Превод:

Ово упутство описује WeeChat чет клијент и део је програма WeeChat.

Последња верзија овог документа може да се пронађе на овој страници .

1. Увод

WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) је бесплатни чет клијент, једноставан и брз, дизајниран за многе оперативне системе.

Ово упутство описује интерно функционисање програма WeeChat:

 • репозиторијуми

 • правила за писање кода

 • интерне ствари језгра

 • интерне ствари додатака

 • како дати допринос програму WeeChat.

2. Репозиторијуми

WeeChat репозиторијуми се налазе на GitHub организацији weechat .

Листа репозиторијума:

weechat

репозиторијум језгра са изворним кодом и документацијом

scripts

званичне скрипте које су предате на weechat.org

weechat.org

изворни кôд WeeChat вебсајта 

weercd

IRC сервер за тестирање

qweechat

Qt даљински ГКИ за WeeChat.

Ово упутство документује само weechat репозиторијум.

2.1. Преглед

Ово су главни WeeChat директоријуми:

Директоријум Опис

src/

Корен извора.

   core/

Функције језгра: улазна тачка, интерне структуре.

      hook/

Функције кука.

   gui/

Функције за бафере, прозоре, …​ (користе их сви интерфејси).

      curses/

Curses интерфејс.

         headless/

Режим без интерфејса.

         normal/

Curses интерфејс.

   plugins/

API за додатке и скриптовање.

      alias/

Alias додатак.

      buflist/

Buflist додатак.

      charset/

Charset додатак.

      exec/

Exec додатак.

      fifo/

Fifo додатак (FIFO пајп се користи за удаљено слање команди програму WeeChat).

      fset/

Fset (Fast Set) додатак.

      guile/

API за Guile (scheme) скриптовање.

      irc/

IRC (Internet Relay Chat) додатак.

      javascript/

API за JavaScript скриптовање.

      logger/

Logger додатак (уписивање порука које се приказују у фајл).

      lua/

API за Lua скриптовање.

      perl/

API за Perl скриптовање.

      php/

API за PHP скриптовање.

      python/

API за Python скриптовање.

      relay/

Relay plugin (irc прокси + релеј за удаљене интерфејсе).

      ruby/

API за Ruby скриптовање.

      script/

Скрипт менаџер.

      spell/

Spell додатак.

      tcl/

API за Tcl скриптовање.

      trigger/

Trigger додатак.

      typing/

Typing додатак.

      xfer/

Xfer додатак (IRC DCC фајл/разговор).

tests/

Тестови.

   scripts/

Тестови за API скриптовања.

      python/

Python скрипте за генерисање и покретање тестова за API скриптовања.

   unit/

Unit тестови.

      core/

Unit тестови за функције језгра.

      gui/

Unit тестови за функције интерфејса.

      plugins/

Unit тестови за додатке.

         irc/

Unit тестови за IRC додатак.

doc/

Документација.

po/

Фајлови превода (gettext).

debian/

Debian паковање.

2.2. Извори

Језгро

WeeChat „језгро” се налази у следећим директоријумима:

 • src/core/: функције језгра (за манипулацију подацима)

 • src/gui/: функције у вези интерфејса (бафери, прозори, …​)

Путања/фајл Опис

core/

Функције језгра: тачка улаза, интерне структуре.

   core-arraylist.c

Листе низова.

   core-backtrace.c

Испис трага након краха.

   core-calc.c

Израчунавање резултата израза.

   core-command.c

WeeChat команде језгра.

   core-completion.c

Подразумевана довршавања.

   core-config-file.c

Управљање конфигурационим фајловима.

   core-config.c

Конфигурационе опције за WeeChat језгро (фајл weechat.conf).

   core-crypto.c

Криптографске функције.

   core-debug.c

Неке дибаг функције.

   core-dir.c

Функције директоријума/фајла.

   core-doc.c

Изградња фајлова за документацију.

   core-eval.c

Израчунавање израза са референцама на интерне променљиве.

   core-hashtable.c

Хеш табеле.

   core-hdata.c

Hdata (директни приступ подацима употребом хеш табела).

   core-hook.c

Куке.

   core-infolist.c

Инфолисте (листе са подацима објеката).

   core-input.c

Унос команди/текста.

   core-list.c

Сортиране листе.

   core-log.c

Упис у WeeChat лог фајл (weechat.log).

   core-network.c

Мрежне функције (повезивање са серверима/проксијима).

   core-proxy.c

Управљање проксијима.

   core-secure.c

Функције обезбеђених података.

   core-secure-buffer.c

Бафер обезбеђених података.

   core-secure-config.c

Опције обезбеђених података (фајл sec.conf).

   core-string.c

Функције над стринговима.

   core-sys.c

Системске функције.

   core-upgrade-file.c

Интерни систем ажурирања.

   core-upgrade.c

Ажурирање за WeeChat језгро (бафери, линије, историја, …​).

   core-url.c

URL трансфер (помоћу libcurl).

   core-utf8.c

UTF-8 функције.

   core-util.c

Неке друге функције.

   core-version.c

Функције за WeeChat верзију.

   weechat.c

Основне функције: опције командне линије, покретање.

   hook/

Функције кука.

      hook-command-run.c

Кука "command_run".

      hook-command.c

Кука "command".

      hook-completion.c

Кука "completion".

      hook-config.c

Кука "config".

      hook-connect.c

Кука "connect".

      hook-fd.c

Кука "fd".

      hook-focus.c

Кука "focus".

      hook-hdata.c

Кука "hdata".

      hook-hsignal.c

Кука "hsignal".

      hook-info-hashtable.c

Кука "info_hashtable".

      hook-info.c

Кука "info".

      hook-infolist.c

Кука "infolist".

      hook-line.c

Кука "line".

      hook-modifier.c

Кука "modifier".

      hook-print.c

Кука "print".

      hook-process.c

Кука "process".

      hook-signal.c

Кука "signal".

      hook-timer.c

Кука "timer".

      hook-url.c

Кука "url".

gui/

Функције за бафере, прозоре, …​ (користе их сви интерфејси).

   gui-bar-item.c

Ставке трака.

   gui-bar-window.c

Прозори трака.

   gui-bar.c

Траке.

   gui-buffer.c

Бафери.

   gui-chat.c

Функције разговора (призаз поруке, …​).

   gui-color.c

Функције боја.

   gui-completion.c

Довршавање у командној линији.

   gui-cursor.c

Курсорски режим (слободно померање курсора).

   gui-filter.c

Филтери.

   gui-focus.c

Функције у вези фокуса (за курсорски режими миша).

   gui-history.c

Команде/текст сачуван у баферима.

   gui-hotlist.c

Управљање врућом листом (листа бафера у којима има активности).

   gui-input.c

Функције уноса (трака уноса).

   gui-key.c

Функције тастатуре.

   gui-layout.c

Распоред.

   gui-line.c

Линије у баферу.

   gui-mouse.c

Миш.

   gui-nick.c

Функције надимака.

   gui-nicklist.c

Листа надимака у баферима.

   gui-window.c

Прозори.

   curses/

Curses интерфејс.

      gui-curses-bar-window.c

Приказ у прозорима трака.

      gui-curses-chat.c

Приказ у простору разговора (поруке).

      gui-curses-color.c

Функције боја.

      gui-curses-key.c

Функције тастатуре (подраз. тастери, читање уноса).

      gui-curses-main.c

WeeChat главна петља (чекање на догађаје тастатуре/мреже).

      gui-curses-mouse.c

Миш.

      gui-curses-term.c

Функције у вези терминала.

      gui-curses-window.c

Прозори.

      headless/

Режим без интерфејса.

         main.c

Тачка улаза за режим без интерфејса.

         ncurses-fake.c

Лажна ncurses библиотека.

      normal/

Curses интерфејс.

         main.c

Тачка улаза за Curses интерфејс.

Додаци

Путања/фајл Опис

plugins/

Корен додатака.

   plugin.c

Управљање додацима (учитавање/уклањање динамичких C библиотека).

   plugin-api.c

Додатне функције за API додатака (омотач око WeeChat функција језгра).

   plugin-api-info.c

Додатне info/infolist функције за API додатака.

   plugin-config.c

Опције конфигурације додатака (фајл plugins.conf).

   plugin-script.c

Опште функције које користе скрипт додаци.

   plugin-script-api.c

Скрипт API функције: омотачи око неких функција API додатака.

   plugin-script-config.c

Опције конфигурације скрипт додатака (фајлови python.conf, perl.conf, …​).

   weechat-plugin.h

Заглавље које треба да се дистрибуира уз WeeChat додатке, како би могли да се компајлирају.

   alias/

Alias додатак.

      alias.c

Главне алијас функције.

      alias-command.c

Алијас команде.

      alias-completion.c

Алијас довршавање.

      alias-config.c

Алијас опције конфигурације (фајл alias.conf).

      alias-info.c

Алијас info/infolists/hdata.

   spell/

Додатак за проверу правописа.

      spell.c

Главне функције провере правописа.

      spell-bar-item.c

Провера правописа ставке траке.

      spell-command.c

Провера правописа команде.

      spell-completion.c

Провера правописа довршавања.

      spell-config.c

Провера правописа опције конфиг (фајл spell.conf).

      spell-info.c

Провера правописа info/infolists/hdata.

      spell-speller.c

Управљање библиотекама за проверу правописа.

   buflist/

Buflist додатак.

      buflist.c

Главне buflist функције.

      buflist-bar-item.c

Buflist ставке траке.

      buflist-command.c

Buflist команде.

      buflist-completion.c

Buflist довршавања.

      buflist-config.c

Buflist опције конфиг (фајл buflist.conf).

      buflist-info.c

Buflist info/infolists/hdata.

      buflist-mouse.c

Buflist акције мишем.

   charset/

Charset додатак.

      charset.c

Charset функције.

   exec/

Exec додатак.

      exec.c

Главне exec функције.

      exec-buffer.c

Exec бафер.

      exec-command.c

Exec команде.

      exec-completion.c

Exec довршавања.

      exec-config.c

Exec опције конфиг (фајл exec.conf).

   fifo/

Fifo додатак.

      fifo.c

Главне fifo функције.

      fifo-command.c

Fifo команде.

      fifo-config.c

Fifo опције конфиг (фајл fifo.conf).

      fifo-info.c

Fifo info/infolists/hdata.

   fset/

Fset додатак.

      fset.c

Главне fset функције.

      fset-bar-item.c

Fset ставке траке.

      fset-buffer.c

Fset бафер.

      fset-command.c

Fset команде.

      fset-completion.c

Fset довршавања.

      fset-config.c

Fset опције конфиг (фајл fset.conf).

      fset-info.c

Fset info/infolists/hdata.

      fset-mouse.c

Fset акције мишем.

      fset-option.c

Fset управљање опцијама.

   guile/

Guile (scheme) додатак.

      weechat-guile.c

Главне guile функције (учитавање/уклањање скрипти, извршавање guile кода).

      weechat-guile-api.c

API функције guile скриптовања.

   irc/

IRC (Internet Relay Chat) додатак.

      irc.c

Основне IRC функције.

      irc-bar-item.c

IRC ставке траке.

      irc-batch.c

IRC пакетни догађаји.

      irc-buffer.c

IRC бафери.

      irc-channel.c

IRC канали.

      irc-color.c

IRC боје.

      irc-command.c

IRC команде.

      irc-completion.c

IRC довршавања.

      irc-config.c

IRC опције конфиг (фајл irc.conf).

      irc-ctcp.c

IRC CTCP.

      irc-debug.c

IRC дибаг функције.

      irc-ignore.c

IRC Ignore.

      irc-info.c

IRC info/infolists/hdata.

      irc-input.c

Унос команди/текста.

      irc-join.c

Функције за листе канала којима се приступа.

      irc-list.c

Бафер за одговор на /list команду.

      irc-message.c

Функције за манипулисање IRC порукама.

      irc-mode.c

Функције у вези режима канала/надимка.

      irc-modelist.c

Листе режима IRC канала (+b, +e, +I, …​).

      irc-msgbuffer.c

Циљни бафер за IRC поруке.

      irc-nick.c

IRC надимци.

      irc-notify.c

IRC листе за обавештавање.

      irc-protocol.c

IRC протокол (RFCs 1459/2810/2811/2812/2813/7194).

      irc-raw.c

IRC сирови бафер.

      irc-redirect.c

Преусмеравање излаза IRC команде.

      irc-sasl.c

SASL аутентификација са IRC сервером.

      irc-server.c

У/И комуникација са IRC сервером.

      irc-tag.c

Функције за манипулацију ознакама IRC порука.

      irc-typing.c

Статус куцања.

      irc-upgrade.c

Чување/обнављање IRC података када се ажурира програм WeeChat.

   javascript/

JavaScript додатак.

      weechat-js.cpp

Главне JavaScript функције (учитавање/уклањање скрипти, извршавање JavaScript кода).

      weechat-js-api.cpp

API функције JavaScript скриптовања.

      weechat-js-v8.cpp

JavaScript v8 функције.

   logger/

Logger додатак.

      logger.c

Главне logger функције.

      logger-backlog.c

Logger backlog функције.

      logger-buffer.c

Logger управљање листом бафера.

      logger-command.c

Logger команде.

      logger-config.c

Logger опције конфиг (фајл logger.conf).

      logger-info.c

Logger info/infolists/hdata.

      logger-tail.c

Функције за враћање последњих линија фајла.

   lua/

Lua додатак.

      weechat-lua.c

Главне lua функције (учитавање/уклањање скрипти, извршавање lua кода).

      weechat-lua-api.c

API функције Lua скриптовања.

   perl/

Perl додатак.

      weechat-perl.c

Главне perl функције (учитавање/уклањање скрипти, извршавање perl кода).

      weechat-perl-api.c

API функције Perl скриптовања.

   php/

PHP додатак.

      weechat-php.c

Главне PHP функције (учитавање/уклањање скрипти, извршавање PHP кода).

      weechat-php-api.c

API функције PHP скриптовања.

   python/

Python додатак.

      weechat-python.c

Главне python функције (учитавање/уклањање скрипти,извршавање python кода).

      weechat-python-api.c

API функције Python скриптовања.

   relay/

Релеј додатак (IRC прокси и релеј за удаљене интерфејсе).

      relay.c

Главне релеј функције.

      relay-auth.c

Аутентификација клијената.

      relay-buffer.c

Релеј бафер.

      relay-client.c

Клијенти релеја.

      relay-command.c

Релеј команде.

      relay-completion.c

Релеј довршавања.

      relay-config.c

Релеј опције конфиг (фајл relay.conf).

      relay-http.c

HTTP функције.

      relay-info.c

Релеј info/infolists/hdata.

      relay-network.c

Мрежне функције за релеј.

      relay-raw.c

Релеј сирови бафер.

      relay-remote.c

Релеј удаљених.

      relay-server.c

Релеј сервер.

      relay-upgrade.c

Чување/обнављање података релеја када се ажурира WeeChat.

      relay-websocket.c

WebSocket сервер функције (RFC 6455).

      api/

Релеј за удаљене интерфејсе (користећи HTTP REST API).

         relay-api.c

Главне API функције за HTTP REST API.

         relay-api-msg.c

Слање JSON порука клијентима.

         relay-api-protocol.c

HTTP REST API протокол.

         remote/

Функције прослеђивања удаљених, специфичне за API.

            relay-remote-event.c

Обрада догађаја који се приме од релеја удаљених.

            relay-remote-network.c

Мрежне функције за релеј удаљених.

      irc/

IRC прокси.

         relay-irc.c

Главне IRC прокси функције.

      weechat/

Релеј за удаљене интерфејсе (користећи „weechat” бинарни протокол).

         relay-weechat.c

Релеј за удаљене интерфејсе (главне функције).

         relay-weechat-msg.c

Слање бинарних порука клијентима.

         relay-weechat-nicklist.c

Функције листе надимака.

         relay-weechat-protocol.c

Читање команди од клијената.

   ruby/

Ruby додатак.

      weechat-ruby.c

Главне ruby функције (учитавање/уклањање скрипти, извршавање ruby кода).

      weechat-ruby-api.c

API функције Ruby скриптовања.

   script/

Управљач скриптама.

      script.c

Главне функције за управљача скриптама.

      script-action.c

Акције над скриптама (учитавање/уклањање, инсталација/деинсталација, …​).

      script-buffer.c

Бафер за управљача скриптама.

      script-command.c

Команде за управљача скриптама.

      script-completion.c

Довршавања за управљача скриптама.

      script-config.c

Опције конфигурације за управљача скриптама (фајл script.conf).

      script-info.c

Управљач скриптама info/infolists/hdata.

      script-mouse.c

Скрипт акције мишем.

      script-repo.c

Преузимање и читање фајла репозиторијума.

   tcl/

Tcl додатак.

      weechat-tcl.c

Главне tcl функције (учитавање/уклањање скрипти, извршавање tcl кода).

      weechat-tcl-api.c

API функције Tcl скриптовања.

   trigger/

Окидач додатак.

      trigger.c

Главне функције окидача.

      trigger-buffer.c

Окидач бафер.

      trigger-callback.c

Окидач функције повратног позива.

      trigger-command.c

Окидач команде.

      trigger-completion.c

Окидач довршавања.

      trigger-config.c

Окидач опције конфиг (фајл trigger.conf).

   typing/

Typing додатак.

      typing.c

Главне typing функције.

      typing-bar-item.c

Typing ставке траке.

      typing-config.c

Typing конфигурационе опције (фајл typing.conf).

      typing-status.c

Статус куцања порука на баферима.

   xfer/

Xfer додатак (IRC DCC фајл/разговор).

      xfer.c

Главне xfer функције.

      xfer-buffer.c

Xfer бафер.

      xfer-chat.c

DCC разговор.

      xfer-command.c

Xfer команде.

      xfer-completion.c

Xfer довршавања.

      xfer-config.c

Xfer опције конфиг (фајлxfer.conf).

      xfer-dcc.c

DCC пренос фајла.

      xfer-file.c

Фајл функције за xfer.

      xfer-info.c

Xfer info/infolists/hdata.

      xfer-network.c

Мрежне функције за xfer.

      xfer-upgrade.c

Чување/обнављање xfer података када се програм WeeChat ажурира.

Тестови

Путања/фајл Опис

tests/

Корен тестова.

   tests.cpp

Програм који се користи за извршавање свих тестова.

   tests-record.cpp

Бележење и претрага у приказаним порукама.

   scripts/

Корен тестова за API скриптовања.

      test-scripts.cpp

Програм који се користи за извршавање тестова API скриптовања.

      python/

Python скрипте које генеришу и покрећу тестове API скриптовања.

         testapigen.py

Python скрипта која генерише скрипте на свим језицима за тестирање API скриптовања.

         testapi.py

Python скрипта са тестовима API скриптовања, користи је скрипта testapigen.py.

         unparse.py

Конверзија Python кода у остале језике, користи је скрипта testapigen.py.

   unit/

Корен unit тестова.

      test-plugins.cpp

Тестови: plugins.

      test-plugin-api-info.cpp

Тестови: инфо функције API додатака.

      test-plugin-config.cpp

Тестови: функције конфигурације додатка.

      core/

Корен unit тестова језгра.

         test-core-arraylist.cpp

Тестови: arraylists.

         test-core-calc.cpp

Тестови: калкулација израза.

         test-core-command.cpp

Тестови: команде.

         test-core-config-file.cpp

Тестови: конфигурациони фајлови.

         test-core-crypto.cpp

Тестови: криптографске функције.

         test-core-dir.cpp

Тестови: функције директоријума/фајла.

         test-core-eval.cpp

Тестови: израчунавање израза.

         test-core-hashtble.cpp

Тестови: hashtables.

         test-core-hdata.cpp

Тестови: hdata.

         test-core-hook.cpp

Тестови: куке.

         test-core-infolist.cpp

Тестови: infolists.

         test-core-list.cpp

Тестови: листе.

         test-core-network.cpp

Тестови: мрежне функције.

         test-core-secure.cpp

Тестови: обезбеђени подаци.

         test-core-signal.cpp

Тестови: сигнали.

         test-core-string.cpp

Тестови: стрингови.

         test-core-url.cpp

Тестови: URL адресе.

         test-core-utf8.cpp

Тестови: UTF-8.

         test-core-util.cpp

Тестови: помоћне функције.

         test-core-sys.cpp

Тестови: системске функције.

         hook/

Корен unit тестова за куке.

            test-hook-command.cpp

Тестови: куке „command”.

            test-hook-command-run.cpp

Тестови: куке „command_run”.

            test-hook-completion.cpp

Тестови: куке „completion”.

            test-hook-config.cpp

Тестови: куке „config”.

            test-hook-connect.cpp

Тестови: куке „connect”.

            test-hook-fd.cpp

Тестови: куке „fd”.

            test-hook-focus.cpp

Тестови: куке „focus”.

            test-hook-hdata.cpp

Тестови: куке „hdata”.

            test-hook-hsignal.cpp

Тестови: куке „hsignal”.

            test-hook-info-hashtable.cpp

Тестови: куке „info_hashtable”.

            test-hook-info.cpp

Тестови: куке „info”.

            test-hook-infolist.cpp

Тестови: куке „infolist”.

            test-hook-line.cpp

Тестови: куке „line”.

            test-hook-modifier.cpp

Тестови: куке „modifier”.

            test-hook-print.cpp

Тестови: куке „print”.

            test-hook-process.cpp

Тестови: куке „process”.

            test-hook-signal.cpp

Тестови: куке „signal”.

            test-hook-timer.cpp

Тестови: куке „timer”.

            test-hook-url.cpp

Тестови: куке „url”.

      gui/

Корен unit тестова интерфејса.

         test-gui-bar-window.cpp

Тестови: функције прозора траке.

         test-gui-buffer.cpp

Тестови: бафер функције.

         test-gui-chat.cpp

Тестови: чет функције.

         test-gui-color.cpp

Тестови: боје.

         test-gui-filter.cpp

Тестови: филтери.

         test-gui-hotlist.cpp

Тестови: функције врућих листи.

         test-gui-input.cpp

Тестови: улазне функције.

         test-gui-key.cpp

Тестови: тастери.

         test-gui-line.cpp

Тестови: линије.

         test-gui-nick.cpp

Тестови: надимци.

         test-gui-nicklist.cpp

Тестови: функције листе надимака.

         curses/

Корен unit тестова за Curses интерфејс.

            test-gui-curses-mouse.cpp

Тестови: миш (Curses интерфејс).

      plugins/

Корен unit тестова додатака.

         irc/

Корен unit тестова IRC додатка.

            test-irc-batch.cpp

Тестови: IRC пакетни догађаји.

            test-irc-buffer.cpp

Тестови: IRC бафери.

            test-irc-channel.cpp

Тестови: IRC канали.

            test-irc-color.cpp

Тестови: IRC боје.

            test-irc-command.cpp

Tests: IRC commands.

            test-irc-config.cpp

Тестови: IRC конфигурација.

            test-irc-ctcp.cpp

Тестови: IRC CTCP.

            test-irc-ignore.cpp

Тестови: IRC игнорисања.

            test-irc-info.cpp

Тестови: IRC информације.

            test-irc-join.cpp

Тестови: IRC функције приступања.

            test-irc-list.cpp

Тестови: IRC бафер за одговор на /list команду.

            test-irc-message.cpp

Тестови: IRC поруке.

            test-irc-mode.cpp

Тестови: IRC режими.

            test-irc-nick.cpp

Тестови: IRC надимци.

            test-irc-protocol.cpp

Тестови: IRC протокол.

            test-irc-sasl.cpp

Тестови: SASL аутентификација са IRC протоколом.

            test-irc-server.cpp

Тестови: IRC сервер.

            test-irc-tag.cpp

Тестови: IRC ознаке порука.

         logger/

Корен unit тестова за logger додатак.

            test-logger.cpp

Тестови: logger.

            test-logger-backlog.cpp

Тестови: logger заостатак.

            test-logger-tail.cpp

Тестови: logger tail функције.

         trigger/

Корен unit тестова за окидач додатак.

            test-trigger.cpp

Тестови: окидачи.

            test-trigger-config.cpp

Тестови: конфигурација окидача.

         typing/

Корен unit тестова за typing додатак.

            test-typing.cpp

Тестови: typing.

            test-typing-status.cpp

Тестови: typing статус.

         relay/

Корен unit тестова за Релеј додатак.

            test-relay-auth.cpp

Тестови: аутентификација клијената.

            test-relay-http.cpp

Тестови: HTTP функције за Релеј додатак.

            test-relay-raw.cpp

Tests: raw messages functions for Relay plugin.

            test-relay-remote.cpp

Тестови: удаљене функције за Релеј додатак.

            test-relay-websocket.cpp

Тестови: websocket функције за Релеј додатак.

            api/

Корен unit тестова за Релеј „api” протокол.

               test-relay-api.cpp

Тестови: Релеј „api” протокол: опште функције.

               test-relay-api-msg.cpp

Тестови: Релеј „api” протокол: поруке.

               test-relay-api-protocol.cpp

Тестови: Релеј „api” протокол: протокол.

            irc/

Корен unit тестова за Релеј „irc” протокол.

               test-relay-irc.cpp

Тестови: Релеј „irc” протокол.

         xfer/

Корен unit тестова за Xfer додатак.

            test-xfer-file.cpp

Тестови: фајл функције.

            test-xfer-network.cpp

Тестови: мрежне функције.

2.3. Документација / преводи

Фајлови документације:

Путања/фајл Опис

doc/

Документација.

   docinfo.html

Asciidoctor стил.

   XX/

Документација за језик XX (језици: en, fr, de, it, …​).

      weechat.1.XX.adoc

Man страница(man weechat).

      weechat_dev.XX.adoc

Водич за програмере  (овај документ).

      weechat_faq.XX.adoc

ЧПП .

      weechat_plugin_api.XX.adoc

Референца за API додатака .

      weechat_quickstart.XX.adoc

Водич за брзи почетак .

      weechat_relay_protocol.XX.adoc

Релеј протокол  (за удаљене интерфејсе).

      weechat_scripting.XX.adoc

Водич за скриптовање .

      weechat_user.XX.adoc

Корисничко упутство .

      includes/

Фајлови укључени у документацију.

         cmdline_options.XX.adoc

Опције командне линије (фајл се укључује у man странице и корисничко упутство).

         man.XX.adoc

Део man страница: опције додатака, фајлови и ауторска права.

Преводи програма WeeChat и додатака се раде помоћу програма gettext, фајлови се налазе у po/ директоријуму:

Путања/фајл Опис

po/

Фајлови превода (gettext).

   XX.po

Преводи за језик XX (fr, de, it, …​), базни језик је енглески.

   weechat.pot

Шаблон за преводе (аутоматски изграђен).

3. Правила за писање кода

3.1. Општа правила

 • Ваши коментари, имена променљивих, …​ у изворном коду морају бити написани само на енглеском језику (није дозвољена употреба ниједног другог језика).

 • Употребите заглавље ауторских права у сваком новом изворном фајлу са:

  • кратким описом фајла (једна линија)

  • датумом,

  • именом,

  • имејл адресом,

  • лиценцом.

Пример у језику C:

/*
 * weechat.c - core functions for WeeChat
 *
 * Copyright (C) 2024 Your Name <your@email.com>
 *
 * This file is part of WeeChat, the extensible chat client.
 *
 * WeeChat is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * WeeChat is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with WeeChat. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
 */

3.2. C стил

Када пишете C кôд, морате да се придржавате неких основних правила:

 • За увлачење користите 4 размака (без табулатора).

 • Покушајте да не прекорачите 80 карактера по линији, осим ако је то неопходно за читљивост.

 • Користите коментаре /* коментар */ (а не коментаре у C99 стилу као што је // коментар).

 • Испред сваке функције додајте коментар који објашњава шта она ради (увек користите вишелинијски коментар, чак и ако је опис кратак).

Пример:

/*
 * Checks if a string with boolean value is valid.
 *
 * Returns:
 *  1: boolean value is valid
 *  0: boolean value is NOT valid
 */

int
foo ()
{
  int i;

  /* one line comment */
  i = 1;

  /*
   * multi-line comment: this is a very long description about next block
   * of code
   */
  i = 2;
  printf ("%d\n", i);
}
 • Користите експлицитна имена променљивих, на пример „nicks_count” уместо „n” или „nc”. Изузетак: у for петљама су променљиве као што су „i” или „n” ОК.

 • Након декларације, у телу функције иницијализујте локалне променљиве, пример:

void
foo ()
{
  int nick_count, buffer_count;

  nick_count = 0;
  buffer_count = 1;
  /* ... */
}
 • Употребите заграде да експлицитно покажете како се израз израчунава, чак и када нису неопходне, на пример: write x + (y * z) уместо x + y * z.

 • Постављајте витичасте заграде { } саме у линије, и увуците их за број размака који се користио у линији изнад отворене витичасте заграде (if у примеру):

if (nicks_count == 1)
{
  /* нешто */
}
 • За раздвајање више различитих блокова унутар функција, употребите празне линије, а ако је могуће, додајте и коментар за сваку. Овако:

/*
 * Sends a message from out queue.
 */

void
irc_server_outqueue_send (struct t_irc_server *server)
{
  /* ... */

  /* send signal with command that will be sent to server */
  irc_server_send_signal (server, "irc_out",
              server->outqueue[priority]->command,
              server->outqueue[priority]->message_after_mod,
              NULL);
  tags_to_send = irc_server_get_tags_to_send (server->outqueue[priority]->tags);
  irc_server_send_signal (server, "irc_outtags",
              server->outqueue[priority]->command,
              server->outqueue[priority]->message_after_mod,
              (tags_to_send) ? tags_to_send : "");
  if (tags_to_send)
    free (tags_to_send);

  /* send command */
  irc_server_send (server, server->outqueue[priority]->message_after_mod,
           strlen (server->outqueue[priority]->message_after_mod));
  server->last_user_message = time_now;

  /* start redirection if redirect is set */
  if (server->outqueue[priority]->redirect)
  {
    irc_redirect_init_command (server->outqueue[priority]->redirect,
                  server->outqueue[priority]->message_after_mod);
  }

  /* ... */
}
 • Увлачите if услове у употребљавајте заграде око услова са оператором (није потребно само за једну логичку вредност). Овако:

if (нешто)
{
  /* нешто */
}
else
{
  /* нешто друго */
}

if (my_boolean1 && my_boolean2 && (i == 10)
  && ((buffer1 != buffer2) || (window1 != window2)))
{
  /* нешто */
}
else
{
  /* нешто друго */
}
 • Увлачите switch наредбе на следећи начин:

switch (string[0])
{
  case 'A': /* first case */
    foo ("abc", "def");
    break;
  case 'B': /* second case */
    bar (1, 2, 3);
    break;
  default: /* other cases */
    baz ();
    break;
}
 • Користите typedef за прототипе функција, али не и за структуре:

typedef int (t_hook_callback_fd)(void *data, int fd);

struct t_hook_fd
{
  t_hook_callback_fd *callback;   /* fd callback            */
  int fd;              /* socket or file descriptor     */
  int flags;             /* fd flags (read,write,..)     */
  int error;             /* contains errno if error occurred */
                    /* with fd              */
};

/* ... */

struct t_hook_fd *new_hook_fd;

new_hook_fd = malloc (sizeof (*new_hook_fd));
 • Ако користите Emacs као текст едитор, за исправно увлачење можете у свом ~/.emacs.el употребити Lisp кôд који следи:

(add-hook 'c-mode-common-hook
     '(lambda ()
       (c-toggle-hungry-state t)
       (c-set-style "k&r")
       (setq c-basic-offset 4)
       (c-tab-always-indent t)
       (c-set-offset 'case-label '+)))

3.3. Python стил

Погледајте PEP 8 .

4. Интерне ствари језгра

4.1. Конвенција именовања

Фајлови

Имена фајлова се састоје од слова и цртица, у формату: xxx-yyyyy.[ch], где је xxx директоријум/компонента (може бити и скраћеница), а yyyyy је име за фајл.

Главни фајл директоријума може имати исто име као и директоријум, на пример irc.c у irc додатку.

Примери:

Директоријум Фајлови

src/core/

weechat.c, core-backtrace.c, core-command.c, …​

src/gui/

gui-bar.c, gui-bar-item.c, gui-bar-window.c, …​

src/gui/curses/

gui-curses-bar.c, gui-curses-bar-window.c, gui-curses-chat.c, …​

src/plugins/

plugin.c, plugin-api.c, plugin-api-info.c, plugin-config.c, plugin-script.c, …​

src/plugins/irc/

irc.c, irc-bar-item.c, irc-buffer.c, …​

src/plugins/python/

weechat-python.c, weechat-python-api.c, …​

Заглавља C фајлова имају сито име као и фајл, на пример core-command.h за фајл core-command.c.

Структуре

Структуре имају име t_X_Y или t_X_Y_Z:

 • X: директоријум/компонента (може бити и скраћеница)

 • Y: крај имена фајла

 • Z: име за структуру (није обавезно)

Пример: IRC надимак (из src/plugins/irc/irc-nick.h):

struct t_irc_nick
{
  char *name;           /* nickname               */
  char *host;           /* full hostname             */
  char *prefixes;         /* string with prefixes enabled for nick */
  char prefix[2];         /* current prefix (higher prefix set in */
                  /* prefixes)               */
  int away;            /* 1 if nick is away           */
  char *color;          /* color for nickname in chat window   */
  struct t_irc_nick *prev_nick;  /* link to previous nick on channel   */
  struct t_irc_nick *next_nick;  /* link to next nick on channel     */
};

Променљиве

Глобалне променљиве (ван функција) имају име X_Y_Z:

 • X: директоријум/компонента (може бити и скраћеница)

 • Y: крај имена фајла

 • Z: име за променљиву

Изузетак су променљиве за „последњи” чвор листе, име је last_X (где је X име променљиве, користећи облик једнине).

Пример: прозори (from src/gui/gui-window.c):

struct t_gui_window *gui_windows = NULL;    /* first window       */
struct t_gui_window *last_gui_window = NULL;  /* last window       */
struct t_gui_window *gui_current_window = NULL; /* current window      */

За локалне променљиве (у функцијама) нема конвенције давања имена. Једина препорука је да име буде експлицитно (не сувише кратко).
Ипак, показивачи на структуре се често именују са ptr_xxxx, на пример показивач на структуру struct t_gui_buffer * ће бити: *ptr_buffer.

Функције

Конвенција именовања функција је иста као за променљиве.

Пример: креирање новог прозора (из src/gui/gui-window.c):

/*
 * Creates a new window.
 *
 * Returns pointer to new window, NULL if error.
 */

struct t_gui_window *
gui_window_new (struct t_gui_window *parent_window, struct t_gui_buffer *buffer,
        int x, int y, int width, int height,
        int width_pct, int height_pct)
{
  /* ... */

  return new_window;
}

4.2. Једна нит извршавања

Програм WeeChat се извршава у једној нити. То значи да би сваки део кода требало да се извршава веома брзо и да су позиви функција као што је sleep стриктно забрањени (то је тачно за WeeChat језгро, али и за C додатке и скрипте).

Ако из неког разлога морате да одспавате накратко, употребите hook_timer са функцијом повратног позива.

4.3. Двоструко уланчане листе

Већина листи у програму WeeChat су двоструко уланчане листе: сваки чвор има показивач на претходни и на следећи чвор.

Пример: листа бафера (из src/gui/gui-buffer.h):

struct t_gui_buffer
{
  /* data */

  /* ... */

  struct t_gui_buffer *prev_buffer; /* link to previous buffer      */
  struct t_gui_buffer *next_buffer; /* link to next buffer        */
};

Затим, сва показивача листе, на чело и на реп листе:

struct t_gui_buffer *gui_buffers = NULL;      /* first buffer     */
struct t_gui_buffer *last_gui_buffer = NULL;    /* last buffer      */

4.4. Кодови боја у стринговима

Програм WeeChat користи сопствене кодове боја у стринговима за приказ атрибута (подебљано, подвучено, …​) и боја на екрану.

Испред свих атрибута/боја се налази карактер у стрингу који може бити:

 • 0x19: кôд боје (иза кога следи кôд (или више њих) боје))

 • 0x1A: постављање атрибута (након којег следи један карактер сировог атрибута)

 • 0x1B: уклањање атрибута (након којег следи један карактер сировог атрибута)

 • 0x1C: ресет (нема ништа иза)

Могуће су следеће боје:

 • стандардна боја: необавезни атрибути + двоцифрени број

 • проширена боја: @ + необавезни атрибути + петоцифрени број

У следећој табели се подразумева следеће:

 • СТД: стандардна боја (2 цифре)

 • (ATTR)СТД: стандардна боја са необавезним атрибутима (атрибути + 2 цифре)

 • ПРО: проширена боја (@ + 5 цифара)

 • (ATTR)ПРО: проширена боја са необавезним атрибутима (@ + атрибути + 5 цифара)

 • (ATTR): један или више карактера атрибута:

  • %: трептање

  • .: „dim” (затамњено)

  • *: подебљано

  • !: обрнуто

  • /: курзив

  • _: подвучено

  • |: задржавају се постојећи атрибути

 • (a): један сирови карактер атрибута:

  • 0x01: подебљано

  • 0x02: обрнуто

  • 0x03: курзив

  • 0x04: подвучено

  • 0x05: трептање

  • 0x06: „dim” (затамњено)

У следећој табели су сажете све комбинације:

Кôд Пример Површине Опис

19 + СТД

19 01

чет + траке

Постављање атрибута и боје опцијама, погледајте табелу испод.

19 + ПРО

19 @00001

chat

Постављање боје са ncurses паром (користи се само у /color баферу).

19 + F + (ATTR)СТД

19 F*05

чет + траке

Постављање предњег плана (WeeChat боја).

19 + F + (ATTR)ПРО

19 F@00214

чет + траке

Постављање предњег плана (проширена боја).

19 + B + СТД

19 B05

чет + траке

Постављање предњег плана (WeeChat боја).

19 + B + ПРО

19 B@00124

чет + траке

Постављање предњег плана (проширена боја).

19 + * + (ATTR)СТД

19 *05

чет + траке

Постављање предњег плана (WeeChat боја).

19 + * + (ATTR)ПРО

19 *@00214

чет + траке

Постављање предњег плана (проширена боја).

19 + * + (ATTR)СТД + , + СТД (1)

19 *08,05

чет + траке

Постављање предњег плана/позадине (WeeChat боје).

19 + * + (ATTR)СТД + , + ПРО (1)

19 *01,@00214

чет + траке

Постављање предњег плана (WeeChat боје) у позадине (проширена боја).

19 + * + (ATTR)ПРО + , + СТД (1)

19 *@00214,05

чет + траке

Постављање предњег плана (extended color) и позадине (WeeChat color).

19 + * + (ATTR)ПРО + , + ПРО (1)

19 *@00214,@00017

чет + траке

Постављање предњег плана/позадине (проширене боје).

19 + * + (ATTR)СТД + ~ + СТД

19 *08~05

чет + траке

Постављање предњег плана/позадине (WeeChat боје).

19 + * + (ATTR)СТД + ~ + ПРО

19 *01~@00214

чет + траке

Постављање предњег плана (WeeChat color) и позадине (проширена боја).

19 + * + (ATTR)ПРО + ~ + СТД

19 *@00214~05

чет + траке

Постављање предњег плана (проширена боја) и позадине (WeeChat color).

19 + * + (ATTR)ПРО + ~ + ПРО

19 *@00214~@00017

чет + траке

Постављање предњег плана/позадине (проширене боје).

19 + b + F

19 bF

траке

Постављање боје предњег плана траке.

19 + b + D

19 bD

траке

Постављање боје граничника траке.

19 + b + B

19 bB

траке

Постављање боје позадине траке.

19 + b + _

19 b_

трака уноса

Почетак уноса карактера (користи се само у ставки „input_text”).

19 + b + -

19 b-

трака уноса

Почетак уноса скривеног карактера (користи се само у ставки „input_text”).

19 + b + #

19 b#

трака уноса

Померање курсор карактера (користи се само у ставки „input_text”).

19 + b + i

19 bi

траке

Почетак ставке.

19 + b + l (мало L)

19 bl

траке

Почетак линије ставке.

19 + E

19 E

чет + траке

Наглашавање текста (WeeChat ≥ 0.4.2).

19 + 1C

19 1C

чет + траке

Ресет боје (уз задржавање атрибута).

1A + (a)

1A 01

чет + траке

Постављање атрибута.

1B + (a)

1B 01

чет + траке

Уклањање атрибута.

1C

1C

чет + траке

Ресет атрибута и боје.

(1) Као граничник се користила запета све до верзије WeeChat 2.5.
У верзијама WeeChat ≥ 2.6, користи се тилда за раздвајање боје предњег плана од боје позадине. Ако развијате WeeChat релеј клијент и желите да буде компатибилан са свим WeeChat верзијама, требало би да подржава оба граничника (на пример, корисник са WeeChat ≤ 2.5 изврши /upgrade на верзију ≥ 2.6, па би у баферима оба граничника могла да се користе у исто време).

Кодови боја употребом опција (погледајте t_gui_color_enum, у фајлу src/gui/gui-color.h):

Кôд Опција

00

weechat.color.separator

01

weechat.color.chat

02

weechat.color.chat_time

03

weechat.color.chat_time_delimiters

04

weechat.color.chat_prefix_error

05

weechat.color.chat_prefix_network

06

weechat.color.chat_prefix_action

07

weechat.color.chat_prefix_join

08

weechat.color.chat_prefix_quit

09

weechat.color.chat_prefix_more

10

weechat.color.chat_prefix_suffix

11

weechat.color.chat_buffer

12

weechat.color.chat_server

13

weechat.color.chat_channel

14

weechat.color.chat_nick

15

weechat.color.chat_nick_self

16

weechat.color.chat_nick_other

17

(од WeeChat верзије 0.3.4 се више не користи)

18

(од WeeChat верзије 0.3.4 се више не користи)

19

(од WeeChat верзије 0.3.4 се више не користи)

20

(од WeeChat верзије 0.3.4 се више не користи)

21

(од WeeChat верзије 0.3.4 се више не користи)

22

(од WeeChat верзије 0.3.4 се више не користи)

23

(од WeeChat верзије 0.3.4 се више не користи)

24

(од WeeChat верзије 0.3.4 се више не користи)

25

(од WeeChat верзије 0.3.4 се више не користи)

26

(од WeeChat верзије 0.3.4 се више не користи)

27

weechat.color.chat_host

28

weechat.color.chat_delimiters

29

weechat.color.chat_highlight

30

weechat.color.chat_read_marker

31

weechat.color.chat_text_found

32

weechat.color.chat_value

33

weechat.color.chat_prefix_buffer

34

weechat.color.chat_tags (WeeChat ≥ 0.3.6)

35

weechat.color.chat_inactive_window (WeeChat ≥ 0.3.6)

36

weechat.color.chat_inactive_buffer (WeeChat ≥ 0.3.6)

37

weechat.color.chat_prefix_buffer_inactive_buffer (WeeChat ≥ 0.3.6)

38

weechat.color.chat_nick_offline (WeeChat ≥ 0.3.9)

39

weechat.color.chat_nick_offline_highlight (WeeChat ≥ 0.3.9)

40

weechat.color.chat_nick_prefix (WeeChat ≥ 0.4.1)

41

weechat.color.chat_nick_suffix (WeeChat ≥ 0.4.1)

42

weechat.color.emphasized (WeeChat ≥ 0.4.2)

43

weechat.color.chat_day_change (WeeChat ≥ 0.4.2)

44

weechat.color.chat_value_null (WeeChat ≥ 1.4)

45

weechat.color.chat_status_disabled (WeeChat ≥ 4.0.0)

46

weechat.color.chat_status_enabled (WeeChat ≥ 4.0.0)

Ово су WeeChat боје:

Кôд Боја

00

Подразумевана (боја предњег плана/позадине у терминалу)

01

Црна

02

Тамносива

03

Тамноцрвена

04

Светлоцрвена

05

Тамнозелена

06

Светлозелена

07

Браон

08

Жута

09

Тамноплава

10

Светлоплава

11

Тамномагента

12

Светломагента

13

Тамнотиркизна

14

Светлотиркизна

15

Сива

16

Бела

Примери кодова боја:

Кôд Опис

19 01

Боја опције "01" (текст разговора)

19 *08,03

Жута на црвеном

19 *@00214

Наранџаста (проширена боја 214)

19 *@*_00214,@00017

Подебљана подвучена наранџаста (214) на тамноплавој (17)

1A _

Поставља подвлачење

1B _

Уклања подвлачење

1C

Ресетује атрибуте и боје

5. Интерне ствари додатака

Фајл src/plugins/weechat-plugin.h дефинише и извози све функције које су доступне у API.

За чување информација о додатку се користи структура под именом t_weechat_plugin (име фајла, име, аутор, опис, …​) и све API функције, као показивачи на WeeChat функције.

Дефинисани су и неки макрои за позивање ових функција.

На пример, функција hook_timer је дефинисана у структури t_weechat_plugin на следећи начин:

struct t_hook *(*hook_timer) (struct t_weechat_plugin *plugin,
               long interval,
               int align_second,
               int max_calls,
               int (*callback)(void *data,
                       int remaining_calls),
               void *callback_data);

А макро који се користи за позивање ове функције је:

#define weechat_hook_timer(__interval, __align_second, __max_calls,   \
              __callback, __data)             \
  weechat_plugin->hook_timer(weechat_plugin, __interval,       \
                __align_second, __max_calls,       \
                __callback, __data)

Тако да ће у додатку позив функције изгледати овако:

server->hook_timer_sasl = weechat_hook_timer (timeout * 1000,
                       0, 1,
                       &irc_server_timer_sasl_cb,
                       server);

6. Давање доприноса програму WeeChat

6.1. Git репозиторијум

Гит репозиторијум се налази на GitHub .

Било каква закрпа бага или нова могућност мора да да се уради над мастер граном, пожељно је преко GitHub pull захтева. Закрпа такође може да се пошаље и имејлом (направљена са git diff или git format-patch).

Формат комит поруке је следећи (са аутоматским затварањем GitHub проблема):

компонента: исправка проблема (затвара #123)

Где је компонента једно од следећег:

Компонента Фајлови Опис

core

AUTHORS.md
CHANGELOG.md
CONTRIBUTING.md
.github/FUNDING.yml
.github/ISSUE_TEMPLATE/*
icons/*
po/*
README.md
UPGRADING.md
src/core/*
src/gui/*
version.sh
weechat.desktop

WeeChat језгро

build

CMakeLists.txt
cmake/*
tools/*
weechat.cygport.in

Изградња

ci

.github/workflows/*

Непрекидна интеграција

debian

debian-devel/*
debian-stable/*

Debian паковање

tests

tests/*

Тестови

doc

doc/*

Општа ажурирања документације, на пример за изградњу

doc/man

doc/xx/weechat.1.xx.adoc
doc/xx/weechat-headless.1.xx.adoc

Man странице

doc/faq

doc/xx/weechat_faq.xx.adoc

Често постављана питања (ЧПП)

doc/quickstart

doc/xx/weechat_quickstart.xx.adoc

Водич за брзи почетак

doc/user

doc/xx/weechat_user.xx.adoc

Корисничко упутство

doc/scripting

doc/xx/weechat_scripting.xx.adoc

Водич за скриптовање

doc/api

doc/xx/weechat_plugin_api.xx.adoc

Референтни приручник API додатака

doc/relay

doc/xx/weechat_relay_protocol.xx.adoc

Релеј протокол

doc/dev

doc/xx/weechat_dev.en.adoc

Водич за програмере

irc
python
relay

src/plugins/<име>/*

Додатак

Нека правила која треба да поштујете:

 • Користите само енглески језик.

 • Користите глагол у инфинитиву.

 • Ако је комит у вези са GitHub проблемом, напишите га у заградама након поруке, у формату: (issue #123) или (closes #123) да га затворите.

Примери комит порука:

core: add callback "nickcmp" for nick comparison in buffers
core: update Japanese translations
irc: add command /unquiet (closes #36)
python: fix crash when unloading a script without pointer to interpreter
ruby: add detection of ruby version 1.9.3 in CMake

6.2. Преводи

Gettext

Gettext фајлови се налазе у po/ директоријуму.

Ако желите да иницијализујете нови језик, употребите команду msginit. На пример, да бисте креирали нови фајл који је спреман за превод на холандски:

$ cd po
$ msginit -i weechat.pot -l nl_NL -o nl.po

Базни језик за програм WeeChat је енглески, тако да се подразумева да перфектно разумете енглески како бисте могли да урадите превод на свој језик.

Након измена у изворним фајловима, можете да регенеришете све фајлове превода следећом командом у CMake „build” директоријуму:

$ make translations && make update-po

Затим можете да уређујте .po фајлове (ако можете да преводите на језик).

Када завршите, морате да проверите свој фајл са msgcheck :

$ msgcheck.py xx.po

И након тога можете да рекомпајлирате програм WeeChat тако да користи нове преводе.

Asciidoc

Asciidoc фајлови се налазе у директоријуму doc/XX/ где је XX језик (en, fr, de, it, …​).

Најпре направите копију енглеског asciidoc фајла (у директоријуму doc/en/), па затим радите на њој.

Преводи који недостају у фајловима су назначени следећим стрингом:

// TRANSLATION MISSING

Морате да преведете комплетан фајл осим линкова и специјалних кључних речи за напомене, упозорења, …​ Ове речи морате оставити непреведене:

[[име_линка]]
<<име_линка>>

[NOTE]
[TIP]
[IMPORTANT]
[WARNING]
[CAUTION]

Када након <<име_линка>> постоји име, онда морате да га преведете:

<<име_линка,овај текст мора да се преведе>>