

  • опис: стринг који се приказује након префикса

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "│"

 • weechat.look.quote_nick_prefix

  • опис: текст који се приказује испред надимка када се цитира порука (погледајте /help cursor)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "<"

 • weechat.look.quote_nick_suffix

  • опис: текст који се приказује након надимка када се цитира порука (погледајте /help cursor)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ">"

 • weechat.look.quote_time_format

  • опис: формат времена када се цитира порука (погледајте /help cursor) (погледајте man strftime за спецификаторе датума/времена, подржани су додатни спецификатори, погледајте функцију util_strftimeval у Референтном приручнику API додатака)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "%H:%M:%S"

 • weechat.look.read_marker

  • опис: употреба маркера (линије или карактера) у баферима за означавање прве непрочитане линије

  • тип: набрајање

  • вредности: none, line, char

  • подразумевана вредност: line

 • weechat.look.read_marker_always_show

  • опис: маркер читања се увек приказује, чак и ако се налази иза последње линије бафера

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.read_marker_string

  • опис: стринг који се користи за исцртавање линије маркера читања (стринг се понавља све до краја линије)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "- "

 • weechat.look.read_marker_update_on_buffer_switch

  • опис: ажурирање маркера читања када се прелази на друге бафере

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.save_config_on_exit

  • опис: чување конфигурације приликом напуштања програма

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.save_config_with_fsync

  • опис: за синхронизацију конфигурационог фајла са меморијским уређајем се користи fsync (погледајте man fsync); ово је спорије, али би требало да спречи евентуални губитак података у случају губитка напајања током чувања конфигурационог фајла

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.save_layout_on_exit

  • опис: чување распореда приликом напуштања програма (бафери, прозори, или оба)

  • тип: набрајање

  • вредности: none, buffers, windows, all

  • подразумевана вредност: none

 • weechat.look.scroll_amount

  • опис: колико линија се скролује помоћу scroll_up и scroll_down

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 2147483647

  • подразумевана вредност: 3

 • weechat.look.scroll_bottom_after_switch

  • опис: скролује се на дно прозора када се пређе на други бафер (у прозорима се не памти скрол позиција); скроловање се ради само у баферима са форматираним садржајем (не ради се за слободни садржај)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.scroll_page_percent

  • опис: проценат екрана који се скролује када се скролује страница навише или наниже (на пример, 100 значи једна страница, 50 пола странице)

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 100

  • подразумевана вредност: 100

 • weechat.look.search_text_not_found_alert

  • опис: корисник се упозорава када се у баферу не пронађе текст који је тражио

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.separator_horizontal

  • опис: карактер који се користи за исцртавање хоризонталних сепаратора око трака и прозора (празна вредност ће помоћу ncurses да исцрта праву линију, али на неким терминалима може да изазове багове код избора URL адреса); ширина на екрану мора бити тачно један карактер

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "-"

 • weechat.look.separator_vertical

  • опис: карактер који се користи за исцртавање вертикалних сепаратора око трака и прозора (празна вредност ће помоћу ncurses да исцрта праву линију); ширина на екрану мора бити тачно један карактер

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.tab_width

  • опис: број размака који се користи за приказ табулатора у порукама

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 64

  • подразумевана вредност: 1

 • weechat.look.time_format

  • опис: формат времена за датуме који се конвертују у стрингове и приказују у порукама (погледајте man strftime за спецификаторе датума/времена)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "%a, %d %b %Y %T"

 • weechat.look.window_auto_zoom

  • опис: аутоматско зумирање на текући прозор ако прозор терминала постане сувише мали да покаже све прозоре (употребите alt-z да вратите зум прозора када терминалски прозор постане довољно велики)

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: off

 • weechat.look.window_separator_horizontal

  • опис: приказ хоризонталног сепаратора између прозора

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.window_separator_vertical

  • опис: приказ вертикалног сепаратора између прозора

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.look.window_title

  • опис: наслов прозора (терминала за Curses ГКИ), који се поставља приликом покретања програма; празан стринг ће задржати постојећи наслов (напомена: садржај се израчунава, погледајте /help eval); пример: „WeeChat ${info:version}”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.look.word_chars_highlight

  • опис: листа карактера раздвојених зарезима (или опсега карактера) који се сматрају за део речи које се истичу; свака ставка може бити један карактер, опсег карактера (формат је: a-z), класа широких карактера (на пример „alnum”, погледајте man wctype); „!” испред ставке је чини негативном (тј. карактер се НЕ сматра као део речи); вредност „*” се подудара са било којим карактером; дозвољени су уникод карактери у формату \u1234, на пример \u00A0 за размак који не сме да се преломи (погледајте /help print за подржане формате)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "!\u00A0,-,_,|,alnum"

 • weechat.look.word_chars_input

  • опис: листа карактера раздвојених зарезима (или опсег карактера) који се сматра за део речи у командној линији; свака ставка може бити један карактер, опсег карактера (формат: a-z), класа широких карактера (на пример „alnum”, погледајте man wctype); „!” испред ставке је чини негативном (тј. карактер се НЕ сматра као део речи); вредност „*” се подудара са било којим карактером; дозвољени су уникод карактери у формату \u1234, на пример \u00A0 за размак који не може да се преломи (погледајте /help print за подржане формате)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "!\u00A0,-,_,|,alnum"

 • weechat.network.connection_timeout

  • опис: тајмаут (у секундама) који се чека на конекцију са удаљеним хостом (која се креира као процес дете)

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 2147483647

  • подразумевана вредност: 60

 • weechat.network.gnutls_ca_system

  • опис: током покретања учитава подразумеване системске ауторитете сертификата којима се верује; ово може да се искључи како би се уштедело нешто меморије, али само онда када уопште не користите TLS везе

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.network.gnutls_ca_user

  • опис: додатни фајл(ови) са ауторитетима сертификата; више фајлова може да се раздвоји тачка зарезима (свака путања се израчунава, погледајте функцију string_eval_path_home у референтном приручнику API додатака)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.network.gnutls_handshake_timeout

  • опис: тајмаут (у секундама) за gnutls успостављање везе

  • тип: целобројна

  • вредности: 1 .. 2147483647

  • подразумевана вредност: 30

 • weechat.network.proxy_curl

  • опис: име проксија који се користи за преузимање са URL адреса програмом Curl (користи се за преузимање листе скрипти и за позивање функције hook_process у скриптама); прокси мора бити дефинисан командом /proxy

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.plugin.autoload

  • опис: листа додатака раздвојена зарезима који се приликом покретања аутоматски учитавају, „*” значи сви пронађени додаци, име које почиње са „!” је негативна вредност која спречава да се тај додатак учита, џокер „*” се дозвољава у именима (примери: „*” или „*,!lua,!tcl”)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "*"

 • weechat.plugin.extension

  • опис: листа екстензија имена фајлова за додатке раздвојених запетама

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ".so,.dll"

 • weechat.plugin.path

  • опис: путања за претраживање додатака (путања се израчунава, погледајте функцију string_eval_path_home у референтном приручнику API додатака)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${weechat_data_dir}/plugins"

 • weechat.plugin.save_config_on_unload

  • опис: чување конфигурације када се додаци уклањају из меморије

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.signal.sighup

  • опис: команда која се извршава када се прими сигнал, више команди може да се раздвоји тачка зарезима (напомена: команде се израчунавају, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "${if:${info:weechat_headless}?/reload:/quit -yes}"

 • weechat.signal.sigquit

  • опис: команда која се извршава када се прими сигнал, више команди може да се раздвоји тачка зарезима (напомена: команде се израчунавају, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/quit -yes"

 • weechat.signal.sigterm

  • опис: команда која се извршава када се прими сигнал, више команди може да се раздвоји тачка зарезима (напомена: команде се израчунавају, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: "/quit -yes"

 • weechat.signal.sigusr1

  • опис: команда која се извршава када се прими сигнал, више команди може да се раздвоји тачка зарезима (напомена: команде се израчунавају, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.signal.sigusr2

  • опис: команда која се извршава када се прими сигнал, више команди може да се раздвоји тачка зарезима (напомена: команде се израчунавају, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.startup.command_after_plugins

  • опис: команда која се извршава када се покрене програм WeeChat, након учитавања додатака; више команди може да се раздвоји тачка зарезима (напомена: команде се израчунавају, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.startup.command_before_plugins

  • опис: команда која се извршава када се покрене програм WeeChat, пре учитавања додатака; више команди може да се раздвоји тачка зарезима (напомена: команде се израчунавају, погледајте /help eval)

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

 • weechat.startup.display_logo

  • опис: приказивање WeeChat логоа приликом покретања

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.startup.display_version

  • опис: приказивање WeeChat верзије приликом покретања

  • тип: логичка

  • вредности: on, off

  • подразумевана вредност: on

 • weechat.startup.sys_rlimit

  • опис: поставља границе ресурса за WeeChat процес, формат је: „рес1:лимит1,рес2:лимит2”; име ресурса је крај константе (RLIMIT_XXX) исписано малим словима (за вредности погледајте man setrlimit); лимит -1 значи „неограничено”; пример: постављање неограничене величине за фајл језгра и максимално 1ГБ виртуелне меморије: „core:-1,as:1000000000”

  • тип: стринг

  • вредности: било који стринг

  • подразумевана вредност: ""

8. IRC

IRC додатак је дизајниран за чет са другим људима преко IRC протокола.

Подржава више сервера и нуди све подржане IRC команде, укључујући DCC чет и пренос фајлова (преко xfer додатка, погледајте Xfer додатак).

8.1. Опције командне линије

URL за један или више IRC сервера може да се зада на следећи начин:

irc[6][s]://[надимак[:лозинка]@]irc.пример.org[:порт][/канал][,канал[...]]

Пример за приступ каналима #weechat и #weechat-fr на серверу irc.libera.chat,подразумевани порт (6667), користећи надимак alice:

$ weechat irc://alice@irc.libera.chat/#weechat,#weechat-fr

8.2. Сервери

Додавање сервера

Подразумевано није дефинисан ниједан сервер. Командом /server можете додати произвољан број сервера.

На пример, да бисте се повезали на libera.chat  са TLS (шифровани саобраћај):

/server add libera irc.libera.chat/6697 -tls

Програму WeeChat можете наложити да се приликом покретања аутоматски повеже са овим сервером:

/set irc.server.libera.autoconnect on

За аутентификацију се препоручује употреба SASL (ако сервер подржава), са лозинком сачуваном као обезбеђени податак (погледајте такође поглавље о SASL аутентификацији):

/set irc.server.libera.sasl_username "alice"
/secure set libera xxxxxxx
/set irc.server.libera.sasl_password "${sec.data.libera}"

Ако се SASL не подржава, можете да употребите команду која шаље поруку nickserv:

/set irc.server.libera.command "/msg nickserv identify ${sec.data.libera}"
Ако пошаљете поруку сервису nickserv, постоји могућност да се аутентификујете након приступања каналу, што може да представља проблем на неким каналима који захтевају да се аутентификујете пре приступања. У овом случају, можете поставити кашњење за команду: /set irc.server.libera.command_delay 5.

Опције сервера

Опције сервера се називају irc.server.<сервер>.<опција> где је <сервер> интерно име сервера, а <опција> је име опције.
У случају када опција сервера има специјалну вредност null, стварна вредност се наслеђује из irc.server_default.xxx.

На пример, ако сте креирали libera сервер са командама наведеним изнад, видећете следећи списак када будете извршите команду /fset libera:

irc.server.libera.addresses       string  "irc.libera.chat/6697"
irc.server.libera.anti_flood_prio_high integer null -> 2
irc.server.libera.anti_flood_prio_low  integer null -> 2
irc.server.libera.autoconnect      boolean on
irc.server.libera.autojoin       string  null -> ""
irc.server.libera.autojoin_dynamic   boolean null -> off
irc.server.libera.autoreconnect     boolean null -> on
irc.server.libera.autoreconnect_delay  integer null -> 10
irc.server.libera.autorejoin      boolean null -> off
irc.server.libera.autorejoin_delay   integer null -> 30
irc.server.libera.away_check      integer null -> 0
irc.server.libera.away_check_max_nicks integer null -> 25
irc.server.libera.capabilities     string  null -> "*"
irc.server.libera.charset_message    enum   null -> message
irc.server.libera.command        string  null -> ""
irc.server.libera.command_delay     integer null -> 0
irc.server.libera.connection_timeout  integer null -> 60
irc.server.libera.default_chantypes   string  null -> "#&"
irc.server.libera.ipv6         boolean null -> on
irc.server.libera.local_hostname    string  null -> ""
irc.server.libera.msg_kick       string  null -> ""
irc.server.libera.msg_part       string  null -> "WeeChat ${info:version}"
irc.server.libera.msg_quit       string  null -> "WeeChat ${info:version}"
irc.server.libera.nicks         string  null -> "alice,alice1,alice2,alice3,alice4"
irc.server.libera.nicks_alternate    boolean null -> on
irc.server.libera.notify        string  null -> ""
irc.server.libera.password       string  null -> ""
irc.server.libera.proxy         string  null -> ""
irc.server.libera.realname       string  null -> ""
irc.server.libera.sasl_fail       enum   null -> reconnect
irc.server.libera.sasl_key       string  null -> ""
irc.server.libera.sasl_mechanism    enum   null -> plain
irc.server.libera.sasl_password     string  "${sec.data.libera}"
irc.server.libera.sasl_timeout     integer null -> 15
irc.server.libera.sasl_username     string  "alice"
irc.server.libera.split_msg_max_length integer null -> 512
irc.server.libera.tls          boolean on
irc.server.libera.tls_cert       string  null -> ""
irc.server.libera.tls_dhke