1. Spuštění WeeChatu

Doporučený terminálový emulátor pro X (ale ne vyžadovaný) je rxvt-unicode: má dobrou podporu pro UTF-8, a nemá problémy s výchozím nastavením klávesových zkratek.

Spustění z Vašeho shellu:

$ weechat

2. On-line nápověda

WeeChat má nápovědů pro všechny příkazy, postě vložte:

/help

K získání nápovědy pro specifický příkaz napište:

/help příkaz

Help is available for options as well:

/help config.section.option

(kde config je jméno konfigurace (weechat pro jádro, nebo jméno pluginu), section sekce této konfigurace a option jméno volby).

3. Set options

K nastavení voleb napište:

/set config.section.option value

WeeChat okamžitě použije novou hodnotu (nikdy nebudete potřebovat restart WeeChatu po změně konfigurace).

Všechna nastavení jsou uložena při ukončení WeeChatu (nebo použitím příkazu /save k vynucení zapsaní voleb).

It is not recommended to edit configuration files by hand because WeeChat may write them at any time (for example on /quit) and after any change you must run the command /reload (with the risk of losing other changes that were not yet saved with /save).
You can use the command /set, which checks the value and applies immediately the changes.

The plugin fset allows you to easily browse options and change them.

For example to display WeeChat options:

/fset weechat.*

IRC options:

/fset irc.*

The /fset command has completion on part of option names, so for example if you type /fset hot and press Tab this is completed as /fset hotlist. If you press Enter, options about the hotlist are displayed.

For more information about /fset command and keys, see /help fset.

4. Jádro versus pluginy

"Jádro" WeeChatu je použito pouze k zobrazení dat na obrazovce a k interakci s uživatelem, což znamená že jádro weechatu je nepoužitelné bez pluginů. (pro věrné uživatele: IRC bylo částí jádra ve verzích ≤ 0.2.6).

Všechny síťové protokoly jako IRC jsou pooskytovány vlastnímy pluginy.

Použijte příkaz /plugin k zobrazení nahraných pluginů, pravděpodobně uvidíte "irc" a ostatní pluginy v seznamu.

5. Přidání IRC serveru

Můžete přidat irc server příkazem /server, například:

/server add libera irc.libera.chat/6697 -tls

In this command, libera is the internal server name used by WeeChat: you’ll be able to connect with /connect libera and the server options are irc.server.libera.xxx.

Jako obvykle je poskytována nápověda pokud se ztratíte:

/help server

6. Nastavení vlastních voleb IRC serveru

WeeChat používá bezpečné výchozí volby pro všechny servery, pokud nenastavíte specifické hodnoty pro volby serveru, Výchozí volby jsou "irc.server_default.*"

Pro každou serverovou volbu WeeChat použije její hodnotu pokud je definována (není "prázdná"). Jinak WeeChat použije výchozí hodnotu ("irc.server_default.xxx).

Například, je zde výchozí přezdívka (založena na vašem un*x loginu), můžete ji přepsat pro libera s následujícím příkazem:

/set irc.server.libera.nicks "mynick,mynick2,mynick3,mynick4,mynick5"

Nastavení username a realname:

/set irc.server.libera.username "Mé uživatelské jméno"
/set irc.server.libera.realname "Mé skutečné jméno"

K zapnutí automatického připojení při spuštění:

/set irc.server.libera.autoconnect on

Pokud je na serveru podporován SASL, můžete jej použít pro autentizaci (mužete být identifikován před připojením kanálů):

/set irc.server.libera.sasl_username "mynick"
/set irc.server.libera.sasl_password "xxxxxxx"

K spuštění příkazů po připojení k serveru, například k autentizaci s nickserv (pouze pokud nepoužíváte autentizaci přes SASL):

/set irc.server.libera.command "/msg nickserv identify xxxxxxx"
Více příkazů v volbě command bůže být odděleno pomocí ; (středník).

If you want to protect your password in configuration files, you can use secured data.

First setup a passphrase:

/secure passphrase this is my secret passphrase

Then add a secured data with your libera password:

/secure set libera_password xxxxxxx

Then you can use ${sec.data.libera_password} instead of your password in IRC options mentioned above, for example:

/set irc.server.libera.sasl_password "${sec.data.libera_password}"

K automatickému připojení některých kanálů při připojování k serveru:

/set irc.server.libera.autojoin "#channel1,#channel2"

The /autojoin command lets you configure the autojoin option easily (see /help autojoin).

You can also configure WeeChat to automatically update the autojoin option when you join or leave channels:

/set irc.server_default.autojoin_dynamic on

K smazání hodnoty serverové volby a k použití výchozí hodnoty místo ní, například k požití výchozích přezdívek (irc.server_default.nicks):

/unset irc.server.libera.nicks

Ostatní volby: můžete nastavit ostatní volby s následujícím příkazem ("xxx" je název volby):

/set irc.server.libera.xxx value
You can complete name and value of options with the Tab key and Shift+Tab for a partial completion (useful for long words like the name of option).

7. Připojení k IRC serveru

/connect libera

With this command, WeeChat connects to the libera server and auto-joins the channels configured in the "autojoin" server option.

Tento příkaz může být použit k vytvoření nového připojení k serveru bez použití příkazu /server (see /help connect).

Ve výchozím nastavení jsou serverové bufery spojen s WeeChat core buferem. K přepnutí mezi core a server bufery můžete použít klávesu Ctrl+x.

Je možné vypnout automatické sloučení serverových buferů a mít nezávislé serverové bufery:

/set irc.look.server_buffer independent

8. Připojení/Opuštění IRC kanálů

Připojení kanálu:

/join #channel

Opuštění kanálu (zachování otevřeného buferu):

/part [quit message]

Close a server, channel or private buffer (/close is an alias for /buffer close):

/close
Closing the server buffer will close all channel/private buffers.

Disconnect from server, on the server buffer:

/disconnect

9. IRC soukromé zprávy

Otevření buferu a poslání soukromé zprávy jinému uživateli (přezdívka foo):

/query foo tato zpráva

Uzavření soukromého buferu:

/close

10. Managment Buferu/Okna

Bufer je komponenta navázaná na plugin s číslem, kategoriía jménem. Bufer obsahuje data zobrazená na obrazovce.

Okno je pohled na bufer. Ve výchozím stavu je zde pouze jedno okno zobrazijící jeden bufer. Pokud rozdělíte obrazovku, můžete vidět více oken s více bufery ve stejný čas.

Příkazy k spravování buferů a oken:

/buffer
/window

Například, k svislému rozdělení obrazovky na malé okno (1/3 šířky), a velké okno (2/3), použijte příkaz:

/window splitv 33

To remove the split:

/window merge

11. Předvoblby klávesových zkratek

WeeChat používá ve výchozím nastavení mnoho klávesových zkratek, Všechny najdete v dokumentaci, ale je dobré znát alespoň pár těchto důležitých:

  • Alt+ / Alt+ nebo F5 / F6: přepnout na předchozí/další bufer

  • F1 / F2: scroll bar with list of buffers ("buflist")

  • F7 / F8: přepnout na předchozí/další okno (pokud je obrazovka rozdělena)

  • F9 / F10: posunoutí titulku

  • F11 / F12: posunutí seznamu přezdívek

  • Tab: doplnění textu v vstupním řádku, podobně jak v shellu

  • PgUp / PgDn: posunutí textu v aktuálním buferu

  • Alt+a: přepni do aktivního buferu (v seznamu)

Dle Vaší klávesnice a/nebo vašich potřeb, můžete přenastavit jakoukoliv klávesovou zkratku pomocí příkazu /key. Užitečná zkratka je Alt+k k najítí kodů kláves.

Například k nastavení zkratky Alt+! na příkaz /buffer close:

/key bind (press alt-k) (press alt-!) /buffer close

Můžete vytvořit příkaz jako:

/key bind meta-! /buffer close

K smazání klávesové zkratky:

/key unbind meta-!

12. Pluginy/Skripty

Na mnoha distribucích, například Debian, jsou pluginy dostupné přes oddělený balíček (něco jako weechat-plugins). Pluginy jsou automaticky nahrány při nálezení (prosím nahlédněte do dokumentace WeeChatu jak nahrát/odebrat plugin nebo skript)

Mnoho externích skriptů (od přispěvovatelů) je dostupných pro WeeChat. můžete stáhnout a nainstalovat scripty z repozitáře pomocí příkazu /script, například:

/script install go.py

Zkuste /help script pro více informací.

A list of scripts is available in WeeChat with /script or on this page .

13. Další dokumentace

You can now use WeeChat and read FAQ/documentation  for any other questions.

Ať máte radost z použití WeeChatu!